background preloader

More

Facebook Twitter

RUG Confessions - Accueil. Minder colleges, minder reizen. 18 december 2015 - Door afspraken in de regio moeten HBO en WO ervoor zorgen dat studenten minder OV-transportkosten maken en OCW zo “een besparing op de uitgaven aan het contract voor het studentenreisproduct” kan doorvoeren.

Minder colleges, minder reizen

Een dag per week minder naar college levert 51 miljoen op. De rekensommen en aanbevelingen van de Taskforce ‘Beter Benutten’ zijn materiaal voor de liefhebbers. De veronderstellingen die leiden tot een opbrengst tussen 169 en 205 miljoen zijn soms vermetel en men gaan daarbij uit van een meetmoment van de effecten en opbrengsten in 2025. 'Student pas na de spits in het ov' Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

'Student pas na de spits in het ov'

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. ScienceGuide - Het echte beter benutten. 7 januari 2015 - Hoe langer studenten moeten reizen, hoe minder goed hun studieresultaten.

ScienceGuide - Het echte beter benutten

“De bevinding dat reisduur de studieproductiviteit vermindert, heeft daarom belangrijke beleidsimplicaties.” Nieuw VU-onderzoek zet vraagtekens bij het effectieve nut voor het HO van de OV-kaart voor studenten. Martijn Kobus deed onderzoek naar het gebruik van publieke voorzieningen en promoveert hierop vrijdag 9 januari aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Eén van Kobus’ belangrijkste bevindingen heeft te maken met (in)efficiënt gebruik van zulke voorzieningen. Chicago’s ‘Smart Card’ Debacle and Privatisation. Share.

Chicago’s ‘Smart Card’ Debacle and Privatisation

Ov-kaart blijft, aanvullende beurs gaat omhoog. Zegt AD. Minister Bussemaker overweegt de ov-studentenkaart toch te behouden en de aanvullende beurs te verhogen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Meerdere Haagse bronnen zouden dit hebben bevestigd. Hiermee zou Bussemaker het afschaffen van de basisbeurs willen verzachten. EM: Nederland voor Europese rechter vanwege ov-kaart. Nederland discrimineert buitenlandse studenten omdat zij geen ov-kaart krijgen als ze hier een opleiding volgen, vindt de Europese Commissie.

EM: Nederland voor Europese rechter vanwege ov-kaart

Het dagelijks bestuur van de EU daagt Nederland daarom voor het Europese Hof van Justitie. Europese regels bepalen dat studenten, ongeacht in welke lidstaat ze een opleiding volgen, recht hebben op dezelfde voordelen en uitkeringen als plaatselijke studenten. Uitzonderingen daarop vormen leningen en kosten voor levensonderhoud, zoals de basisbeurs en de aanvullende beurs. Waarschuwingen De Commissie heeft Nederland al twee waarschuwingen gegeven, in 2010 en in 2012. Overleg over stroomlijnen ov-chipkaart mislukt. ‘Meer lenen en minder uitjes na afschaffen studenten-ov’ Studenten30 oktober 2013 11:34 |Als de ov-studentenkaart afgeschaft wordt verwachten studenten minder culturele uitjes te maken, minder niet-essentiële onderdelen van hun studie te bezoeken, minder uit te gaan, minder actief te zijn op studie- en studentenverenigingen, minder vrijwilligerswerk te gaan doen en meer te lenen.

‘Meer lenen en minder uitjes na afschaffen studenten-ov’

Dat blijkt uit een enquête onder tweehonderd studenten van drie studenten ASW (Algemene Sociale Wetenschappen) aan de UvA. Voor een collegeopdracht stelden zij een vragenlijst op over de afschaffing van het studenten-ov. Volgens studente Iris van der Doelen (20) was het uitgangspunt van het onderzoek niet meer dan logisch. ‘In de landelijke media werd op dat moment heel veel bericht over de studiefinanciering. Aan de afschaffing van de chipkaart in 2016 werd nauwelijks aandacht besteed en dat vonden wij vreemd. Afschaffen ov-kaart economisch onverstandig? Mocht het kabinet inderdaad bezuinigen op de ov-studentenkaart, dan wordt reizen voor studenten een stuk duurder.

Afschaffen ov-kaart economisch onverstandig?

Misschien willen ze dan dichter bij huis stagelopen of kiezen ze minder snel voor een masteropleiding in een stad verderop; dat zijn belangrijke veranderingen voor studenten. Maar in een breder kader: wat zijn eigenlijk de gevolgen voor de economie? Het Hoger Onderwijs Persbureau vroeg vier hoogleraren economie naar hun mening. Moet de OV-studentenkaart blijven? ScienceGuide: Doe-het-zelf OV-kaart.

12 november 2013 - Bussemaker moet haast maken.

ScienceGuide: Doe-het-zelf OV-kaart

De OV-bedrijven raken licht in paniek over het uitblijven van duidelijke lijnen over de toekomst van de OV-kaart. VVD en CDA willen dat OCW die helemaal ‘outsourced’ aan de klant. Het regeerakkoord bevat een relatief vage afspraak voor studenten: een ‘soberder reisvoorziening’ met een opbrengst van enkele honderden miljoenen.

Dat geld verdwijnt tussen de plooien van de staatsschuld, want HBO en WO staan sinds een jaar en meerdere extra akkoorden over onderwijsinvesteringen in de min. Om die afspraak van VVD en PvdA te verzilveren, is nu echt haast geboden. Afschaffen ov-kaart: het wordt toch wel erg lastig. Goed nieuws voor studenten die er tegenop zagen te moeten gaan betalen voor hun treinkaartje.

Afschaffen ov-kaart: het wordt toch wel erg lastig

Het lijkt er op dat je nog tot 2016 gebruik kan maken van het studentenreisproduct. Het afschaffen van het vrij reizen gaat minister Jet Bussemaker namelijk niet makkelijk af vanwege tegenwerkende vervoersbedrijven. ScienceGuide: Leenstelsel schaadt studeren. 27 maart 2014 - Minister Blok is bezorgd over de effecten van een leenstelsel en inperking van de OV-kaart op de woningmarkt.

ScienceGuide: Leenstelsel schaadt studeren

Wat gaan die studenten dan doen en hoe maakt dat zijn beleid lastiger? Een onderzoek daarnaar laat zien dat HBO’ers en laatbloeiers dan duidelijk minder vaak zullen gaan studeren. Het onderzoek voor de minister van BZK zal zijn collega van OCW met rode oortjes lezen. ScienceGuide verneemt, dat onder meer naar voren komt, dat de helft van de HBO-masterstudenten zal afzien van zo’n studie, als men voor die fase zal moeten lenen. ScienceGuide: Stilte over OV kaart wekt argwaan. 7 mei 2014 - De onzekerheden over het leenstelsel raken in toenemende mate eveneens de toekomst van de OV-kaart. Zorg en irritatie bij de studentenbonden leiden ertoe, dat vanuit het ISO een voorzet wordt gedaan. “Hoe komt er een volledig product voor de prijs die OCW ervoor wil bieden?” Er is nog veel onduidelijk over de toekomst van de OV-kaart voor studenten. Blog: Annoying OV chip card. In the first weeks of my stay in Vienna, I was surprised how much I missed riding a bike in Wageningen. Now I wonder if it was a habit to ride a bike or an obligation due to expensive travel fare?

I wonder why international students have to pay so much to travel? To travel to Ede from Wageningen for some shopping, I would rather go on a bike on a chilly windy day, than on the 88 bus. This used to save me about 5 euro. Just to go to Amsterdam (which is about an hour on the train) and come back, I would have to spend around 32 euro - which I think is quite expensive. Now traveling in Vienna every day, whether its one way or 'several hours or even days or months at a time, I never have to fear. I realize that it is more or less the same system for the Dutch students, but unfortunately it is not cheaper for us international students. Verdwijning Heyendaalshuttle doet stof opwaaien. Het bericht over het verdwijnen van de Heyendaalshuttle heeft opschudding veroorzaakt. De Nijmeegse SP besloot een brief met vragen naar het College van Burgemeester en Wethouders te sturen over de toekomst van lijn 10.

Volgens fractielid Tatum Postema is de Heyendaalshuttle, een laagdrempelige ov-verbinding tussen het station en de campus, onmisbaar. ‘De Heyendaalshuttle zit nu rond college-uren al propvol. Enquête moet lijn 10 redden. In december berichtte ANS over het mogelijk verdwijnen van de Heyendaalshuttle en het directe protest dat hierop volgde.

ROOD Nijmegen, de jongerenpartij van de SP, reageerde verbijsterd op de situatie en besloot een enquête te houden onder studenten over het al dan niet behouden van de buslijn. Uit de enquête, gehouden onder 244 RU- en HAN-studenten, blijkt dat driekwart van de ondervraagde studenten weleens gebruikmaakt van de Heyendaalshuttle en 96 procent er niets voor voelt om afscheid te nemen van lijn 10. Het leed dat ov-chipkaart heet. Precies een jaar, zolang reis je al verplicht met de ov-chipkaart. Een wereldprimeur: geen ander land heeft een chipkaart als vervoersbewijs voor het hele openbaar vervoer. Hoe blij moeten we zijn met de ov-chipkaart?Folia Web. Door Daan van Acht Als een bezetene rennen naar de intercity richting Utrecht, om er vervolgens al hijgend in de deuropening van de trein achter te komen dat je bent vergeten in te checken.

Het zal menig student een keer zijn overkomen. Teruglopen naar het dichtstbijzijnde incheckpaaltje heeft geen zin meer, de trein vertrekt binnen een minuut. Wat doe je, accepteer je je verlies en wacht je op de volgende trein, of waag je de gok en riskeer je een boete? Maaslijn vermijden met e-bikes en giftcards. Studenten die vaak tussen Cuijk en Nijmegen moeten reizen met de trein kunnen sinds 1 september gratis de elektrische fiets pakken.

Dit aanbod moet studenten ervan weerhouden om de trein te pakken tijdens de spits. Dit project op de Maaslijn is een initiatief van Team SLIM, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Veolia. Team SLIM is een organisatie die zich inzet om de mobiliteit in en rond Arnhem en Nijmegen te verbeteren. Als een student mee wil doen, moet deze de Reis je Rijk-app downloaden. Hardop twijfel over goedkoper OV. 15 september 2015 - De taskforce Beter Benutten heeft er geen vertrouwen in dat een contract kan komen met de NS dat goedkoper uitvalt dan de bijna €1 miljard die OCW nu jaarlijks kwijt is. Minister Bussemaker ontvangt eerste rapport beter benutten voor beter onderwijs uit handen van Jeanette Baljeu. Minister Bussemaker neemt rapport beter benutten in ontvangst, behoud ov-studentkaart staat centraal.

Liever trein dan kwaliteit. Geen ontsnappen meer aan: studenten moeten uit de spits. Een beter lesrooster levert hogescholen en universiteiten straks miljoenen op. 'Universiteiten kunnen anders roosteren om studenten uit de spits te krijgen' Hogescholen en universiteiten kunnen hun roosters aanpassen. Gezamenlijke reactie @studentenbond & @HetISO op taskforce. Kern: OV essentieel voor toegankelijkheid HO. Metronieuws.nl: Het laatste nieuws van Metro. ‘Meer geld voor universiteiten en hogescholen die studenten uit spits halen’ De taskforce ‘Beter Benutten’, bestaande uit studentenorganisaties, scholieren en vervoerbedrijven, onderzocht in opdracht van Jet Bussemaker hoe de kosten van de OV-chipkaart voor studenten naar beneden kunnen. EC-chipkaart - Wel zo eerlijk.

EC-chipkaart - Wel zo eerlijk. Op initiatief van het LSVb start in het studiejaar 2015/2016 een proef met het flexstuderen om het uiteindelijk algemeen in te voeren. Een nieuw systeem laat studenten betalen per studiepunt in plaats van een vast abonnement op het onderwijs te moeten aanschaffen. NS haalt uit naar HO. VSNU: 'Wij gaan het spitsenprobleem van de NS niet oplossen' Schamper. Reconstructie: waarom ov-bedrijven tientallen miljoenen winst maken op vergeetachtige studenten. Waar is ons Geld ? €600 miljoen. Voorinvesteringen. Wordt geld studievoorschot wel besteed aan verbetering onderwijs? kwaliteits-bekostiging - pechstudenten. Nijmegen gaat ochtendspits te lijf met aangepaste collegetijden. VVD wil studenten in bus 12 laten betalen.

Hoewel de @univgroningen, @HANnl en @Radboud_Uni succesvol zijn om de OV-spits te ontlasten, leidt dit niet tot een besparing op de OV-kaart, zegt de minister. Doel was om €200 mln. hierop te bezuinigen en dit bedrag te investeren in hoger onderwijs.… Het project 'Beter Benutten' van het kabinet Rutte II en leenstelselpartijen @D66 en @groenlinks is, kortom, faliekant mislukt.…