background preloader

Pedagog Gotland

Facebook Twitter

Mitt lärarliv. ”Sakprosa lika viktig som sagor” Forskaren Barbro Westlund var en av de första i Sverige som pekade ut betydelsen av hur man högläser för barnen, inte bara att man gör det. – Hur man läser är verkligen något jag vill betona.

”Sakprosa lika viktig som sagor”

Därför är det också avgörande vilka böcker man väljer, säger hon. Barbro Westlund har lång erfarenhet av högläsning, både som förälder och lärare. I dag är hon forskare och undervisar lärare i läs- och skrivutveckling. Hon är också en av experterna i regeringens satsning ”Läslyftet”, som ska utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning. När det gäller frågan om vilka böcker man ska välja, refererar Barbro till en studie i USA, där föräldrarna fick i uppdrag att läsa högt ur mer faktabaserade böcker. . – Det betyder inte att man ska sluta läsa sagor. Trots att läsningen av faktaböcker har lyfts fram i den nya läroplanen för grundskolan, behandlas sakprosan ofta litet styvmoderligt av såväl lärare som föräldrar, menar Barbro Westlund, inte minst när det gäller högläsning.

Strategier för läsförståelse: Introduktion. Quick Reads for New Ideas. Är namnet på IRA:s serie med artiklar i pdf-format kring ”läsning”.

Quick Reads for New Ideas

Här har jag just ”hittat” till ett antal artiklar under rubriken ”What´s new in Literacy Teaching?”. I och med att jag prenumerar på två av IRA:s vetenskapliga tidskrifter så kan jag logga in och läsa alla artilar på IRA, International Reading Association. En guldgruva! Jag har börjat med artikeln ”Text Talk: Engaging Readers in Purposeful Discussions”. Ett av lärarparen (Tove och Cecilia) i vår pågående forskningscirkel har haft just detta som sitt utvecklingsarbete och min nyfikenhet väcktes direkt när jag såg rubriken. ”Talk is not merely a medium that students can use to show what they know; by talking out their ideas and confusions with peers and teachers, students actually transform and deepen their thinking. Ett förslag för att träna på att ”tänka tillsammans” är att läraren börjar enkelt och t.ex. utgår från bilder, bilderböcker, dikter och/eller andra korta texter.

Referenser: Whats´s new in Literacy Teaching? Lärarskicklighet. Cirkelstöd ELK. Se ljuset i PISA-mörkret. När jag läsåret 09/10 på Brickebackens skola 7-9 började undervisa explicit i lässtrategier i mina ämnen svenska, svenska som andraspråk och engelska, hade jag ingen aning om vilken betydelse det skulle ha dels för mig själv och min egen undervisning och för mina elevers lärande.

Se ljuset i PISA-mörkret

Jag kunde heller inte föreställa mig att det skulle få betydelse för så många andra lärare. Bara detta läsår har tre skolor i Örebro kommun valt att satsa genomgående på undervisning i lässtrategier i skolans alla ämnen – bara för att de ser att det är effektiva redskap för att i alla ämnen stödja elevernas skolframgång. Jag har dagligen kontakt med lärare i matematik såväl som no och so, som ser möjligheterna med att medvetet lära eleverna att hantera text. Så medan PISA-mörkret sakta lägger sig över skolsverige, anar jag ljuset i Örebro kommuns skolor. Caroline Liberg (2010) beskriver lässtrategier som kognitiva redskap som minskar avståndet mellan läsare och text och leder läsaren mot ökad förståelse. Lundahl. #skolresan – på jakt efter de goda exemplen. Betyg - Så funkar det!

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version.

Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Det här tar filmen upp: Nytt skolspråk Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra. Varför ny läroplan och ny betygsskala? Kunskapskrav Kommunikativ kursplan Hur sätter vi betyg? //Uppdatering maj 2016// Tre filmer om betygssättning. Vill du bli en expertlsare? En PT i läsning.