background preloader

Demise of access

Facebook Twitter

Leiden schaft doorstroommaster politicologie af. Leidse studenten politicologie mogen vanaf 2015 niet meer vanzelfsprekend beginnen aan de master die bij hun bacheloropleiding hoort. Ze moeten gemiddeld een 6,5 staan om toegelaten te worden, of heel erg gemotiveerd zijn. Universiteiten mogen hun bachelorstudenten vanaf september 2014 voor alle masteropleidingen selecteren. Politicologie in Leiden is voor zover bekend de eerste opleiding die daadwerkelijk afrekent met de doorstroommaster.

Wie in 2015 wil beginnen moet minstens een 6,5 hebben behaald, meldt universiteitsblad Mare. In 2016 wordt dat misschien een zeven. Studenten worden niet alleen geselecteerd op hun gemiddelde eindcijfer, laat een woordvoerder desgevraagd weten, al blijft dat wel het belangrijkste criterium. De doorstroommaster is in 2013 uit de wet gehaald. Minister Bussemaker is daar niet bang voor, zei ze toen, maar toch bouwde ze een noodrem in. Ook de UvA wil veel meer masterstudenten selecteren. Gisteren kwam naar buiten dat verschillende Nederlandse universiteiten voornemens zijn studenten voor de standaard eenjarige doorstroommaster te selecteren.

In Rotterdam, dat het verst gevorderd is in haar plannen, kan men zonder een 7 gemiddeld niet meer beginnen aan een master. De UvA laat vandaag via een woordvoerder weten dat het haar inzet is ‘ook voor de circa vijftig doorstroommasters selectie in te voeren’. Een woordvoerder van de UvA laat wel weten dat selectie voor de doorstroommaster ‘niet uitsluitend op basis van cijfers’ zal plaatsvinden, maar ook op basis ‘van andere (inhoudelijke) kwalificaties’ kan plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld een selectiegesprek of een ingangstoets zijn. Of het om alle vijftig doorstroommasters gaat is nog niet bekend; dat wordt momenteel per faculteit onderzocht. Toegankelijkheid Probleem bij een selectie voor de doorstroommaster is mogelijk de toegankelijkheid van het masteronderwijs. 'Studenten eisen oplossing minister bij masterselectie' Utrecht, 13 januari 2016 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft in een brief, medeondertekend door alle universitaire studentenraden in Nederland, grote zorgen geuit over masterselectie.

De studentenraden vrezen dat de kwaliteit van masteropleidingen ter discussie komt te staan wanneer hun instelling als enige niet selecteert. “Wij sturen deze brief omdat we niet willen dat er een wedloop ontstaat waarin universiteiten massaal selectie invoeren om zo maar niet de laatste te zijn”, aldus Linde de Nie, voorzitter van het ISO. Sinds 2014 mogen universiteiten studenten selecteren voor een masteropleiding. Hoewel dit zou moeten leiden tot een scherpere profilering van de masteropleidingen en een bewustere masterkeuze, voorzien studenten problemen. Onder studenten heerst vooral onbegrip over wat een universitaire bachelor diploma eigenlijk nog waard is.

Studenten moeten ten alle tijden de mogelijkheid krijgen om een master te volgen. Studenten vrezen nieuwe regels voor masteropleiding. Door strenger te selecteren, suggereren universiteiten dat het niveau van een bachelor-opleiding niet per se hoog genoeg is voor het volgen van een master, denkt ISO. "Universiteiten zeggen dan eigenlijk 'onze bachelor met een 6 is niet goed genoeg'", zegt De Nie. "Nu is de 7 opeens de nieuwe voldoende.

" Volgens het ISO is een gemiddelde niet de manier om goede studenten van slechte te onderscheiden. "Wie sluit je nu precies buiten? Sluit je nu ook niet de studenten buiten die dingen ernaast doen en zich op hele andere manieren profileren? " Bij het schrijven van de wet verzekerde minister Bussemaker de studenten dat ze altijd ergens in Nederland kunnen doorstuderen. Volgens Anne de Graaf, van de Rotterdam School of Management, is het onvermijdelijk dat er studenten buiten de boot vallen. ISO uit zorgen over masterselectie. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft in een brief richting minister Bussemaker van Onderwijs en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) haar zorgen geuit over de masterselectie van de universiteiten. Deze brief is ondertekend door alle universitaire studentenraden in Nederland. De raden vrezen dat de kwaliteit van de masteropleidingen aan hun universiteit ter discussie komt te staan, als hun instelling als enige niet selecteert voor een opleiding.

Het ISO stuurt deze brief om te voorkomen dat universiteiten massaal selectie invoert om niet de laatste instelling te zijn met een selectie aan de poort. Sinds 2014 mogen universiteiten studenten selecteren voor een masteropleiding. De Rotterdam School of Management laat bijvoorbeeld alleen studenten toe aan een masteropleiding als zij gemiddeld een zeven hebben gehaald voor hun Bachelor of slagen voor een toelatingstoets.

ISO en studentenraden sturen brandbrief over masterselectie. Zelf kan ISO-voorzitter Linde de Nie de oplossing ook niet op een presenteerblaadje aanbieden. ‘Maar ik heb dan ook niet een heel ambtenarenapparaat zoals de minister,’ zegt ze. De Nie stuurde samen met alle universitaire studentenraden een brandbrief aan de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de minister van Onderwijs over het plan van universiteiten om strenger te selecteren voor master opleidingen. In september werd bekend dat verschillende universiteiten van plan zijn om strengere eisen te stellen aan studenten die van een bacheloropleiding doorstromen naar een masteropleidingen.

Rotterdam is het verst gevorderd in haar plannen. Daar kan een student gemiddelde lager dan een 7 niet meer beginnen aan een master. De UvA zegt ook strenger te willen selecteren. Studenten dreigen met ban op selectie in masteropleidingen. Studenten van universiteitsraden dreigen nieuwe plannen voor selectie in de masteropleidingen te blokkeren. Dat schrijven ze in een brandbrief aan minister Bussemaker en de vereniging van universiteiten.

Veel universiteiten overwegen selectie voor hun masteropleidingen. Sinds kort mogen ze namelijk strengere eisen stellen. Zelfs hun eigen zesjesstudenten hoeven ze na de bachelor niet meer tot de masteropleidingen toe te laten: de ‘doorstroommaster’ is in 2014 afgeschaft. Universiteiten zijn allemaal bang om als laatste tot selectie over te gaan, zegt voorzitter Linde de Nie van het Interstedelijk Studenten Overleg. 'Dan krijgen zij alle zwakke studenten en worden ze het afvoerputje, vrezen ze. Maar de studenten in de universiteitsraden willen zich niet tegen elkaar uit laten spelen.' Ze is niet tegen alle vormen van selectie, zegt De Nie. Maar je zou volgens haar aan een limiet kunnen denken. Ze wil ook dat de voorlichting aan bachelorstudenten over dit onderwerp verbetert.

Studenten vrezen nieuwe regels voor masteropleiding. I Believe in Public Access. Onderwijsraad waarschuwt kabinet. Halbe’s nieuwste stokpaardje heeft er weer flink van langs gekregen. Zijn strategische agenda, die maandag in de Tweede Kamer behandeld zal worden, is tot in de puntjes onderzocht door de Onderwijsraad. Deze bracht vandaag haar advies over de hervormingsplannen voor het hoger onderwijs uit. Wat blijkt? Halbe’s focus op rendement en prestatie zal volgens de raad zorgen voor het verdwijnen van de huidige toegankelijkheid van universiteiten. Met name de plannen uit de agenda om universiteiten geld te laten vragen voor schakelprogramma’s die langer dan een half jaar duren, baren de raad zorgen. Het zal niet alleen overstappende hbo’ers twee keer na laten denken over het vervolgen van hun studie op een universiteit, maar ook het aantal studenten dat een niet-aansluitende master wil doen laten afnemen.

Een leenstelsel is *niet* sociaal. | The Weblog of Joep Bos-Coenraad. VVD, D66 en PvdA pleiten voor een sociaal leenstelsel. Studenten krijgen daardoor geen studiefinanciering maar lenen tegen een lage rente om levensonderhoud te bekostigen. Het argument is dat daardoor de bakker niet mee hoeft te betalen aan de opleiding van de buurjongen, dat is immers pervers socialisme. Het sociale leenstelsel zou de bekostiging van een studie liberaler maken. Maar dat klopt helaas niet. Kort door de bocht Job Cohen claimt dat een opleiding een investering is in jezelf. De PvdA voorman, en met hem die van D66 en de VVD, maakt alleen een grote inschattingsfout door de investering in jezelf 1-op-1 te koppelen aan individueel financieel rendement. Kijk, in veel gevallen, men neme een jurist, een tandheelkundige of een ITer/chemicus zoals ikzelf, is een opleiding ook een investering die financieel uitermate interessant is. Maar, volgens het liberale standpunt de gebruiker betaalt wringt dit behoorlijk.

Rendement van deze opleidingen veel minder interessant. Van basisbeurs naar 'sociaal?' leenstelsel. The immorality of college admissions. On October 6, New York magazine published an article on the demise of "ethical parenting". A new generation of parents were encouraging cheating, doing their children's homework, bribing powerful officials, and sabotaging their children's rivals.

"Parenthood means you cannot possibly behave as though society's rules and norms apply equally to all," writes the author, Lisa Miller. She describes a social order where the ends are believed to justify the means, regardless of who gets hurt. Miller attributes the rise of unethical parenting to a declining economy: "The accoutrements of middle-class stability and comfort feel like they're slipping away, even to those of us living smack in the middle of them. " What Miller never explicitly says is that every act of lying, cheating and cruelty she describes is directed at one goal: Getting a child into a prestigious college.

Nothing else drives the immoral behaviour depicted, making one wonder - is it the parents who are unethical? Faux diversity.

Selectie voor de poort

Selectie aan de poort - ?fair access?- admisssions. Matchingprincipe - ontdemocratisering. BSA - Bindend Studie Advies - niet alleen 1ste maar ook 2de/3de? Als het rendemenent maar stijgt. Numerus fixus als sluiproute naar selectie aan de poort ? ‘Big data’ could create ‘dystopian future’ for students. Using “big data” to help match people to courses could cut freedom of choice and ultimately put students off higher education, an expert has warned. Viktor Mayer-Schönberger, professor of internet governance and regulation at the University of Oxford’s Oxford Internet Institute, said there was danger of creating a dystopian future comparable to science fiction films like Steven Spielberg’s Minority Report.

In that film data is used by the state to sentence people for crimes they have yet to commit. The danger was that data could be used to tell students what subject they should specialise in before they started their degree, Professor Mayer-Schönberger said. “There has been much debate over last 30 years about streaming and tracking students from elementary school, and putting them on a particular track based on their successes and failures in particular standardised tests,” he told Times Higher Education, adding that this approach was particularly prevalent in the US. Click to rate.

CPB: Armoed- zaaier heeft geen last van hogere studieschuld.

Honours colleges - excellentietrajecten. Oxford University college faces financial discrimination claim. 15 February 2013Last updated at 14:14 ET Damien Shannon said he needed to prove to the university he could access £12,900 for living costs A judge has reserved his decision over whether a student's human rights were breached when an Oxford college turned him down on financial grounds.

Damien Shannon, 26, from Salford had alleged St Hugh's College was discriminating against poorer students. He said because he had no proof he could cover living costs, an offer from the college was withdrawn. Judge Armitage QC reserved judgement at Manchester County Court until a future unspecified date.

The college requires proof from potential students that they can cover costs of £12,900 before they are accepted onto courses. Lawyers representing St Hugh's had asked the judge to dismiss Mr Shannon's request to have the financial restriction removed. 'Arbitrary figure' Mr Shannon alleged his place on the year-long economic and social history course was withdrawn due to the "arbitrary figure" the college had set.

Afschaffen basisbeurs master student wegbezuini gd: 19-23mrt. Onderzoekers: “Ongelijke kansen door selectie” Mannen hebben meer last van selectie in het hoger onderwijs dan vrouwen. Hetzelfde geldt voor studenten van niet-westerse afkomst: zij starten minder vaak aan selectieve opleidingen dan ‘westerse’ studenten. De Onderwijsinspectie keek naar de gevolgen van een numerus fixus voor de instroom van studenten. Zodra een opleiding een numerus fixus instelt en studenten gaat selecteren, starten er iets minder mannen en allochtonen in het eerste jaar. Dit geldt zowel voor het hbo als voor het wetenschappelijk onderwijs. Minister Bussemaker stuurde het rapport van de inspectie vrijdagmiddag naar de Tweede Kamer, een dag nadat het reces was ingegaan. Arm De rapporten passen in de stroom van berichten dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat.

Selectie brengt risico’s met zich mee, verklaart Bussemaker. Wel studeren Ze gaan overigens wel studeren, ze kiezen alleen voor een andere opleiding. Nog altijd vindt Bussemaker selectie een beter middel dan loting. Gecorrigeerd. Selectie.

Privatising PC's with public functions

[Ingezonden] Leenstelsels en studietaks. Tot mijn teleurstelling wijzigde GroenLinks haar koers door de studiefinanciering alsnog om te buigen tot een variant op een sociaal leenstelsel. Dat is mijns inziens jammer en onnodig. In Groot Britannië wil men momenteel wel een studietaks invoeren. Ook daar wordt door tegenstanders geschermd met angst voor belastingvluchtelingen. Om maar een actuele metafoor te gebruiken is dat zoiets als te zeggen “het regent dus ik blijf vandaag noodgedwongen thuis“, terwijl je ook een paraplu, een regenjas of de bus zou kunnen nemen om de schade te beperken en het systeem wel te laten functioneren. Er zullen mensen zijn die ten gunste van lagere belasting in het buitenland gaan wonen en werken, maar dat gebeurt nu ook omdat er mondiaal geen afstemming is op inkomstenbelastingen (en die vrijheden moeten landen ook houden).

Ik noem deze voorbeelden omdat studenten van deze opleidingen (zoals reeds in een eerder pleidooi bepleit) het meest de dupe worden van een sociaal leenstelsel. BBC: State-private university entry divide revealed. 8 July 2011Last updated at 14:49 By Sanchia Berg BBC Today programme Cambridge and Oxford Universities are under pressure to boost their intakes of poorer students Just five schools in England sent more pupils to Oxford and Cambridge over three years than nearly 2,000 others combined, researchers have found.

The Sutton Trust charity said its school-by-school data on university entry showed "stark" differences. BBC analysis of the data shows private schools often get more pupils into selective universities than state schools with similar results do. Universities called for more freedom in offering places to bright state pupils. The Sutton Trust has, for the first time, combined individual schools' A-level results with data from the university admissions body Ucas. Its table shows, by individual school, what percentage of pupils went forward into higher education in general, and what percentage went to a list of 30 universities the charity considers "highly selective". “Start Quote. Molkenboer (week 26) Folia: VSNU wil selectie aan de poort.

Tien redenen waarom loting weer ingevoerd moet worden. Kinderdagverblijf selecteert aan de poort. DUB: Studenten schrijven Biosciencefiction. Gattaca. Bienvenue à Gattaca Trailer (Gattaca. *Studenten schrijven Biosciencefiction. ‘Toelatingstest voor Vlaamse studenten’ De Standaard Online - 'Oriëntatieproef voor studenten tegen 2013' Geen loting met Belgische 8. Universiteit mag studenten weren - ACHTERGROND. Abeundi. Bindend studieadvies. Subsidie allochtonen breed ingezet. Buitenlandse studenten vaker ingeloot. Onderwijsraad: 'HO moet toegankelijk blijven' ‘Onderwijs op particuliere vwo-scholen deugt niet’

CampusinBeeld: Debat over selectie aan de poort. Ook in Nijmegen meer selectie aan de poort. DUO – IB-Groep/Decentrale selectie. PuntAvans Einde maken aan toe- gankelijkheid hbo. Tentamentoestemming voor Bèta’s. SNSR: Ongeschikte studenten buiten de deur houden. 'Tienduizenden studenten stoppen door bezuinigingen met studie' - BINNENLAND. Studentenverenigingen de dupe van langstudeerboete. 'We hebben de luxe niet om het rustig aan te doen' | nu.nl/politiek. ‘Studenten lenen om reizen en tv’s van te betalen’ Vox: bindend studieadvies pp24-27 jaargang 12, nummer 8. Weekly Address: Calling on Congress to Prevent Student Interest Rates from Doubling. Protesters' new front - Student Loan Debt. Erasmus Universiteit : alle studiepunten in eerste jaar of wegwezen - Bezuinigingen in het hoger onderwijs.

Selectie na de poort in Rotterdam. EM: Studenten steunen rendementsplannen, maar niet van harte. EM: 60-puntenregel werkt. Minimaal 60 studiepunten bij opleidingen Erasmus Universiteit Rotterdam - Nederland. EUR voert maximaal bsa in voor bijna alle studies. Betere prestaties maar ook hogere uitval. Shell laat zestig Indiërs in Nederland promoveren | Nieuws. The #1 Sugar Daddy Dating & Sugar Baby Personals. Forced into Prostitution to Pay Tuition. The-rise-and-rise-of-the-american-sugar-daddy-7179553. SeekingArrangement.com Reveals Universities with the Fastest Growing Number of Sugar Babies. Debat op 2 - Studeren alleen nog voor rijken? Foliaweb: Wat nou sociaal leenstel? Wat nou sociaal leenstelsel? ‘Afschaffen gratis reizen gevaar toegankelijkheid onderwijs.

Analogues

Studenten moeten beter nadenken. “Mijn studie was zoals verwacht, alleen ik niet” AKKUraatd : De stelling is nu: een opleiding... AKKUraatd : Volgende stelling: matching... Retraction of the Year. JaspervanDijkSP : 32.000 euro collegegeld voor... Scienceguide: Kwetsbare studenten hard getroffen. Benieuwd waar @ASVAstudentunie voor staat? Lees het dubbelinterview van @HenrietteHoog en mij in de MUG. More (not yet)