background preloader

Genrer/texttyper

Facebook Twitter

Hsr ungareportrar reportage. Uttrycksformer för upptäckare - inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande texttyper som kan inspirera till utveckling av skriftliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare - inspiration

I det här materialet kan du hitta beskrivningar av hur man kan arbeta med några av dessa texttyper samt exempel på texter i olika genrer. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik beskriver materialet naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan ha glädje av i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Journalistik.

Alla texttyper/skrivnycklar mm

Annons. Anekdot. Blogg. Brev/mail. Dagbok. Dikter/lyrik. Dystopier. Essä. Fabler. Flash fiction. Instruktion. Insändare. Krönikor. Ledare. Narrativ. Noveller. Rapport. Recension. Reportage. Saga. Serier. Serieromaner. Självbiografi. Tal. Tidningstexter. Vidgad text.