background preloader

Exacte wetenschappen

Facebook Twitter

Alles smelt. De wereld van het ijs in een veranderend klimaat. Weinig gebieden zijn zo magistraal als de ijskappen en gletsjers van de planeet aarde, weinig is zo spannend als het onderzoek ervan. Maar weinig gebieden zijn zo kwetsbaar ook. En de wereld van het ijs verandert razendsnel. In Alles smelt laten Peter Kuipers Munneke en Martijn van Calmthout zien dat het grote smelten inmiddels is begonnen en waar dat toe zal leiden.

Niet alleen verdwijnen unieke landschappen vol eindeloze sneeuw en kilometers dik ijs, het smeltwater laat wereldwijd de zeespiegel in een ongekend tempo stijgen. Nieuw onderzoek laat ook zien dat het nog niet te laat is. *De geschiedenis van het ijs: het komen en gaan van ijstijden, het ontstaan van ijskappen en gletsjers *Het fragiele evenwicht tussen ijs, oceanen en het klimaat. *Inkijkjes in het fascinerende veldwerk van Peter Kuipers Munneke op Antarctica en in Groenland *Een verhaal over onderzoek, ontdekking, overleving én veerkracht. Cytologie en histologie. Hoe zijn cellen opgebouwd en hoe functioneren ze los van elkaar of in een context van weefsels, organen of stelsels?

Deze kennis is essentieel voor alle studenten die een opleiding volgen in het brede veld van de geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Het eerste luik (cytologie) van dit boek focust op de verschillende delen van de cel: het celmembraan, cytoplasma en de celkern. Hoe zijn ze samengesteld en hoe functionerenze? De auteur legt hierbij de nadruk op het functionele, want vanuit de functie kan op eenvoudige wijze de structuur en de interactie tussen cellen worden bepaald. DNA. Hoe de menselijke genetica ook jouw leven zal veranderen. Hoe de menselijke genetica ook jouw leven zal veranderen Een halve eeuw geleden al huppelden de eerste mensen op de Maan, maar pas de jongste jaren geeft ons DNA zijn geheimen prijs.

De ene doorbraak volgt de andere in sneltempo op en het gaat zo hard dat de wetgeving hopeloos achterophinkt. Gelukkig is Lieven Scheire wel mee met de laatste ontwikkelingen. Niet alleen maakt de wetenschapscomedian de nieuwste inzichten in het DNA-onderzoek aanschouwelijk, Scheire werpt ook de vraag op wat we daar nu eigenlijk mee zijn. De eerste genetisch gemanipuleerde mens is intussen geboren, maar zou u uw eigen kind genetisch laten aanpassen? Heel binnenkort wordt er zeer veel mogelijk en we moeten stilaan nadenken over de beslissingen die we moeten nemen. Earth Charter, education and the sustainable development goal 4.7: research. Experiences and reflections. We are pleased to launch a new book whose content corresponds to some of the presentations offered at the Earth Charter International Education Conference: Leading the Way to Sustainability 2030.

The conference was organized by the Earth Charter Center for Education for Sustainable Development at the University for Peace and took place from 29 – 31 January 2019. This book, edited by Mirian Vilela and Alicia Jimenez, seeks to contribute to current global efforts, most of them framed as part of the United Nations 2030 Agenda, for a revolution in the education practice (or for a new paradigm of education to emerge) to address the unsustainability challenges humanity is facing. The book compiles 25 chapters from 29 authors, representing 11 countries, in which the authors reflect on how education policies, processes and practices would primarily seek to cultivate a new level of ecological responsibility, as well as sustainability and global citizenship consciousness.

English Version. Een wereld vol bomen. Ontdek 75 soorten, van wortel tot blad. Food product design. An integrated approach. Het geheime leven van de uil. Het is allemaal de schuld van de Chinezen! En andere dooddoeners over het klimaat. Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden. De oplossingen die er al zijn en de doorbraken die we nodig hebben. Ruim tien jaar lang deed Bill Gates onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Samen met experts in de natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, politieke wetenschappen en financiën ging hij na wat er moet gebeuren om het afglijden van de planeet naar een gegarandeerde milieuramp te stuiten.

In dit boek legt hij niet alleen uit waarom we de netto uitstoot van broeikasgassen tot nul terug moeten brengen, maar geeft hij ook aan wat we moeten doen om dit uiterst belangrijke doel te bereiken. Gates schetst een helder beeld van de uitdagingen waar we voor staan. Voortbouwend op zijn kennis van innovatie en op wat er nodig is om nieuwe ideeën op de markt te krijgen, beschrijft hij waar technologie al bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot, waar en hoe de huidige technologie effectiever kan werken, waar nog baanbrekende technologieën nodig zijn en wie er aan deze essentiële innovaties werken.

Bestellen Download PDF. In lichtjaren heeft niemand haast. Een zoektocht naar meer ruimte in ons leven. Introduction to Geographic Information Systems. Op zoek naar de moederboom. Niemand op onze planeet heeft meer gedaan om onze kennis over bomen te verdiepen dan de wereldberoemde ecologe Suzanne Simard. Zij wordt alom geprezen door haar vermogen complexe ideeën over de natuur over te brengen op een manier die even diepgravend als betoverend is. Haar werk heeft filmmakers beïnvloed (de Boom der Zielen in James Camerons Avatar). Simard is geboren en getogen in een houthakkersfamilie in het regenwoud van Brits-Columbia.

Haar hele leven heeft ze verrassende waarheden verzameld: dat bomen sociale, communicatieve wezens zijn, met in hun middelpunt een moederboom. Dat is een mysterieus, ondergronds netwerk dat alle bomen en planten in het bos verbindt en ondersteunt op de manier waarop families en menselijke samenlevingen dat doen. Dr. Science Fictions. Exposing fraud, bias, negligence and hype in science. The power of deserts. Climate change, the Middle East, and the promise of a post-oil era. Hotter and dryer than most parts of the world, the Middle East could soon see climate change exacerbate food and water shortages, aggravate social inequalities, and drive displacement and political destabilization. And as renewable energy eclipses fossil fuels, oil rich countries in the Middle East will see their wealth diminish.

Amidst these imminent risks is a call to action for regional leaders. Could countries such as Saudi Arabia, Kuwait, and the United Arab Emirates harness the region's immense potential for solar energy and emerge as vanguards of global climate action? The Power of Deserts surveys regional climate models and identifies the potential impact on socioeconomic disparities, population movement, and political instability. Offering more than warning and fear, however, the book highlights a potentially brighter future—a recent shift across the Middle East toward renewable energy. About the author —Alon Tal, Tel Aviv University. Tot op het bot. Inleiding tot de anatomie en fysiologie. Inleiding tot de anatomie en fysiologie Je lichaam is het bijzonderste instrument dat je ooit zult bezitten. Daarom is het belangrijk te weten hoe het functioneert. Tot op het bot bespreekt de bouw en functie van de verschillende stelsels van het lichaam. Zowel de basisbegrippen als de vaktermen worden helder uitgelegd, wat het boek toegankelijk maakt voor lezers met en zonder voorkennis.

De leerstof wordt op verschillende manieren gepresenteerd. Dit boek is ideaal voor bachelorstudenten in (para)medische opleidingen, voor studenten die zich voorbereiden op een master in de gezondheidszorg, voor mensen die zich beroepsmatig met de werking van het lichaam bezighouden, voor om het even wie wil weten hoe het lichaam precies werkt. Vuur. Een vergeten vraagstuk. Zes graden. Interne Keuken, radio 1 (09-01-2021)"Mark Lynas schetst onze toekomst: hoe ziet de wereld eruit mocht de gemiddelde temperatuur op aarde stijgen met één graad. Per hoofdstuk doet hij er een graadje bij. Wat als er twee graden bijkomen, of drie of vier graden... hij gaat door tot zes graden. " - Wouter Cajot over het boek. - herbeluisteren NRC Next (04-12-2020)"De Britse schrijver Mark Lynas keert zich specifiek tegen het doemdenken over klimaatverandering. 'Ja, misschien gaan we richting een opwarming van 3 of zelfs 4 graden, maar dat is altijd nog beter dan 5, zo denk ik erover.' " - interview - lezen NRC (26-11-2020)"Lynas blijft vooral een beschouwer, die de onderzoeken voor zich laat spreken en op een levendige manier met elkaar verbindt.

MO*- Interview met Mark Lynas door Tine Hens (18-07-2020) "‘Iedere fractie van een graad opwarming die we vermijden, is winst’" - lezen Landbouw kan ook deel van de oplossing zijn met meer aandacht voor humusvorming, agroforestry-systemen, etc.