background preloader

Att döda ett barn /Stig Dagerman

Facebook Twitter

ATT DÖDA ETT BARN. Att döda ett barn. Av Stig Dagerman Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart skall klockorna ringa, ty det är söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig, som de aldrig förut gått och i slättens tre byar blänker fönsterrutorna. Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnor skär gnolande upp bröd till kaffet och barn sitter på golven och knäpper sina livstycken.

Det är den lyckliga morgonen till en ond dag, ty denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter barnet på golvet och knäpper sitt livstycke och mannen som rakar sig säger att i dag skall de ta en roddtur nerför ån och kvinnan gnolar och lägger upp det nyskurna brödet på ett blått fat. Publicerades första gången 1948 på beställning av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, för att få ner hastigheten i trafiken. Film: Att döda ett barn. Stig dagerman att döda ett barn 9b 9e. Texttyper och "Att döda ett barn" Utifrån novellen ”Att döda ett barn” ska du skriva fyra olika typer av texter.

Denna uppgift har som mål att å ena sidan vidga din förståelse av novellen och få dig att reflektera kring dess innehåll, å andra sidan utveckla din förmåga att anpassa ditt språk och din text till vilket budskap du vill framföra, till vem och i vilken kommunikationssituation. 1. Nyhetsartikel En nyhetsartikel ska sakligt skildra dagsaktuell information om en händelse eller en person. Redogörelsen ska vara så objektiv och korrekt som möjligt, vilket innebär att det INTE bör finnas några personliga kommentarer eller värdeladdade ord – läsarna ska själva kunna ta ställning. Nyhetsartikeln har rubrik och ofta en bild med bildtext. Vad? I de flesta tidningar inleds artiklarna med en fetstilt ingress. Uppgift 1 (lämnas in tisdag fm 7/10): Skriv en nyhetsartikel om den händelse som utspelar sig i novellen Att döda ett barn. Artikeln ska vara 800–1600 tecken lång, inklusive mellanslag. 2. En insändare skall innehålla: Att döda ett barn- muntlig analys. Att döda ett barn.

Att döda ett barn - analysera Stig Dagerman. Att_doda_ett_barn.pdf. Att döda ett barn by Linda Westberg on Prezi.