background preloader

More

Facebook Twitter

ScienceGuide: geen Haarlemmer olie, wel mooi model. 28 juni 2013 - Onderzoekers van Inholland geven vanuit hun concrete ervaring een visie op wat goed HBO-onderzoek inhoudt en welke kansen en zorgen zij daarbij zien.

ScienceGuide: geen Haarlemmer olie, wel mooi model

“Je moet niet willen om onderwijs en onderzoek uit elkaar te halen, juist in de verbinding ligt de kracht van het HBO.” Woensdag 19 juni publiceerde NRC.NEXT een stuk van ex universitair medewerker en ex hogeschooldocent Clemens de Olde onder de veelzeggende titel ‘Leid aan een HBO professionals op, en geen halfbakken onderzoekers’. Een stelling die iedereen van harte zou moeten toejuichen. Want halfbakken onderzoekers, dat betekent dat iemand de klok heeft horen luiden maar weinig notie heeft waar de klepel hangt. Op dergelijke afgestudeerden zit geen enkele organisatie te wachten. ScienceGuide: NWO steekt geld in HBO onderzoek. 16 april 2013 - Praktijkgericht onderzoek zal voortaan gefinancierd woorden via de aanpak zoals bij NWO-beurzen voor de ‘tweede geldstroom’.

ScienceGuide: NWO steekt geld in HBO onderzoek

OCW, NWO en het HBO starten een regieorgaan om zulk onderzoek langs deze nieuwe route te stimuleren. Dat werd bij de Hogeschool Leiden bekend gemaakt door Jet Bussemaker. Ook hbo'er mag zich bachelor 'of science' noemen. Hbo’ers hebben straks minder uit te leggen in het buitenland.

Ook hbo'er mag zich bachelor 'of science' noemen

Ze mogen titels achter hun naam zetten die internationaal gebruikelijk zijn. Ook als die in onze oren universitair klinken. Veel afgestudeerde hbo’ers mogen zichzelf straks bachelor (of master) ‘of arts’, ‘of science’ of ‘of laws’ noemen, de drie titels die tot nog toe waren gereserveerd voor wo-afgestudeerden. Maar bijvoorbeeld sociale opleidingen moeten de titel ‘of social work’ toekennen, verpleegkundigen heten straks ‘bachelor of nursing’ en bedrijfskundestudenten ‘bachelor of business administration’. Na lang touwtrekken ging de Tweede Kamer begin dit jaar uiteindelijk akkoord met het wetsvoorstel.

De nieuwe regeling voor afgestudeerde hbo’ers is gisteren gepubliceerd. ScienceGuide: NWO-beurs voor HvA-onderzoek. 14 januari 2014 - NWO heeft HvA-docente ergotherapie Margriet Pol een promotiebeurs toegekend voor haar onderzoek naar sensormonitoring bij ouderen.

ScienceGuide: NWO-beurs voor HvA-onderzoek

Sensormonitoring is het meten van het dagelijks functioneren van mensen door sensoren die aangebracht zijn in de woonomgeving. HBO-onderzoeksgelden, eerder verdeeld door SKO en Stichting Innovatie Alliantie, maken sinds 1 januari 2014 onderdeel uit van de NWO-begroting. OCW, NWO en de HBO-partners in de Stichting Innovatie Alliantie hebben april vorig jaar een regieorgaan opgericht voor het praktijkgericht onderzoek. Dit regieorgaan heeft nu een plaats gekregen binnen NWO. Voor de hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. 'Bied hbo’ers verschillende onderwijsniveaus' Steeds minder hbo-studenten halen hun diploma, maar waarom?

'Bied hbo’ers verschillende onderwijsniveaus'

Roel van Asselt analyseerde de problemen en gooit de knuppel in het hoenderhok. Eén van zijn ideeën: aan sommige studenten zou het hbo minder hoge eisen moeten stellen, aan andere juist hogere. Er moet iets gebeuren, nu hbo-studenten steeds slechter presteren. De cijfers zijn hard: er gaan meer jongeren studeren, terwijl er minder in redelijke tijd afstuderen. Wat het hbo van het mbo kan leren.

Foto: Alan Levine (cc, via Flickr) ‘s Lands hogescholen worden al jaren geconfronteerd met tegenvallende rendementscijfers.

Wat het hbo van het mbo kan leren

Dat is slecht voor het imago van hogescholen, maar vooral voor de studenten die vroegtijdig uitvallen. Roel van Asselt werd opgezadeld met de taak om een oplossing te zoeken voor die kwesties. Hij presenteert deze week zijn rapport aan zijn opdrachtgever. ScienceGuide: Ius promovendi voor HBO. 31 maart 2014 - “Eindelijk gelijke kansen voor onze top-afstudeerders!”

ScienceGuide: Ius promovendi voor HBO

Dat zegt de HBO-docenten-voorzitter in Duitsland nu ook Fachhochschulen het ius promovendi krijgen. Academici gruwen er van, voorlopig. “De kern van onze identiteit wordt ons afgenomen. Dit is weer een stap op weg naar het wegslijten van de universiteit als institutie, “ schreef de directeur van het universitaire docentenverband, Michael Hartmer. Hbo-onderzoek: 'Veel opleidingen zoeken nog naar een balans' De kersverse lector Daan Andriessen van de Hogeschool Utrecht laat zijn licht schijnen over het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen.

Hbo-onderzoek: 'Veel opleidingen zoeken nog naar een balans'

Wat hebben studenten er aan? En doen lectoren echt iets heel anders dan hoogleraren? Andriessen ontvangt vanmiddag zijn lectorenpenning en spreekt bij die gelegenheid zijn openbare les uit – de oratie van lectoren. Hij is al een paar maanden bezig, sinds september brengt de lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek in kaart hoe lectoren in het hbo praktijkgericht onderzoek doen. 'Onderzoek hbo springt in gat dat universiteiten laten vallen' De kersverse lector Daan Andriessen laat zijn licht schijnen over het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen.

'Onderzoek hbo springt in gat dat universiteiten laten vallen'

Wat hebben studenten er aan? En doen lectoren echt iets heel anders dan hoogleraren? Doekle_terpstra : Eindelijk; zaleen keer tijd... Hbo’er krijgt sneller ‘universitaire’ titel. Leergang biedt handvatten voor praktijkgericht onderzoek. Vijf hogescholen in België en Nederland, waaronder ook Saxion, zijn begonnen met een leergang om docent-onderzoekers handvatten te geven voor succesvol praktijkgericht onderzoek.

Leergang biedt handvatten voor praktijkgericht onderzoek

Begin deze maand was de eerste bijeenkomst. De leergang is samen met Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, UC Leuven Limburg en Windesheim ontwikkeld. “Onderzoek heeft nog een pril bestaan in het hbo”, aldus Han de Ruiter, bestuurslid van de Hanzehogeschool. Het is de bedoeling om docent-onderzoekers te trainen in de nieuwe competenties die van hen geëist worden. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan het kunnen vormen en onderhouden van strategische netwerken, het managen van publiek-private samenwerking, vraagarticulatie en valorisatie en het omwerken van een onderzoeksplan naar een projectvoorstel voor financiers.

Tijdens de eerste bijeenkomst eerder deze maand liet ook Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, van zich horen via een videoboodschap. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek vereist andere onderzoeksmethoden. Praktijkgericht onderzoek, Piet J.M. Verschuren. Samenvatting De bestaande methodologie draagt de sporen van wetenschap in een ivoren toren, waarbij kennis om de kennis centraal staat. Tegenwoordig speelt praktijkgericht onderzoek echter een steeds grotere rol. Training die nodig is om goed onderzoek te doen wordt zwaar onderschat. Geloof in wetenschap is vaak ongegrond - Piet Verschuren. ‘Niet iedereen accepteert hbo als onderzoekspartner’ De kersverse lector Daan Andriessen laat zijn licht schijnen over het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen.

Wat hebben studenten er aan? En doen lectoren echt iets heel anders dan hoogleraren? Andriessen ontving donderdag zijn lectorenpenning van de Hogeschool Utrecht en sprak bij die gelegenheid zijn openbare les uit – de oratie van lectoren. Hij is al een paar maanden bezig, sinds september brengt hij in kaart hoe lectoren in het hbo praktijkgericht onderzoek doen. De Universiteit van Zuid-Nederland moet andersom. Over de naam zal hij waarschijnlijk nog het minst hebben gedacht: the University of the Southern Netherlands, inspiratielozer kan het niet. Maar ook over het plan had collegevoorzitter Koen Becking wel wat beter kunnen nadenken. Tilburg University, Avans Hogescholen, NHTV Hogeschool, Fontys Hogescholen, de Technische Universiteit Eindhoven, Zuyd Hogescholen en de Universiteit Maastricht moeten fuseren, zo betoogde Becking bij de opening van het academisch jaar.

Een snelle rekensom leert dat het een moloch van meer dan honderdduizend studenten en iets minder dan twintig duizend medewerkers oplevert. Toch denkt Becking dat het kan zorgen voor een efficiëntere besteding van belastinggeld en beter onderzoek en onderwijs. UvA en HvA. Lectoren kunnen toch promotierecht krijgen. 7 juni 2017 - Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de uitbreiding van het promotierecht heeft minister Bussemaker aangegeven dat ook lectoren met een nulaanstelling als Universitair hoofddocent ook het recht kunnen krijgen om promoties te verlenen. Gisteren werd er in de Senaat vergaderd over de uitbreiding van het ius promovendi.

Bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel bleek een aantal senatoren kritisch te staan tegen de uitbreiding van het promotierecht. De kou leek uit de lucht gehaald door het Rectorencollege van de VSNU, die hadden in aanloop van dit debat een aantal toezeggingen gedaan waardoor hoogleraren nog wel adviesrecht zouden hebben bij het college van promoties bij het verlenen van het promotierecht aan universitaire hoofddocenten.

Lectoren kunnen middels een nulaanstelling als universitair hoofddocent ook het promotierecht krijgen #hboonderzoek. Kamer wil betere waarborgen voor academische vrijheid. Kamer en minister vinden dat hbo-onderzoek beter moet. Gisteren debatteerde de Kamer over wetenschapsbeleid. Daarbij kwam het hbo-onderzoek meermaals aan de orde. Dit kabinet reserveert €25 mln. extra voor het hbo-onderzoek, dat is veel geld, zeker omdat er op de universiteiten grote schaarste is en daar dreigt een loopgravenoorlog omdat er 10 mln. extra verdeeld moet worden over de met afstand grootste wetenschappelijke sectoren in Nederland: de gamma en alfawetenschappen. Deugt het onderzoek aan de hogeschool? En dan de hamvraag: conclusies, worden die op verzoek weleens aangepast?

Daar wordt nooit om gevraagd, zegt Nieuwenhuis. Post aarzelt. “Ja en nee. Soms zoeken we de nuancering op. Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. SIA (@kennisbundel) Regieorgaan SIA stelt adviesraad in - prof. dr. Jan Anthonie Bruijn, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal en hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), wordt voorzitter van de nieuwe adviesraad. Dhr. prof. dr. Regieorgaan SIA stelt adviesraad in. Dhr. prof. dr. Jan Anthonie Bruijn is voorzitter van de nieuwe adviesraad van het Regieorgaan SIA.

Praktijkgericht onderzoek in Nederland groeit en het Regieorgaan SIA groeit mee. Zo heeft SIA de komende jaren meer geld beschikbaar voor bestaande en nieuwe financieringsinstrumenten. Versterking voor het lectoraat: de hbo postdoc. Minder druk, meer impact. Onderscheid tussen hbo en wo is onhoudbaar. De echte toekomst is dat de VSNU en Vereniging Hogescholen fuseren. In de nieuwste ScienceGuide podcast staat het binaire stelsel centraal. De (on)houdbaarheid van het binaire stelsel by ScienceGuide. Ethic creeps. Ethic creeps - ScienceGuide. Teveel wordt de loftrompet gestoken over de voordelen van ethische adviescommissies. Deze vijf tipt ScienceGuide voor 2018-2019. Onderzoek hogescholen langs de ethische meetlat. Onderzoek hogescholen langs de ethische meetlat - ScienceGuide. Afgelopen september tipte ScienceGuide de ethische adviescommissies al als een belangrijke ontwikkeling in het hoger beroepsonderwijs om in de gaten te houden.

Derde cyclus hbo in het buitenland en samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland. Wayback Machine. Wederzijdse minachting tussen onderzoekers van hogescholen en universiteiten. Vooroordelen veroorzaken kloof tussen hogeschool en universiteit.