background preloader

IDROTT OCH HÄLSA

Facebook Twitter

Orientering

Fysisk träning - träna för din hälsa. Att träna är att leva!

Fysisk träning - träna för din hälsa

Träning förbättrar inte bara din fysik utan är en livsförhöjare av stora mått för såväl ditt psyke som kroppen i stort. I den allt mer kontoriserade och stillasittande miljö vi nu lever i där möjligheten till naturlig fysisk ansträngning allt mer saknas är motion och fysisk träning svaret! Vill du öka ditt välbefinnande och dessutom förbättra din kontroll över din vikt så är träning i samspel med en bra kost vägen att gå.

Träna kontinuerligt för bästa resultat! Det finns rekommedationer i Sverige och internationellt på hur mycket du bör träna för att bibehålla en god hälsa. 150 minuters fysisk aktivitet, konditionsträning per vecka. För mer information se Fyss. Visste du att svenskarna är bäst på att träna i Europa, ca 70 % tränar någon gång i veckan! Om du tränar minst 2 gånger i veckan får du ta del av träningens alla kroppsliga fördelar. Det är bra att röra sig varje dag, det kan räcka med ca 30 min. Kombinera olika träningsformer Tips! Tips! Övningar – Rörelsekurvan. Rörelsebanken. Forskning. Forskning kopplad till följande föreläsning och kurs MOTORIKENS PÅVERKAN FÖR INLÄRNING & TRÄNING I LIVET Innehållet i ”Motorikens påverkan för inlärning” och i ”Träning i livet” baseras på publicerade studier och aktuell forskning.

Forskning

Föreläsningarna startar med hjärnan, dess uppbyggnad och vilken påverkan den har för vår utveckling. Uppdatering sker via hjärnfonden: www.hjarnfonden.se I föreläsningarnas praktiska och motoriska delar använder vi oss till stor del av det resultat Ingegärd Ericsson visade fram år 2003 i Bunkefloprojektet. Vi tar upp vikten av en grundläggande motorik, då studien visar att barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med hjälp av ökad fysisk aktivitet. Lär dig mer genom en dokumentärfilm om Bunkefloprojektet inspelat 2015. Dopaminet betydelse samt motorikens- och rörelsens påverkan för koncentration, inlärning och impulskontroll är något vi diskuterar kring. Under föreläsningarna pratar vi om det yngsta barnet. Hopp hopp tv: Kondition.

Sånger att dansa till i klassrummet

40 Kid-Friendly Chair Yoga Poses - Kids Yoga Stories. Below is a list of basic chair yoga poses, which are ancient yoga poses that have been adapted to practice using a chair.

40 Kid-Friendly Chair Yoga Poses - Kids Yoga Stories

These chair yoga poses could be used in your classroom, homeschool, or in a small space for transitions, movement breaks, or for introducing a new topic. The postures serve as an inspiration guide, but please encourage the children’s creativity. Yoga poses for kids often mimic our natural surroundings and may be interpreted in different ways that will integrate into your curriculum to build meaningful learning connections for your students.

Practice the yoga poses to stretch their bodies after sitting for a long time or to energize their minds and bodies for learning. Some things to consider when you are practicing chair yoga with your children: Feel free to adapt or change the chair yoga poses to suit your needs.Focus on having fun with movement, not on practicing perfectly aligned poses.Engage the children. Kunskapsbevis - SLS. Elitdelfin silver Vad: Simma 750 m bröstsim.

Kunskapsbevis - SLS

Simma 300 m ryggsim. Hoppa i från svikt, brygga, startpall eller båt med kläder och flytväst, därefter 5 min flytning i ihopkrupen ställning utan att röra armar och ben. Vattentramp 5 min. 2 st kast med livboj. Livräddning - Hoppa från kant eller brygga med livboj och därefter 25 m simningmed livboj, följt av upptagning av livräddningsdocka eller sänke från 1.80 m djup följt av 25 m bogsering av kamrat i livboj.

Varför: När du klarat dessa moment i simning, livräddning och teori kan du känna dig säker i vattnet. Hur: Momenten är tänkta att så mycket som möjligt likna en verklig nödsituation. Guldgruva med idrottsaktiviteter. Träning i livet. Kunskapsnivåer för simmärken - Svenska Livräddningssällskapet. Vad: Simma 750 m bröstsim.

Kunskapsnivåer för simmärken - Svenska Livräddningssällskapet

Simma 300 m ryggsim. Hoppa i från svikt, brygga, startpall eller båt med kläder och flytväst, därefter 5 min flytning i ihopkrupen ställning utan att röra armar och ben. Vattentramp 5 min. 2 st kast med livboj. Livräddning - Hoppa från kant eller brygga med livboj och därefter 25 m simning med livboj, följt av upptagning av livräddningsdocka eller sänke från 1.80 m djup följt av 25 m bogsering av kamrat i livboj. Upptagning av person på bassängkant eller brygga.

Varför: När du klarat dessa moment i simning, livräddning och teori kan du känna dig säker i vattnet. Hur: Momenten är tänkta att så mycket som möjligt likna en verklig nödsituation. Simmärken samlade - Svenska Simförbundet. Balanserade barn. Korsrörelser Balanserade Barn.