background preloader

Erasmus

Facebook Twitter

Scholastiek. Met scholastiek wordt in het algemeen de middeleeuwse filosofie bedoeld (die een sterk metafysisch karakter had) en specifiek de onderwijsmethode die in de 11e eeuw tot ontwikkeling kwam in de stedelijke scholen en verder uitgebouwd werd in de 12e en 13e eeuw aan de universiteit.

Scholastiek

Het betreft een logische manier van denken in tegenstellingen, een vorm van dialectiek. De belangrijkste scholastici waren Petrus Abaelardus, Albertus Magnus, Duns Scotus, Willem van Ockham, Bonaventura en Thomas van Aquino. Het werk Summa Theologiae van Van Aquino wordt meestal gezien als het grootste werk van de scholastiek. Oorsprong en indeling[bewerken | brontekst bewerken] De vroege scholastiek in de 11e en de 12e eeuw.

Voor een complete lijst zie het artikel: Lijst van scholastische filosofen Doelstelling[bewerken | brontekst bewerken] Net als de methodiek van het onderricht aan de middeleeuwse kloosterscholen wilde de scholastiek God vinden door middel van de wetenschap. Het Quadrivium. Full text of "THE YOUTH OF ERASMUS BY ALBERT HYMA. FIRST EDITION. 383 PAGES. UNIVERSITY OF MICHIGAN. JANUARY OF 1931. A INFANCIA E A JUVENTUDE DE ERASMO. PROF. DR. DARCY CARVALHO. FEAUSP. SAO PAULO. BRAZIL. 2016." Augustine doctrine. Hieronymus, Epistulae, 3, 70. Monumenta.ch > 70Epistulae, 3, , 69{0}.

Hieronymus, Epistulae, 3, 70

AD OCEANUM. <<< >>> 71{0} {1} AD LUCINIUM. Kersemakers, V.M. AppendixB. Collected Works of Erasmus: The correspondence of Erasmus - Desiderius Erasmus, Richard J. Schoeck, Beatrice Corrigan. 4302. Translating Nature Into Art: Holbein, the Reformation, and Renaissance Rhetoric - Jeanne Nuechterlein. The Works of Horace, Translated Into English Prose, as Near the Original as ... - Horace. Augustin: Contra Faustum Books 1 - 15. Gnosis Archive | Library | Bookstore | Index | Web Lectures | Ecclesia Gnostica | Gnostic Society Books 1 - 15 Reply to Faustus the Manichaean Sections: [ Books 1 - 15 | Book 16 - 22 | Book 23 to 33 ] [CONTRA FAUSTUM MANICHAEUM.] 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

Augustin: Contra Faustum Books 1 - 15

F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden · dbnl. Collected Works of Erasmus - Desiderius Erasmus. Erasmus and the Middle Ages: The Historical Consciousness of a Christian ... - István Pieter Bejczy. A. Cappelli. Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiani. Milano, 1912. P. Vergilius Maro, Georgics, Book 1, line 393. Definition of sacrilegium (noun, LEM, sacrilegium) - Numen - The Latin Lexicon - An Online Latin Dictionary. Bergsma Erasmus Beaken. Chrysippus.

Hi reader in Canada, it seems you use Wikipedia a lot; I think that's great and hope you find it useful.

Chrysippus

It's a little awkward to ask, but this Thursday we need your help. We depend on donations averaging $15, but fewer than 1% of readers choose to give. If you donate just $3, you would help keep Wikipedia thriving for years. That's right, the price of your Thursday coffee is all I ask. Please take a minute to keep Wikipedia growing. Opvoeding: Etiquette; Leren studeren; De opvoeding van kinderen ; De ... - Desiderius Erasmus. Center for Early Modern Studies. Erasmus Center for Early Modern Studies Home | Erasmus Online Database | Newsletter | Nederlands menu • Erasmus Online Database Detail back to search results new search Adobe Acrobat Reader is required to view these documents - go here if you do not have Acrobat Reader installed 1234567next.

Center for Early Modern Studies

Enea Silvio Piccolomini-Pius II (1405-1464): een humanistisch paus op de ... - Pius II (Paus) Platon: Gesetze/Nomoi. Erasmus Adagia. Protestants Nederland augustus 2015 Erasmus legde ei van de ketterij. ParaclesisErasmus. Bonae Litterae- Erasmus Center for Early Modern Studies. Erasmus is eerst en vooral uitgever van teksten geweest.

Bonae Litterae- Erasmus Center for Early Modern Studies

Zijn leven lang is hij bezig geweest met het voorbereiden en laten drukken van kritische tekstuitgaven: teksten waarvan de letterlijke tekst tot stand kwam door een kritische afweging van bestaande teksten en varianten daarvan. Daarbij hoorde altijd een tekstkritisch, maar vaak ook een inhoudelijk commentaar. Daarnaast maakte Erasmus ook Latijnse vertalingen van Griekse teksten. De weg naar zijn werkzaamheden heeft Erasmus uiteraard geplaveid met het bestuderen van de talen, in eerste instantie het Latijn.

Als oefening in taalbeheersing heeft hij zich in zijn jonge jaren op dichten toegelegd. Zuivere bronnen Erasmus heeft zich beziggehouden met het uitgeven van teksten van zowel niet-christelijke als christelijke literatuur uit de Oudheid. Huwelijk van Oudheid en Christendom. Cicero (106 - 43 v. Chr.) - Humanistische Canon. 'Wat zijn nu in het algemeen (...) de meest geschikte wapens van de oude dag?

Cicero (106 - 43 v. Chr.) - Humanistische Canon

De vrije kunsten en de beoefening van deugden! Als je daaraan in elke levensfase veel aandacht hebt besteed, dan zullen ze na een lang en intens leven de prachtigste vruchten voortbrengen. (...) Erasmus in Nederland. Alexander de Villa Dei, Doctrinale. Alexander de Villa Dei, Doctrinale, 1489 – Koninklijke Bibliotheek Alexander de Villa Dei, Doctrinale, 1489 – Koninklijke Bibliotheek Te zien tot en met oktober 2013 In de twaalfde eeuw schreef de Franse dichter Alexander de Villa Dei of Villedieu een leerdicht over de grammatica van het Latijn.

Alexander de Villa Dei, Doctrinale

Het was een groot succes: er bestaan talloze handschriften van en de tekst werd na de uitvinding van de boekdrukkunst (ca. 1450) tot halverwege de zestiende eeuw honderden malen gedrukt. Na het doorwerken van de “Donaat” – die andere tekst die in de middeleeuwen veelvuldig gebruikt werd bij het onderwijs in het Latijn – kreeg iedere leerling van de Latijnse school deze tekst, het Doctrinale, voorgeschoteld om uit het hoofd te leren. Het boek werd in 1489 in Deventer gedrukt. Vorige topstuk. G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, Algemeen letterkundig lexicon. Leonijnse verzen Etym: Lat. versus leonini.

G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, Algemeen letterkundig lexicon

Term uit de versleer voor een tweeregelige eenheid met een specifieke prosodische (prosodie) vormgeving - geliefd vanwege het mnemotechnisch nut ervan - inzake metrum en binnenrijm. Het laatste woord van het eerste vers-1, een hexameter, rijmt op een voorafgaand woord in deze regel, en hetzelfde gebeurt in de tweede regel, die een pentameter is. Een voorbeeld van de eerste regel treft men aan in een spottend middeleeuws vers: Curia Romana non quaerit ovem sine lana('t Roomsche Hof zoekt geen schaap zonder wol; C. Bij uitbreiding wordt de term ook wel toegepast op elk distichon dat, zoals het elegisch distichon (elegie), bestaat uit een hexameter en een pentameter (zonder de genoemde rijmkenmerken).

De naam ‘versus leoninus’ werd in de 12de eeuw ingevoerd, waarschijnlijk als parallel van de cursus (leoninus) in verzorgd proza. Soms ziet men ook de term ‘leonische verzen’ voor deze dichtvorm. HOME. Conflictus Thaliae et Barbariei, Dat is, Strijd tussen Thalie (eene der zang ... Valla cambridge. Italian humanist. Renaissance - Humanistische Canon. 'Jij bent aan geen enkele beperking onderworpen.

Renaissance - Humanistische Canon

Jij zult voor jezelf je natuur bepalen naar je eigen vrije wil waaraan ik je heb toevertrouwd (...). Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden in de vorm die je verkiest.' (Pico in Oratie. In dit citaat laat Pico God tegen Adam spreken) In de 15e en 16e eeuw vond in Europa een revolutie van het denken plaats. De Libertate Christiana Dissertatio Martini Lvtheri, Per Avtorem Recognita ... - Martin Luther, Leo (Papst, X.) Epitaphiorum ac tumulorum libellus quibu Des. Erasmi roterodami mors defletur - Didier Érasme. Deutsche Biographie - Sapidus, Johannes. Leben Sapidus: Johannes Sapidus (Witz), namhafter Pädagog und humanistischer Dichter, ein Bürgerssohn aus Schlettstadt (sein Vater wohl der slüzzler Sifriet Witz, der 1485 als Zunftmeister, 1495—1502 als Mitglied des Rathes erscheint), nicht "Wimpfeling's Neffe", geboren 1490, erhielt seine erste Ausbildung unter Crato Hofmann auf der berühmten Lateinschule seiner Vaterstadt, dann unter dessen Nachfolger (seit 1501), dem nicht minder tüchtigen Hieronymus Gebwiler.

Seit 1506 in Paris, wo er bei Jacobus Faber Stapul. die philosophischen Wissenschaften, bei dem Italiener Publius Faustus Andrelinus Poetik und Rhetorik hörte, zugleich an den Privatvorlesungen seines nur 5 Jahre älteren gelehrten Landsmannes Beat. Rhenanus theilnahm (vgl Jo. Sturmii Vita Rhenani), durch dessen Vermittlung er mit Michael Hummelberg aus Ravensburg dauernde Freundschaft schloß.

Im J. 1509 vorübergehend in Straßburg (Corrector bei seinem Landsmann Mathias Schürer?) Erasmus -Brief aan Sadoletus - 1628. Humanisme- Erasmus Center for Early Modern Studies. "Geleerd word je door veel met geleerden om te gaan, door nederig en vol eerbied naar geleerden te luisteren, door het werk van geleerden aandachtig te lezen en ijverig te bestuderen, kortom door nooit van jezelf te denken dat je een geleerde bent.

" Erasmus wordt vaak aangeduid als humanist. Maar in de tijd van Erasmus heeft het humanisme een ander gezicht dan in onze huidige tijd. De twee meest gebruikte omschrijvingen van humanisme kennen dan ook een klassieke en een moderne variant. Erasmus heeft een belangrijke impuls aan de verspreiding en ontwikkeling van dit gedachtegoed gegeven. RePub, Erasmus University Repository: Erasmus in crisistijd. Stefan Zweig en zijn "Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam" Abstract Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Erasmusstichting met als leeropdracht cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de intellectuele geschiedenis van de late 15e tot de late 17e eeuw, bij de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 12 december 2013.

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, Als Amsterdammer uit de Watergraafsmeer uitverkoren om een leer-stoel te bekleden namens een stichting die de naam draagt van de grote Rotterdammer, tevens de naamgever van deze universiteit, is het een beetje opletten wat je ex cathedra over Erasmus zegt; al te onaardige dingen worden je mogelijk al snel nagedragen. Maar zelfs met dit in het achterhoofd is er denk ik weinig mis mee om te constateren dat Desiderius Erasmus een leven heeft geleid dat arm was aan uiterlijke hoogtepunten.

Erasmiroterodam00ruelgoog. The Correspondence of Erasmus: Letters 1535-1657 (1525) - Desiderius Erasmus, Alexander Dalzell, Charles G. Nauert. Johan Huizinga, Erasmus. Aantal latijnsche auteurs, die hij in deze jaren reeds kende, is lang niet gering. Als zijn dichterlijke voorbeelden noemt hij in een brief aan Cornelis Aurelius1 de volgende schrijvers: Vergilius, Horatius, Ovidius, Juvenalis, Statius, Martialis, Claudianus, Persius, Lucanus, Tibullus, Propertius. Voor het proza waren het Cicero, Quintilianus en Terentius2. Van de Italiaansche humanisten kende hij vooral Lorenzo Valla, wiens Elegantiae voor hem het baanbrekend werk der ‘bonae literae’ waren; maar ook Filelfo, Aeneas Sylvius, Guarino, Poggio en anderen waren hem niet onbekend3. Van de oud-christelijke letterkunde was hij vooral vertrouwd met Hieronymus.