background preloader

Väestö

Facebook Twitter

TILASTOSUOMALAINEN WWW.TILASTOKESKUS.FI. Lapsiperhearki houkuttelee entistä harvempia – lapsia halutaan vähemmän ja myöhemmin. Entistä harvemmat suomalaiset haaveilevat isoista lapsikatraista.

Lapsiperhearki houkuttelee entistä harvempia – lapsia halutaan vähemmän ja myöhemmin

Elämä ilman lapsia on yhä useammalle oma toive. Syntyvyys on laskenut jo viisi vuotta peräkkäin. Suomalaiset eivät ole geeniperimältään eurooppalaisia. Suomalaisten geeniperimä eroaa eurooppalaisista niin paljon, että heidät pitää luokitella omaksi väestökseen.

Suomalaiset eivät ole geeniperimältään eurooppalaisia

Tämä selviää arvostetussa Nature-lehdessä juuri julkaistusta artikkelista. Nyt julkaistuun tutkimukseen valittiin väestöotoksia Euroopasta, Afrikasta, Etelä- ja Itä-Aasiasta sekä Amerikan mantereelta. – Suomalaisten erilainen geenitausta antaa mahdollisuuden ainutlaatuisiin geenien toiminnan tutkimuksiin erityisesti Itä-Suomessa, missä koko väestön oletetaan periytyvän ainoastaan 1 500 perheestä, sanoo professori Markku Laakso Itä-Suomen yliopistosta. The Genetic Map of Europe. Suomen surkein huoltosuhde löytyy Kivijärveltä - katso oman kuntasi tilanne kartalta. Vähemmistöt yhteiskunnan suuri enemmistö. Suomessa elää suuri määrä erilaisia vähemmistöjä.

Vähemmistöt yhteiskunnan suuri enemmistö

Etnisten ja kielivähemmistöjen lisäksi esimerkiksi seksuaali- ja vammaisvähemmistöt lisäävät yhteiskuntamme monimuotoisuutta. Jotta kykenisimme edistämään vähemmistöjemme oikeuksia ja samalla yhdenvertaisuutta, ei tietämättömyydelle saa jättää jalansijaa. Itsenäisyyspäivän vastaanotolla salamavalot välkkyivät kutsuvieraiden astellessa upeissa muotiluomuksissaan kättelemään presidenttiparia. Keskivertosuomalainen. Keskivertosuomalainen kertoo, kuinka tietyt asiat suomalaisilla tilastoissa keskimäärin ovat – eri asia on sitten onko sataprosenttista keskivertohenkilöä olemassakaan.

Keskivertosuomalainen

Suurin osa näistä tiedoista on Tilastokeskuksen tilastoista. Tilastokeskus tilastoi niin tavallista elämää kuin kansantaloutta ja väestöä. Tilastokoulu. Ikäpyramidi – jota myös väestöpyramidiksi kutsutaan – kuvaa väestöä ikäluokittain.

Tilastokoulu

Ikäluokkien koko esitetään päällekkäin pinotuilla vaakasuorilla palkeilla, jossa miesten palkit ovat kuvion pystyakselin vasemmalla puolella ja naisten palkit kuvion pystyakselin oikealla puolella. Pystyakselilla esitetään ikä siten, että alimpana on nuorin ikäluokka (esimerkiksi 0–4-vuotiaat) ja ylimpänä vanhin ikäluokka (esimerkiksi yli 100-vuotiaat). Ikäpyramidi voidaan laatia joko käyttämällä ikäluokittain lukumäärätietoja, laskemalla kunkin ikäluokan suhteellinen osuus koko väestöstä tai laskemalla suhteellinen osuus miesten summasta ja naisten summasta erikseen. Varsinkin kun halutaan verrata useita ikäpyramideja toisiinsa, suhteellisten osuuksien laskeminen koko väestöstä helpottaa ikäpyramidien vertailua. Tilastokeskus. Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää monipuolisen tilastoaineiston ja kartta-aineistoja.

Tilastokeskus

Voit käyttää aineistoa esimerkiksi päätöksenteossa ja suunnittelussa tai tutustua omaan asuinalueeseesi. Aineistot ovat haettavissa Tilastokeskuksen paikkatietojen rajapinnalta sekä Paikkatietoikkunasta, eikä niiden käyttö vaadi rekisteröitymistä. Tilastoaineisto on saatavissa myös PX-Web-palvelusta. Aineistoon on valittu keskeisiä muuttujia, joiden avulla alueiden kuvaaminen ja vertailu on helppoa. Paavo sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

Meitä on nyt 5,5 miljoonaa – katso monesko olit. Jos maahan ei muuttaisi ketään, Suomen väestö alkaisi jo pienentyä pikku hiljaa.

Meitä on nyt 5,5 miljoonaa – katso monesko olit

Väestönkasvumme on siis maahanmuuton tulosta. Pitkällä perspektiivillä siinä ei ole mitään uutta. Sata vuotta sitten Suomi oli vielä osa Venäjää, jolloin ulkomaalaisuus oli suhteellista. Täällä oli paljon venäläisiä väliaikaisesti tai pysyvästi. Merkittävä käännevuosi Suomen väestössä: Syntyneitä vähemmän kuin kuolleita. Viime vuonna syntyneiden määrä oli kuolleita pienempi ensimmäistä kertaa, jos ei oteta lukuun poikkeusvuosia 1918 ja 1940.

Merkittävä käännevuosi Suomen väestössä: Syntyneitä vähemmän kuin kuolleita

Kotimaa 25.1.2017 klo 09:17päivitetty 25.1.2017 klo 09:34 Tilastokeskuksen mukaan syntyneiden määrä pieneni vuonna 2016 – kuudetta vuotta peräkkäin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun syntyvyys oli kuolleisuutta pienempää, jos ei lasketa poikkeuksellisten olojen vuosia 1918 ja 1940. Lounge.fim. Suomalaistutkimus: Euroopassa eli viime jääkauden hyisimmässä vaiheessa paljon luultua enemmän ihmisiä - Tiede. Tilastoindikaatorit - Kuntaliiton Kunnat.net. Väestöpyramidi havainnollistaa väestön ikärakennetta.

Tilastoindikaatorit - Kuntaliiton Kunnat.net

Pyramidi kuvaa sekä eri ikäluokkien välisiä suhteita että sukupuolten välisiä määrällisiä eroja. Väestöpyramideja tarkastelemalla myös alueiden väliset erot ja tuleva väestönkehitys havainnollistuvat helposti. Väestönkasvua ennakoiva ikärakenne muodostaa väestöpyramidissa alhaalta ylöspäin kapenevan pyramidi -kuvion. Migrations Map: Where are migrants coming from? Where have migrants left?