background preloader

SPSM

Facebook Twitter

Fysisk klassrumsmiljö och lärmiljö i skolan

Fysisk miljö. Så vill jag ha det i skolan. Lågaffektivt bemötande. Synsvårigheter. Tipssajt för att arbeta med elever med svårigheter. SPSM Hitta läromedel. Webbseminarier. Våren 2014 är det premiär för webbseminariesändningar från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Webbseminarier

Här ser du vilka webbseminarier som är inplanerade och kan titta på inspelningar av tidigare webbinarier. Kommande webbseminarier Att möta barn och elever med hörselnedsättning Fredagen den 9 maj, klockan 10.00-11.30Om konsekvenserna av en hörselnedsättning och hur det påverkar lärandet. Under webbseminariet får du förslag på hur man kan skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglig miljö för elevgruppen. Carin Norman, samordnare och Gunilla Fällman, rådgivare föreläser. Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial Tisdagen den 29 april, klockan 10.00-11.30Hur utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt? Rådgivarna Gunilla Salo och Ylva Hjerpe föreläser, Eva Svärd är moderator. Hur arbetar du med tillgänglighet i skolan? Ingen föranmälan krävs, inloggning i webbseminarierummet sker ca 15 min innan. Tidigare webbseminarier. Pär Stenbäck: Därför lyckas skolan i Finland. En ny OECD-rapport visar att hälften av de svenska lärarna hade valt ett annat yrke i dag.

Pär Stenbäck: Därför lyckas skolan i Finland

I Finland skulle 85 procent välja läraryrket igen. Finlands tidigare utbildningsminister Pär Stenbäck förklarar varför. Då och då nås vi i Finland av nyheter om den svenska skolan. Över nyhetströskeln stiger då rubriker som ”Pisachocken”, ”Friskola i konkurs”, ”Kaos i förstadsskola”, ”Stockholmsskola riskerar miljonvite”. Den sistnämnda rubriken hänför sig till grava ordningsproblem i årskurs 6–9. Samtidigt skrivs ledare och görs analyser i svenska medier som hänvisar till den finländska skolan och dess Pisaresultat vilka anses bevisa att Finland lyckats där Sverige misslyckats. Utöver standardförklaringarna till skillnaderna, är det även en avgörande skillnad mellan finländsk och svensk skoldebatt, på minst två punkter: Specialpedagogisk konferensserie Rektor med vetande. Elevhälsa - hur får vi arbetet med barns och elevers hälsa att gå hand i hand med kunskapsutvecklingen?

Specialpedagogisk konferensserie Rektor med vetande

Former för att hitta en gemensam god lärmiljö för alla En konferensserie på tre orter i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Högskolan Kristianstad. Läs programmet och anmäl dig på www.hkr.se/ruck-specpedsem Tid 16 september, klockan 09.00 - 16.00 Plats Linnéuniversitetet Växjö Målgrupp Specialpedagoger, speciallärare, skolledare, förskolechefer, förvaltningschefer och elevhälsoteam.

Sista anmälningsdag 2014-08-26. Inbjudan%20Rektor%20med%20vetande%202014. Hur utveckla specialpedagogiken som en del i det systematiska kvalitetsarbetet? Det är en av frågorna som penetreras under konferensen Rektor med vetande, en av södra Sveriges viktigaste årliga konferenser kring specialpedagogiska frågor. – Välkommen att bevaka den!

Hur utveckla specialpedagogiken som en del i det systematiska kvalitetsarbetet?

Årets konferens hålls den 13 mars på Linnéuniversitetet i Växjö. Temat denna gång är specialpedagogik i ett skolutvecklingsperspektiv och fokuserar på rektorers och förskolechefers möjlighet att i samarbete med specialpedagoger och speciallärare utveckla specialpedagogiken som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Föreläsare är Claes Nilholm, Kerstin Göransson, Helena Hallerström, Inger Tinglev och Skolinspektionen. Läs mer i programmet (PDF-dokument, 258 kB). Konferensen anordnas i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Malmö högskola. Meddela gärna om du är intresserad av att bevaka konferensen. Ytterligare information: 00521. Special Kaosklass 8 maj kl 15:04 - Studio Ett. Utvecklingsprojekt. Har ni tankar om hur ni vill utveckla en mer tillgänglig lärandemiljö?

Utvecklingsprojekt

Skulle ni vilja arbeta för att alla barn och elever ska känna delaktighet och gemenskap i förskola och skola? Skolhuvudmän kan söka om statligt bidrag från SPSM till utvecklingsprojekt för barn och elever med funktionsnedsättning. Lärare ska lära sig förstå elever bättre - P4 Dalarna. Lärare i Älvdalen ska bli bättre på att förstå elevernas beteenden.

Lärare ska lära sig förstå elever bättre - P4 Dalarna

Målet är att det ska bli lättare för framför allt elever med funktionsnedsättning att utvecklas och gå vidare i skolan. Publicerat fredag 11 april kl 13:02 Älvdalens kommun har fått pengar från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att utbilda lärarna om bemötande. – Just för elever med funktionsnedsättning är det väldigt viktigt att man har ett positivt bemötande från vuxna, så att man känner sig trygg. Det är då barnen utvecklas mest och bäst, säger projektledare Marica Leandersson. Älvdalen har tagit hjälp av Mora, som redan har arbetat ett tag med det här förhållningssättet, Connect, som bygger på anknytningsteori.

. – Att möta med empati är oerhört centralt i Connect. Jennie-Lie Kjörnsbergjennie-lie.kjornsberg@sverigesradio.se. Webbseminarier. Startsida - SPSM Fortbildning. Lika värde-konferensen 2014. Den 2-3 februari 2014 möttes forskare och pedagagoger i föreläsningar och samtal på konferensen Lika värde.

Lika värde-konferensen 2014

Temat för konferensen var Rättvis Skola! , där några av de utmaningar som skolan står inför för att uppnå en rättvis skola för alla barn, unga och vuxna var i fokus. <p>Filmen kan kräva JavaScript för att kunna visas</p> Greger Bååth, generaldirektör berättar om myndighetens forsknings- och utvecklingsarbete och om Lika värde-konferensen i en kort intervju.

Presentationer från föreläsarna finns utlagda så att du kan titta på dem. Konferensen följdes även på Twitter på #likavarde2014. Filmade föreläsningar En del av föreläsningarna under konferensen filmades. Du kan nu titta på Alan Dysons föreläsning ”Från särskilt stöd till rättvisa”. Lite längre fram kommer du även kunna titta på föreläsningarna. Om konferensen Konferensen som anordnades av Specialpedagogiska skolmyndigheten är en nationell forskning- och utvecklingskonferens. Webbseminarier.