background preloader

Att döda ett barn /Stig Dagerman

Facebook Twitter

Film: Att döda ett barn. Stig dagerman att döda ett barn 9b 9e. Texttyper och "Att döda ett barn" Utifrån novellen ”Att döda ett barn” ska du skriva fyra olika typer av texter.

Texttyper och "Att döda ett barn"

Denna uppgift har som mål att å ena sidan vidga din förståelse av novellen och få dig att reflektera kring dess innehåll, å andra sidan utveckla din förmåga att anpassa ditt språk och din text till vilket budskap du vill framföra, till vem och i vilken kommunikationssituation. 1. Nyhetsartikel En nyhetsartikel ska sakligt skildra dagsaktuell information om en händelse eller en person. Att döda ett barn- muntlig analys. Att döda ett barn. Att döda ett barn - analysera Stig Dagerman. Att_doda_ett_barn.pdf.

Att döda ett barn by Linda Westberg on Prezi.