background preloader

Engelska

Facebook Twitter

Ronnie. Träna läsning och läsförståelse med spel. Trugs bygger på det engelska språkets ljudsystem och underlättar läsinlärningen.

Träna läsning och läsförståelse med spel

Att spela trugs hjälper barnen/eleverna att göra framsteg i sin lästeknik, antingen det handlar om nybörjarläsning eller senare läsning som behöver stärkas. Kortspelen engagerar barn och ungdomar så att de gör framsteg i sin läsning medan de har roligt. Alla elever kan förbättra sin läsning genom att spela trugs. Det finns tre olika lådor med ökande svårighetsgrad. Låda 1: Lådan börjar med enkla ord som cat och win. Låda 2: Lådan börjar med ord som right och few. Låda 3: Lådan innehåller mer komplicerade ord. Varje låda innehåller: 20 spel – 450 kortReading booklet (läshäfte)Monitoring booklet (kartläggningshäfte) Instructions (instruktioner) Trugs är konstruerat med ökande svårighetsgrad. Till varje låda medföljer även ett häfte på svenska med en enkel ordlista där alla ord som ingår i spelen är översatta. Spelen är så engagerande att man inte riktigt märker hur mycket lästräning man får! IKT+engelska +halva gruppen i fyran□□□□□□✨

Under 5 veckor har halva fyran jobbat med Ninna på engelskan en timme varje fredag.

IKT+engelska +halva gruppen i fyran□□□□□□✨

Efter tillfälle 2 sa barnen: “Det är roligt för jag gillar att spela. Man lär sig att spela och lyssna på instruktioner och kommunicera på engelska. Man lär sig engelska på jätteroligt sätt. Vi kan tipsa om att man lär sig mycket engelska när man spelar olika spel. Fokusområde detta projekt är “Kommunicera” olika temanintressen, personer, platser, händelser och aktiviteteråsikter, känslor och erfarenhetervardagsliv och hur man lever där engelska används “Tala, skriva och samtala” Learn English With Songs - Online Lessons and Exercises.

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass! Frustrerad ställer jag en fråga i facebookgruppen Engelska för år 6-9 där jag söker råd och hjälp kring hur andra brukar göra med grupper som inte vill eller vågar tala engelska.

Digitalt, kollegialt lärande i världsklass!

Tycka vad man vill om sociala medier, men att under en dag kunna diskutera problemet med lärare som är spridda över hela Sverige tycker jag är fantastiskt. I gruppen finns också deltagare från Finland och Norge. Råd och tips strömmar in och många känner igen i sig problemet. Vi konstaterar att det kan ha många orsaker som till exempel att de inte har ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka sig, att de inte är vana vid att tala engelska lektionstid och att något i gruppdynamiken gör att de inte vågar. När det gäller det senare kan det vara en god idé att låta specialpedagog observera klassen. Många väldigt goda ideér strömmade in i gruppen och nedan har jag försökt kategorisera och sammanställa gruppens råd.

Råd och tips till er som har talovilliga grupper: Visa en bild för eleverna. Speak up. Kimstudies - Home. HELP Spell Start - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel. HELP Spell Start är ett nytt datorträningsmaterial i engelska avsett för elever med mild dyslexi eller med behov av träning på engelsk stavning och då särskilt stavning av högfrekventa engelska ord.

HELP Spell Start - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel

HELP Spell Start ingår i HELP Start Extended paketen. För uppgradering av HELP Start till Extended, se bestnr 87727-49-8 Webbapplikation. För användning på dator eller iPad. Skollicens. Film & Fanfiction i språkklassrummet. Hur fångar vi våra elevers intresse?

Film & Fanfiction i språkklassrummet

Hur får vi dem att tycka att skolarbetet är intressant och roligt? Hur får vi dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer? Enligt Skolenkäten hösten 2015 i skolår 5 och 9 är det just där vi ofta brister. Eleverna tycker sällan att skolarbetet är intressant eller roligt och vi lyckas inte fånga deras intresse och nyfikenhet på ett sådant sätt att de får lust att lära mer, dvs att de av egen drivkraft går vidare. English Online France. Some Sites built with Half-Baked Software. Hot Potatoes Home Page. Online Reading Activities.

Engelska

Har ni förslag på läromedel i engelska för elever med dyslexi på mellanstadiet? Många elever med dyslexidiagnos har även stora svårigheter med engelskan.

Har ni förslag på läromedel i engelska för elever med dyslexi på mellanstadiet?

Jag har hört att det finns ett läromedel som heter "Help" som ska vara bra för elever med dyslexi. När jag försökte hitta "Help" för att titta lite på det fick jag bara inf om att det är för vuxna. Stämmer det? Tacksam för förslag på läroböcker eller hjälpmedel att använda för elever som har svårt för engelska. Jag har elever som går i år 4,5 och 6. Materialet HELP START av Malin Holmberg är ett läromedel i att utveckla engelsk läsning och stavning för elever med dyslexi, från åk 5 och uppåt . Sanoma utbildning har flera läromedel, bland annat Log in to English 1 och 2, årskurs 6-9, för elever som halkat efter med engelskan.

Studentlitteratur, har ett material för att öva att tala engelska, Talk and Train English Activity Cards. Activity Cards kan köpas från Betapedagog. Liber säljer läromedlet Just Stuff för åk 6-9. KimStudies - Home. Skolstil. British Council. Little Fox - Animated Reading Program for English Language Learners. English for Kids. Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch. Simple free learning tools for students and teachers. Lust, motivation och lärande. Synonymz - A Synonym Word Find Quiz för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Find The Synonym för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. S & Pairs - Word Matching Game för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes.

Synonyms Quiz + Thesaurus & Dictionary för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. EF English First High Flyers Vocab Game for Learning English 2 för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Johnny Grammar's Word Challenge för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Book: How to Design Questions and Tasks to Assess Student Thinking.