background preloader

Övrigt

Facebook Twitter

Tänk vidare. Smått och gott. Ämnesövergripande. Introduktion. Bloggar med bra tips. Att organisera för 1:1 och modernt lärande. Ylva Pettersson är gymnasielärare och programansvarig.

Att organisera för 1:1 och modernt lärande

Foto: Ulf Jämterud Flippat klassrum skapar flexibel undervisning. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. 2. Att skapa egna lärmoduler - Kollegialt lärande. Öppet klassrum. Elevledda utvecklingssamtal. Elevaktiva utvecklingssamtal - Wikiskola. PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar… Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna.

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar…

Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser? Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Utvecklingssamtal frågor till vårdnadshavare. Elevledda utvecklingssamtal. Skc3a4rmavbild-2011-04-26-kl-11-18-241.png (613×637) En app, en lördagkväll och en ny LPP! I lördagskväll satt jag och lekte med appen Comic Life.

En app, en lördagkväll och en ny LPP!

Samtidigt var jag stressad över att jag ännu inte hade visat eleverna någon planering över vårt nya arbetsområde ”Forntiden”. Planeringen hade jag som vanligt mest i skallen med idéer och inspiration från NE SKOLA, lärarhandledningen till boken Forntiden, Västerbottens museum – SKOLWEBB och MediaCenter Västerbotten. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Vad är en bra lektion? Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande.

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”

Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. Eleverna räcker upp handen om de vill fråga något men de flesta frågor jag ställer besvaras av den elev vars namn jag drar. Frågebank för att ta fram belägg för levers prestationer.

Christian Lundahl Varför bedömning för lärande? GratisSkola.se. Ordstöd till Puls samhällskunskap 4 6. Medeltiden Utmaningen! 1. So utmaningen. Temaord. Vad trevligt att ni hittade hit.

Temaord

Har saknat en sida på nätet som ger ut gratis material kring tecken som stöd. .facebook 1408894519976. Biologifrågor PULS. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Veckans mål mall. Allvarligt talat om skolans uppdrag – exemplet; Skriv inte om sommarlovet. Skriv inte om sommarlovet!

Allvarligt talat om skolans uppdrag – exemplet; Skriv inte om sommarlovet

Skriv om det som rör skolan! Låt inte eleverna skriva om sommarlovet. Det är alldeles för känsligt. Det är också något som hör privatlivet till. Det är en fråga som skapar problem. Big 5 och läsfixare. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning

Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. Plan1.jpg (JPEG Image, 1034 × 776 pixels) - Scaled (99%) En app, en lördagkväll och en ny LPP! IMG_0167.jpg (JPEG Image, 595 × 842 pixels) Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig.. Nu börjar det det dra ihop sig, man kan föreställa sig slutet på lovet.

Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig..

Nu är det några veckor kvar till skolstart och upprop. Datumet närmar sig. En del barn, ungdomar och familjer ser fram emot det. Till hösten – ännu mer ASL. Vad händer med Tangentdansen till hösten?

till hösten – ännu mer ASL

Under två års tid har bloggen Tangentdansen dokumenterat det pågående arbetet i en klass på Mårängskolan i Boden. Min klass, som nu går vidare till mellanstadiet under en ny lärares engagemang och ledning. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Detta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Skollagen föreskriver att ”Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade” (Skolverket). Startkitsupplägget inleds med en så kallad basmodul (A, B) där bland annat upplägg, gruppsammansättning och intensitet kan diskuteras.

Basmodulen syftar till att skapa en gemensam plattform för att möjliggöra det kollegiala lärandet lokalt på den egna skolan eller i den egna gruppen. Papers. Benjamin Zander - Work (How to give an A) BIG FIVE skyltar. BFLiundervisning-3. Studiedagen-del-2.

Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket. Printable World Flags. To make watching the Olympics on TV at home more festive and exciting, for a world travel themed party or to celebrate any international occasion, we’ve put together these 100 countries printable world flags in one file, in perfect sizes to make party bunting with. Download Each page has 10 flags with the name of the country on the side tab. Fold over this tab to use the flags as bunting. Children can try recognising and guessing the flags and then learn the country names of each flag written on the back flap. Cut & Stick Teaching Resources. Small World Scenes - Small World Backgrounds - Small World Scenery for the Classroom - Small World Scene Classroom Activities - Classroom Worksheets - Elementary Resources - Primary Resources - Teaching Ideas - Printables for kindergarten and elementary s.

Idrott och hälsa. Språk i alla ämnen - idrott och hälsaHär beskriver jag hur man kan planera och genomföra lektioner i ämnet idrott och hälsa med fokus på språk, begrepp och läs- och skrivstrategier. Orientering Ur ämnets syfte och i de övergripande målen (kap 1+2): Eleverna skall utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I det centrala innehållet i kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det att undervisningen i ämnet skall innehålla; "Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning". Alfabet teckenspr k - S k p Google. Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Öppna läromedel - Wikibooks. Glasogonbagar.

Arbetsomrade-lekplatsen. Lärare. Så städar du naturligt. Luftvägarna (Biologi) Mellanstadiet. Mötesplatsen för Värmlands pedagoger.