background preloader

Powiedztak

Facebook Twitter

Poznawcza katastrofa. Bajki edukacyjne dla dzieci. Rozpisz.

Eko dla dzieci

Śmieci. Woda. Głód. Dlaczego bogata Afryka jest biedna? Wyborcza.pl. Tu skończyłem. Sytuacja w Afryce. ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ. Adopcja na odległość. Www.czynmydobro.pl. Bite i wykorzystywane (2006) - lektor PL.