background preloader

Honours colleges - excellentietrajecten

Facebook Twitter

Experiment met beperkte collegegelddifferentiatie excellentietrajecten. Nieuwsbericht | 15-11-2013 Een aantal instellingen in het hoger onderwijs kan vanaf volgend studiejaar meedoen aan een experiment met beperkt verhoogd collegegeld voor een excellentietraject.

Experiment met beperkte collegegelddifferentiatie excellentietrajecten

Met de extra inkomsten kunnen de instellingen intensief onderwijs verzorgen voor excellente studenten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de collegegelddifferentiatie voor zogeheten honours tracks. Bij sommige studenten bestaat grote behoefte aan intensieve trajecten omdat ze zich onvoldoende uitgedaagd voelen in het reguliere onderwijs. Het kabinet komt graag aan die behoefte tegemoet. Aan de experimenten zijn strenge voorwaarden verbonden. De bollebozen van het hbo. In het hbo heeft een topstudent heel andere talenten dan in het wo.

De bollebozen van het hbo

Wie alleen maar achten haalt, wordt niet per definitie de beste verpleegkundige, leraar of fysiotherapeut. Excellentietrajecten voor hbo’ers? Laat ze maar naar de universiteit gaan, werd er lang geroepen. Dáár zitten alle bollebozen. Maar de tijden zijn veranderd: hogescholen willen meer ‘excellente professionals’ opleiden. Maar wat betekent excellent? Dus verschillen de definities van excellentie per hogeschool, per faculteit en per opleiding. Coppoolse is behalve promovendus docent aan de Hogeschool Utrecht en ontwikkelde de topclass van de faculteit gezondheidszorg, een 2,5 jaar durend traject naast de reguliere opleiding dat dertig studiepunten oplevert.

Rechten wil 'profile fee' Campus in Beeld - Honours College. LSVb: Experiment honours collegegeld zorgt voor tweedeling in het onderwijs. Vandaag stemde het kabinet in met het voorstel om hoger collegegeld te vragen voor honours tracks.

LSVb: Experiment honours collegegeld zorgt voor tweedeling in het onderwijs

Hogescholen en universiteiten mogen hiervoor vanaf 2014 tot €3.812 collegegeld per jaar rekenen, het dubbele van het wettelijk collegegeld. Universiteiten op zoek naar extra excellente studenten. Universiteiten willen veel meer studenten werven voor hun plusklasjes, honoursprogramma’s en excellenttrajecten.

Universiteiten op zoek naar extra excellente studenten

Lukt het niet, dan krijgen ze minder geld van het ministerie. Moet straks iedere student uitblinken? Nog niet zo lang geleden was excellentie een vies woord, herinnert Hans Adriaansens zich. De oprichter van het allereerste university college werd uitgelachen en gehoond toen hij begin jaren 90 zijn plannen ontvouwde voor een Utrechtse topopleiding voor de allerbeste studenten. Hopersbureau : Is straks iedere student... Foliaweb: Kwaliteit kost geld henk strikkers. University College Utrecht | Foto: Floris Droes (cc, via Flickr) Kwaliteit kost geld.

Foliaweb: Kwaliteit kost geld henk strikkers

De Groene Amsterdammer — onafhankelijk weekblad sinds 1877. Eén van mijn eerste colleges op University College Utrecht was van het vak antropologie.

De Groene Amsterdammer — onafhankelijk weekblad sinds 1877

Ik had de cursus gekozen uit pure interesse, en rekende erop dat ik met eigen inzet en belangstelling het vak redelijk gemakkelijk zou kunnen volgen. Ik verwachtte in ieder geval geen docent die me in de nek zou hijgen, die me constant zou controleren en dwingen, zoals je die misschien op een middelbare school zou verwachten. Dit was toch echt de universiteit, waar je de verantwoordelijkheid krijgt je eigen tijd in te delen en zelfstandig beslissingen te nemen. Nou had ik al een college antropologie gehad, dit was het tweede, of beter gezegd, dit zou het tweede zijn. Ik had de vrijheid genomen niet op te komen dagen, omdat ik vond dat ik mijn tijd beter zelf kon indelen. Het is misschien goed een kort beeld te schetsen van UCU. Kamermeerderheid wil af van ‘goede’ en ‘excellente’ opleiding. Opleidingen die door de onderwijskeuring komen, krijgen als het aan de Kamer ligt alleen nog een ‘voldoende’.

Kamermeerderheid wil af van ‘goede’ en ‘excellente’ opleiding

Wie straks wil weten hoe goed een opleiding is, zal de accreditatierapporten erop na moeten slaan. De SGP kreeg dinsdagavond brede steun voor haar voorstel om de zogeheten gedifferentieerde beoordeling van opleidingen uit de accreditatiewet te halen. Onderwijskeurmeester NVAO moet wat Kamerlid Roelof Bisschop betreft alleen vaststellen of een opleiding voldoet aan de wettelijke eisen. Hoe goed die precies is, moeten anderen maar bepalen. Bovendien is dat onderscheid lastig te maken, hadden ook de Onderwijsraad en de NVAO zelf al vastgesteld. De SP, GroenLinks, CDA en D66 zetten hun handtekening onder het amendement. VVD: Jammer dat 'goede' en 'excellente' studies verdwijnen.

Opleidingen die door de onderwijskeuring komen, krijgen straks alleen nog het oordeel ‘voldoende’ en niet langer ‘goed’ of ‘excellent’.

VVD: Jammer dat 'goede' en 'excellente' studies verdwijnen

De VVD vindt het jammer dat studiekiezers dan niet meer in een oogopslag kunnen zien welke opleiding boven de rest uitsteekt. De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat onderwijskeurmeester NVAO alleen nog mag beoordelen of een opleiding aan de wettelijke eisen voldoet. Twitter. Instroom facultaire programma’s Honours Academy loopt flink terug. De instroom voor de facultaire Honoursprogramma’s is dit collegejaar met een derde gekrompen, blijkt uit de meest recente aanmeldcijfers.

Instroom facultaire programma’s Honours Academy loopt flink terug

De Honourslabs krijgen wel meer inschrijvingen. ‘Studenten moeten veel ballen hoog houden.' Vorig jaar verlegde de Radboud Honours Academy (RHA) haar koers. Instroom facultaire programma’s Honours Academy loopt flink terug - Vox magazine. De instroom voor de facultaire Honoursprogramma’s is dit collegejaar met een derde gekrompen, blijkt uit de meest recente aanmeldcijfers.

Instroom facultaire programma’s Honours Academy loopt flink terug - Vox magazine

"Erasmus had een hekel aan middelmatigheid" - ScienceGuide. In 2008 begon het excellentieonderwijs aan een opmars aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Gesteund door de Siriusgelden, waarvan de eerste ronde feestelijk werd uitgereikt door minister Plasterk, ontwikkelden universiteiten en hogescholen Honours Colleges, Academies en excellentieprogramma’s. De Siriusgeldstroom werd per 2017 weer dichtgedraaid. Honours Academy’s selecteren doorgaans de vijftien tot twintig procent hoogst scorende eerstejaars en bieden ze een extracurriculair en vaak discipline-overstijgend programma aan voor extra EC’s.