background preloader

Engelska

Facebook Twitter

L xor.nu - Glosor och glosf rh r p internet! Färdigt tema för år 7 kring boken - Walkabout. Sjuornas första tema för året är kring Australien och boken Walkabout.

Färdigt tema för år 7 kring boken - Walkabout

Boken är skriven av James Vance Marshall. Boken vi läser är mycket enkel och en Penguin Reader på level 2. Eleverna är inte vana vid att läsa skönlitteratur så jag hjälper dem väldigt mycket. Vi arbetar med förförståelse, tittar på bilder, diskuterar svåra ord utöver att jag högläser hela boken. Elever älskar högläsning särskilt om man läser med olika röster och lite drama. Vår kommun har turen att ha avtal med Avmedia Skåne så att jag enkelt kan låna böcker där. Jag har mina elever två lektioner i veckan á 60 minuter.

Låna gärna nedanstående tema om ni vill: Walkabout We are going to read a book called Walkabout, which is written by James Vance Marshall. Take a look at the cover of the book. (Bild: Penguinreaders.com) 1. Describe the picture. 2. 3. 4. 5. Storstadsmamman Blogg. Ronnie. Träna läsning och läsförståelse med spel. Trugs bygger på det engelska språkets ljudsystem och underlättar läsinlärningen.

Träna läsning och läsförståelse med spel

Att spela trugs hjälper barnen/eleverna att göra framsteg i sin lästeknik, antingen det handlar om nybörjarläsning eller senare läsning som behöver stärkas. Kortspelen engagerar barn och ungdomar så att de gör framsteg i sin läsning medan de har roligt. Alla elever kan förbättra sin läsning genom att spela trugs.

Det finns tre olika lådor med ökande svårighetsgrad. Låda 1: Lådan börjar med enkla ord som cat och win. Låda 2: Lådan börjar med ord som right och few. Låda 3: Lådan innehåller mer komplicerade ord. IKT+engelska +halva gruppen i fyran□□□□□□✨ Under 5 veckor har halva fyran jobbat med Ninna på engelskan en timme varje fredag.

IKT+engelska +halva gruppen i fyran□□□□□□✨

Efter tillfälle 2 sa barnen: “Det är roligt för jag gillar att spela. Man lär sig att spela och lyssna på instruktioner och kommunicera på engelska. Man lär sig engelska på jätteroligt sätt. Vi kan tipsa om att man lär sig mycket engelska när man spelar olika spel. Fokusområde detta projekt är “Kommunicera” Learn English With Songs - Online Lessons and Exercises. Digitalt, kollegialt lärande i världsklass! Frustrerad ställer jag en fråga i facebookgruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska.

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass!

Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt. I gruppen finns också deltagare från Finland och Norge. Råd och tips strömmar in och många känner igen i sig problemet. Vi konstaterar att det kan ha många orsaker som till exempel att de inte har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka sig, att de inte är vana vid att tala engelska lektionstid och att något i gruppdynamiken gör att de inte vågar.

När det gäller det senare kan det vara en god idé att låta specialpedagog observera klassen. Många väldigt goda ideér strömmade in i gruppen och nedan har jag försökt kategorisera och sammanställa gruppens råd. Råd och tips till er som har talovilliga grupper: Visa en bild för eleverna. Speak up. Kimstudies - Home. HELP Spell Start - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel. HELP Spell Start är ett nytt datorträningsmaterial i engelska avsett för elever med mild dyslexi eller med behov av träning på engelsk stavning och då särskilt stavning av högfrekventa engelska ord.

HELP Spell Start - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel

HELP Spell Start ingår i HELP Start Extended paketen. För uppgradering av HELP Start till Extended, se bestnr 87727-49-8 Webbapplikation. För användning på dator eller iPad. Skollicens. Film & Fanfiction i språkklassrummet. Hur fångar vi våra elevers intresse?

Film & Fanfiction i språkklassrummet

Hur får vi dem att tycka att skolarbetet är intressant och roligt? Hur får vi dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer? Enligt Skolenkäten hösten 2015 i skolår 5 och 9 är det just där vi ofta brister. Some Sites built with Half-Baked Software. Hot Potatoes Home Page. Online Reading Activities.

Engelska

Har ni förslag på läromedel i engelska för elever med dyslexi på mellanstadiet? Många elever med dyslexidiagnos har även stora svårigheter med engelskan.

Har ni förslag på läromedel i engelska för elever med dyslexi på mellanstadiet?

Jag har hört att det finns ett läromedel som heter "Help" som ska vara bra för elever med dyslexi. När jag försökte hitta "Help" för att titta lite på det fick jag bara inf om att det är för vuxna. Stämmer det? KimStudies - Home. Skolstil. British Council. Little Fox - Animated Reading Program for English Language Learners. English for Kids.

Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch. Lust, motivation och lärande. Synonymz - A Synonym Word Find Quiz för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Find The Synonym för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. S & Pairs - Word Matching Game för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Synonyms Quiz + Thesaurus & Dictionary för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. EF English First High Flyers Vocab Game for Learning English 2 för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Johnny Grammar's Word Challenge för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Book: How to Design Questions and Tasks to Assess Student Thinking.