background preloader

Undervisningstips

Facebook Twitter

Teskedsorden. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S. ”Dagens skola gynnar inte kreativitet” Flera forskare inom neurovetenskap anger en cirka femprocentig andel seriellt kreativa i en befolk­ning.

”Dagens skola gynnar inte kreativitet”

Då det ändå ligger i tiden att se över utbildningens effektivitet, vill jag försöka göra en viktig distinktion när ”särskilt begåvade elever” ska identifieras. Det finns nämligen ­olika sorters begåvning, nödvändiga för samhället, men ofta inte inbördes kompatibla. Kunskap är bra. Kreativitet är bra. Men kunskap är inte detsamma som kreativitet. Om man pratar om Sveriges behov av kreativitet – till exempel inom innovationsstrategier – ska man ha klart för sig huvudskillnaden mellan akademisk kunskap och innovativ kreativitet. Att studera sig till en kunskapsnivå eller en expertis inom ett område är något helt annat än att skapa ett nytt område.

Kreativitet är det som genererar framtidens kunskap – det som så småningom återförs som självklara studieplaner i alla nivåer av utbildning. Jaha, så vad har detta med utbildningsväsendet att göra? Örjan Strandberg. 27 Ways To Increase Student Engagement In Learning. Student engagement in learning is kind of important.

27 Ways To Increase Student Engagement In Learning

No matter the best practices of your curriculum mapping, instructional strategies, use of data for learning, formative assessment, or expert use of project-based learning, mobile learning, and a flipped classroom, if students aren’t engaged, most is for naught. Historically, student engagement has been thought of in terms of students “paying attention”: raising hands, asking questions, and making eye contact. Of course, we know now that learning can benefit from learner self-direction and self-initiated transfer of thinking as much as it does simple “engagement” and participation.

That being said, increasing engagement and sheer participation is not a wrong-headed pursuit in and of itself, and in pursuit of that is the following infographic from Mia MacMeekin: 27 ways to increase student engagement. 11 Steps to Create A Google Plus Community for your Class. May 10, 2013 Here is a step by step guide to help you set up a Google Plus community.

11 Steps to Create A Google Plus Community for your Class

You can use this virtual environment as a collaborative space for your class where you can share resources and initiate discussions with and among students. 1- Head over to your Google Plus On your Google Plus home page, click on " communities " in left hand side and then click on " create a community. " 2- Private or Public. Samarbete som framtidskompetens. Detta är den andra texten av två om trender i dagens hypermoderna, uppkopplade och digitala samhälle.

Samarbete som framtidskompetens

Den första texten hittar du här, läs den gärna först; ”Skapandet av det unika”. I min förra text försökte jag beskriva delnings- och hackerkulturer i termer av sökandet efter det unika, ett fortsatt steg mot individualisering. Men, i näraliggande trender och nätkulturer går trenden åt andra hållet. Samarbetet blir allt viktigare. Samarbete har alltid varit en viktig kompetens men nu blir det tydligare och tydligare att det är att tillsammans med andra lösa unika problem som är en förmåga som kommer att behövas i framtidens arbetsliv.

Jag läste en artikel häromdagen om hur unga entreprenörer inte ser varandra som konkurrenter utan som resurser för idéskapande och problemlösning. Om “Crowdfunding” är ett sätt för individen att få ekonomiska muskler att förverkliga sin egen idé är “Crowdsourcing” ett sätt för många hjärnor att hjälpas åt att lösa ett gemensamt problem. På Riktigt. Det flippade klassrummet med Karin Brånebäck på Framtidens lärande 2013. Docs Voice Comments. Young Hearts Spark Fire. Ett case vi körde förra terminen utgick ifrån delar av kurserna i filosofi, psykologi och religionskunskap.

Young Hearts Spark Fire

Vi utgick från huvudfrågan: Vad har format dig och din identitet? Eleven själv var caset… Som intro hade vi lärare satt ihop en spotify-lista och samlat bilder från vår uppväxt. Efter presentationen valde eleverna ut vars en låt som de tycker representerade en viktig händelse i deras liv. Det blev bra. Kanske för att vi lärare började, tog risken och bjöd på oss själva. Musik kan verkligen vara en tidsmaskin.