background preloader

Särbegåvade elever

Facebook Twitter

Så känner du igen ett särbegåvat barn. Begåvning och prestation är inte samma sak. Om ett litet barn ritar en väldigt komplicerad figur, så kan det vara ett tecken på särbegåvning.

Så känner du igen ett särbegåvat barn. Begåvning och prestation är inte samma sak

Det berättade psykologen Anita Kullander när hon föreläste om särbegåvade barn på Tekniska museet förra året. På tavlan visade hon en teckning som en treårig flicka hade ritat. Den föreställde en clown och hade ögon, pupiller och rätt antal fingrar på händerna. Barn i den här åldern brukar rita huvudfotingar. Men den här flickan hade ritat skosnören och vackra kläder som satt utanpå kroppen. Om Anita Kullander inte hade vetat vem som hade ritat teckningen så hade hon förmodligen chansat på en nio- eller tioåring, berättade hon för ett hundratal deltagare som hade kommit från hela landet för att träffas och utbyta erfarenheter om det som kallas för särbegåvning.

Hon visade också en lapp som en treårig flicka hade skrivit där det stod: ”Jag som heter Freja elskar dej”. Det finns ingen vetenskaplig definition Särskild begåvning kan finnas inom olika områden. Intelligens och känslighet hör ihop. 12 tecken på att du kan ha en särbegåvad elev. På varje skola finns det med stor sannolikhet minst ett par elever som är särbegåvade, det vill säga, har ovanligt hög förmåga att lära sig till exempel matematik.

12 tecken på att du kan ha en särbegåvad elev

Men tvärtemot vad en kan tro har många av dem det ändå jobbigt i skolan. Ofta blir de inte stimulerade och utmanade utan blir kanske stökiga istället. Eller så gör de sig osynliga i skolan genom att tona ner sin begåvning för att passa in. Mycket är vunnet genom att uppmärksamma de här eleverna och bekräfta deras begåvning. Men det är inte alltid lätt att veta vilka de är, eftersom eleverna ofta underpresterar i skolan. Här är 12 tecken på att du kan ha en särbegåvad elev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Filurum.se. Föräldrarna skyller på särbegåvning – Mona Liljedahl. Frågorna består av avidentifierade hopkok från konsultationssamtal, respons på föreläsningar och alldeles vanlig vardaglig praktik, egen och andras.

Föräldrarna skyller på särbegåvning – Mona Liljedahl

Fråga: Det verkar som om det här med särbegåvning är den senaste modeflugan. På min skola skyller fler och fler föräldrar på särbegåvning när eleven inte gör som den ska. Redan i förskoleklass vill föräldrar att man ska ta hänsyn till någon slags högre intelligens. Men handlar det inte bara om barn som drillats hemma att läsa och skriva tidigt? De andra barnen kommer ju ikapp så småningom. Svar: Frågan består av flera delfrågor och jag ska spalta upp mina svar här nedan.

I alldeles för många fall innebär detta att föräldrar och skola drar åt olika håll och det är inte ovanligt att animositet uppstår till sådan grad att föräldrar söker att byta skola, om detta är möjligt. Alla avsnitt - Kropp & Själ. Särbegåvad eller ADHD? – Mona Liljedahl. Fråga: Jag har en elev som föräldrarna säger är särbegåvad, men som uppvisar tydliga tecken på ADHD?

Särbegåvad eller ADHD? – Mona Liljedahl

Borde inte eleven utredas? Svar: Till att börja med skulle jag rekommendera att alltid utgå ifrån att det föräldrarna säger är sant. Vi i skolan har sällan någonting att förlora på detta. Tvärtom. Om vi får föräldrar med oss i arbetet med våra elever har vi allt att vinna. Särbegåvade elever är olika Man ska också komma ihåg att särbegåvade elever är olika. Särbegåvning skapar svår understimulans i skolan Så, för elever som avviker 30 IQ-enheter ”nedåt” från normalfördelningen (se fördelningskurvan ovan) finns särskolan.

Det skulle vi aldrig kräva av utvecklingsstörda elever. Men en särbegåvad elev kan alltså gå igenom en hel skolgång utan att en enda gång få undervisning som tillgodoser inlärningsbehoven. Så upplever också särbegåvade elever sina skoldagar. Huvudstrategier hos uttråkade elever Generellt sett applicerar den uttråkade eleven två huvudstrategier: Twice-Exceptional Men. Begåvade barn – GCP - Vad vi gör - Mensa Sverige - Mensa Sverige - Mensa Sverige. För att förbättra situationen för de barn och unga som visar drag av särbegåvning har Mensa Sverige sitt GCP, Gifted Children Programme.

Begåvade barn – GCP - Vad vi gör - Mensa Sverige - Mensa Sverige - Mensa Sverige

Informationen på denna sida riktar sig både till dig som själv är särbegåvad och till dig som är förälder, lärare eller på annat sätt kommer i kontakt med dessa barn och unga. Vad är särbegåvning? Definitionerna på och begreppen för särbegåvning varierar världen över. Engelskan använder till exempel ordet ”gifted”, tyskan ”Hochbegabte” och hur stor del av befolkningen som omfattas varierar mellan olika länder, från 1 % - 15 %. Exekutiva funktioner - flexibilitet. "Flexibilitet" står som punkt två i mitt förra inlägg som handlar om vilka exekutiva funktioner - svårigheter som ett barn med npf ofta kämpar med.

Exekutiva funktioner - flexibilitet

Nedan finns ett inlägg som jag skrev om barn som är oflexibla/flexibla. Jag kallar dem för "sockertrådsbarn" och "gummibandsbarn". För att hjälpa ett barn som är oflexibelt behöver vi själva vara flexibla och börberedda. Vi behöver ge barnet förförståelse i vad som ska hända, gärna skriftligt och om det behövs med bilder. Det tar lite mer tid att förbereda, men tiden tjänar du och barnet/eleven in på att det inte blir några kraftiga reaktioner, eller i alla fall färre och med mindre styrka. "Jag träffade en tjej för ett par veckor sedan. Och jag tänkte. Särbegåvade barn – råd till skolan, från en förälder. Högt begåvade barn kan vara en enorm utmaning, för lärare, rektor, specialpedagog och föräldrar.

Särbegåvade barn – råd till skolan, från en förälder

I många länder räknas de översta 2–5 procenten som särskilt begåvade. Det betyder ett barn per 20–50 barn, alltså rimligen flera stycken på varje skola. Bland de med högst begåvning finns barn som trivs i skolan, barn som inte fungerar särskilt bra i skolan, och många, många som förstår allt snabbt, och sedan sitter hundratals timmar och väntar på att få lära sig något nytt. Trots att de har rätt att få undervisning på sin nivå, och trots att riskerna om de inte får det är hemska. Många högt begåvade barn mår mycket dåligt En del högt begåvade barn känner sig utanför, protesterar mot lärare och andra auktoriteter, får känslomässiga utbrott. Skolan: lägg allt krut på att skapa intellektuell stimulans! Är du lärare?