background preloader

Orpheus_eurydice

Facebook Twitter

LSVb on Twitter: "Het rapport van de adviescommissie heet "Van afvinken naar aanvonken". Nu snel door naar afbranden van dit advies. #leenstelsel #studenten. Welcome home! This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Tweets not doing it for you? Hover over the profile pic and click the Following button to unfollow any account you're not interested in anymore. Say a lot with a little When you see a Tweet you love, tap the heart — it lets the person who wrote it know that you appreciate them. Spread the word The fastest way to share someone else’s Tweet with your followers is with a Retweet. Join the conversation Add your thoughts about any Tweet with a Reply.

Learn the latest Get instant insight into what people are talking about right now. Get more of what you love Follow more accounts to get instant updates about topics you care about. Find out what's happening See the latest conversations about any topic instantly. Never miss a Moment Catch up instantly on the best stories happening as they unfold. Het rapport van de adviescommissie heet "Van afvinken naar aanvonken". Nu snel door naar afbranden van dit advies. #leenstelsel #studenten.

‘Linkse elite stelt algemeen kiesrecht ter discussie’ - WNL. De weerzin tegen het populisme is in sommige links-intellectuele kringen zo groot dat het algemeen kiesrecht ter discussie wordt gesteld. Dat zei Rene Cuperus van het wetenschappelijk bureau van de PvdA gisteravond in een interview met Elsevier-journalist Syp Wynia in WNL Opiniemakers. Volgens Cuperus komt hij vaak mensen tegen die stemexamens willen invoeren. “Bijvoorbeeld op universiteiten.” Bij een stemexamen zouden eerst een aantal vragen goed beantwoord moeten worden voor men echt gebruik mag maken van het stemrecht.

De PvdA-wetenschapper schreef eerder over deze ontwikkeling in een column in de Volkskrant. ‘Ze kijken met verachting neer op de onderkant van de samenleving’ Dat het juist vaak linkse mensen zijn die dit bepleiten vindt Cuperus vreemd. Referenda? Linkse partijen die voor referenda zijn, zoals GroenLinks en D66, zien dat hun leden daar steeds minder in geloven, zei Wynia. Wynia en Cuperus vinden de ontwikkeling beiden een gevaar voor democratie. Door: Eric van den Berg. De prijs voor de Diversiteit. In de Multiculturele Samenleving is Vrijheid van Meningsuiting het eerste slachtoffer.

Zelfcensuur tot norm verheffen of vrijheid van meningsuiting. @sypwynia raakt pijnpunt. Dertig jaar geleden hadden CDA/PvdA/VVD 90 procent van TKzetels. Nu hebben ze 40%, maar nog steeds 90% van baantjes. Pim Beirnaert (@pimbeirnaert) | Twitter. ‘Invloed media op wetgeving is beperkt’ - Universiteit Leiden. Nieuwsberichten hebben slechts beperkte invloed op het verloop van wetgevingsprocessen. Dat laat politicoloog Lotte Melenhorst zien in haar dissertatie. Promotie op 21 maart. Wie op dinsdagmiddag naar het vragenuurtje in de Tweede Kamer kijkt, ziet dat Kamerleden regelmatig refereren aan nieuwsberichten.

Media-aandacht is vaak de directe aanleiding om vragen te stellen aan ministers of staatssecretarissen, en zo een onderwerp op de politieke agenda te zetten. Als we enkel en alleen kijken naar het verloop van wetgevingsprocessen, dan is de invloed van de media veel beperkter. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van politicoloog Lotte Melenhorst. De standpunten van politici en hun partijen veranderen niet of nauwelijks onder invloed van media-aandacht. Niet fundamenteel ‘Uit mijn analyse blijkt dat media wel enige invloed hebben, maar de uitkomsten van het wetgevingsproces niet fundamenteel bepalen,’ zegt Melenhorst. Klemtooneffect Kwalitatieve inhoudsanalyse Minder mediageniek Rooskleurig.

GroenLinks-jeugd wilde ook geen leenstelsel, toch sloot @jesseklaver een akkoord met de VVD. Nederland een mediacratie? Valt mee, volgens politicoloog Lotte Melenhorst, die vandaag in Leiden promoveert. Lotte Melenhorst (@lotjem) | Twitter. 'Invloed media op wetgeving beperkt': dinsdag 21 maart verdedig ik mijn proefschrift! Gordon Freeman on Twitter: "is 'mediacratie' in NL niet zowieso een gotspe @lotjem ? indachtig: □□□ Welcome home! This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Tweets not working for you? Hover over the profile pic and click the Following button to unfollow any account. Say a lot with a little When you see a Tweet you love, tap the heart — it lets the person who wrote it know you shared the love.

Spread the word The fastest way to share someone else’s Tweet with your followers is with a Retweet. Join the conversation Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Learn the latest Get instant insight into what people are talking about now. Get more of what you love Follow more accounts to get instant updates about topics you care about. Find what's happening See the latest conversations about any topic instantly. Never miss a Moment Catch up instantly on the best stories happening as they unfold. ‘Invloed media op wetgeving is beperkt’ - Universiteit Leiden. Nieuwsberichten hebben slechts beperkte invloed op het verloop van wetgevingsprocessen. Dat laat politicoloog Lotte Melenhorst zien in haar dissertatie. Promotie op 21 maart. Wie op dinsdagmiddag naar het vragenuurtje in de Tweede Kamer kijkt, ziet dat Kamerleden regelmatig refereren aan nieuwsberichten.

Media-aandacht is vaak de directe aanleiding om vragen te stellen aan ministers of staatssecretarissen, en zo een onderwerp op de politieke agenda te zetten. Als we enkel en alleen kijken naar het verloop van wetgevingsprocessen, dan is de invloed van de media veel beperkter. Niet fundamenteel ‘Uit mijn analyse blijkt dat media wel enige invloed hebben, maar de uitkomsten van het wetgevingsproces niet fundamenteel bepalen,’ zegt Melenhorst. Klemtooneffect Volgens Melenhorst hebben de media hooguit een ‘klemtooneffect’: nieuwsberichten kunnen specifieke gevolgen van een wetvoorstel, één bepaald argument of de positie van een expert benadrukken. Kwalitatieve inhoudsanalyse Minder mediageniek. Gordon Freeman on Twitter: "is 'mediacratie' in NL niet zowieso een gotspe @lotjem ? indachtig: □□□ Welcome home!

This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Tweets not working for you? Hover over the profile pic and click the Following button to unfollow any account. Say a lot with a little When you see a Tweet you love, tap the heart — it lets the person who wrote it know you shared the love. Spread the word The fastest way to share someone else’s Tweet with your followers is with a Retweet.

Join the conversation Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Learn the latest Get instant insight into what people are talking about now. Get more of what you love Follow more accounts to get instant updates about topics you care about. Find what's happening See the latest conversations about any topic instantly. Never miss a Moment Catch up instantly on the best stories happening as they unfold. Is 'mediacratie' in NL niet zowieso een gotspe @lotjem ? indachtig □□□ Reden genoeg om discussie over politiek en media voort te zetten - RD.nl - RD.nl. Nogal wat proefschriften sluiten af met de verzuchting dat nader onderzoek geboden is om over het bestudeerde thema nauwkeuriger uitspraken te kunnen doen. Voor het onderzoek waarop Lotte Melenhorst dinsdag promoveerde aan de Universiteit Leiden is dat niet anders.

Zij maakte studie van de wisselwerking tussen de media en Tweede Kamerleden gedurende de behandeling van wetsvoorstellen. Haar conclusie is geruststellend: aan het Binnenhof regeert niet de waan van de dag. Dat lijkt opmerkelijk, want uitgerekend over het zogenaamde „politiek-publicitair complex” zijn de laatste jaren vooral heel veel zorgelijke dingen geschreven. NRC-redacteur Van Os typeerde het Binnenhof als een plek vol geveinsde liefde en onderdrukte haat en sprak van een permanente wurggreep tussen pers en politiek.

De redacteur wantrouwt het Kamerlid, want geeft deze echt de beloofde primeur? Ook cultureel antropoloog en publicist Luyendijk zag vooral opzetjes en een-tweetjes tussen de pers en de politiek. Media and lawmaking - Universiteit Leiden. Korte samenvatting Media spelen een belangrijke rol in het functioneren van het Nederlandse parlement. Kamerleden zijn veelal nieuwsjunkies en de berichtgeving die zij consumeren speelt daardoor een rol in hun dagelijks werk. Zo hebben diverse onderzoekers aangetoond dat media-aandacht een sterke invloed heeft op zogenaamde meer ‘symbolische’ politiek, zoals Kamervragen. In haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden heeft Lotte Melenhorst onderzocht of media-aandacht ook een rol speelt bij meer ‘substantiële’ politiek.

De vraag is: speelt media-aandacht een rol tijdens de behandeling van wetsvoorstellen, en zo ja, hoe? Om dit te onderzoeken heeft Melenhorst 3 wetsbehandelingen die op veel media-aandacht konden rekenen bestudeerd: de Wet normering topinkomens, de Wet werk en zekerheid, en de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat als er al sprake is van enig media-effect op wetgeving, dit beschouwd moet worden als een ‘klemtooneffect’. Promotoren Prof.dr. Lotte Melenhorst | Leiden University - Academia.edu. Media and lawmaking - Universiteit Leiden.

Korte samenvatting Media spelen een belangrijke rol in het functioneren van het Nederlandse parlement. Kamerleden zijn veelal nieuwsjunkies en de berichtgeving die zij consumeren speelt daardoor een rol in hun dagelijks werk. Zo hebben diverse onderzoekers aangetoond dat media-aandacht een sterke invloed heeft op zogenaamde meer ‘symbolische’ politiek, zoals Kamervragen.

In haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden heeft Lotte Melenhorst onderzocht of media-aandacht ook een rol speelt bij meer ‘substantiële’ politiek. De vraag is: speelt media-aandacht een rol tijdens de behandeling van wetsvoorstellen, en zo ja, hoe? Om dit te onderzoeken heeft Melenhorst 3 wetsbehandelingen die op veel media-aandacht konden rekenen bestudeerd: de Wet normering topinkomens, de Wet werk en zekerheid, en de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat als er al sprake is van enig media-effect op wetgeving, dit beschouwd moet worden als een ‘klemtooneffect’. Promotoren Prof.dr. Onderzoek: Waan van de dag niet leidend aan Binnenhof - Politiek - RD.nl. Kamerleden laten zich tijdens de behandeling van wetsvoorstellen niet leiden door de media of de „waan van de dag.” Tot die geruststellende conclusie komt politicologe Lotte Melenhorst MSc, die dinsdag promoveert aan de Universiteit Leiden.

Verheugd veerden ze op; de politieke verslaggevers met het beleidsterrein onderwijs in hun pakket. Het was januari 2015 en de Eerste Kamer zou stemmen over het politiek gevoelige leenstelsel. Moest de basisbeurs vervangen worden door een later terug te vorderen studievoorschot? ; dat was de vraag. Ja, leek het antwoord, want D66 en GroenLinks waren immers akkoord met de coalitiepartijen VVD en PvdA. Dat veranderde op slag toen een aantal PvdA-senatoren openlijk bedenkingen over het wetsvoorstel uitte. Voor haar proefschrift deed Melenhorst eerst statistisch onderzoek naar alle 76 wetten die in de eerste helft van het parlementaire jaar 2012-2013 door de Eerste Kamer kwamen.

Grote vraag is echter: wie reageert op wie? Veel ketelmuziek, maar bij het maken van wetten hebben media weinig invloed op politici. #didd. 'Invloed media gering bij het maken van wetten in Tweede Kamer' - Dit is de Dag - NPO Radio 1. Maandag 20 maart 2017, 18:36 uur Veel Kamervragen die worden gesteld in de Tweede Kamer zijn gebaseerd op berichten uit de media. Andersom zitten de media erboven op om kritische vragen van politici weer in de krant, op televisie of op de radio te brengen. De invloed van media is daarin groot. Maar als het gaat om het maken van wetten, dan is die invloed van de media op de politiek veel minder.

Dat blijkt uit het onderzoek van politicoloog Lotte Melenhorst waarop zij morgen in Leiden promoveert. Ze heeft drie wetsvoorstellen onderzocht - de Wet Werk & Zekerheid, Normering Topinkomens en Wet Studievoorschot - en concludeerde dat de stevige media-aandacht die die wetten gekregen hebben niet of nauwelijks impact hebben gehad op de uiteindelijke wet. Jasper van Dijk van de SP herkent de conclusies van Melenhorst. Wat ook niet helpt is als een voorstel sowieso te weinig parlementaire steun heeft om kansrijk te zijn, zegt parlementair journalist Jos Heymans. En ook: hoe groot is de invloed van media op wetten? Met @lotjem, @JosHeymans en @JaspervanDijkSP #didd. Is de publieke omroep doorgeslagen om de gewone burger aan het woord te laten? Gratis symposium: De rol van de journalistieke beroepsidentiteit. De draaideuren zoeven weer dat het een lust is - zo koop je invloed. Uitslagen hoofdstembureaus Tweede Kamerverkiezing 2017 | Nieuwsbericht.

SXSW 4: Het toetsenbord als wapen - Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het is weer tijd voor SXSW, het jaarlijkse festival in Texas over muziek, kunst, media en vernieuwing. Omroep West is ter plaatse en blogt over de ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de vernieuwing van de journalistiek. Blog #4 (slot). “Moet je voelen”, zegt Bill uit Austin op de vierde dag van SXSW, ’s avonds op straat. Een bobbel. Verwarrend Soms weet je het niet meer op dit festival voor journalistiek, muziek en film – waar vernieuwing en interactiviteit de sleutelwoorden zijn. Toch is juist deze editie van SXSW er eentje van meer duidelijkheid dan ooit. Alle succes is tijdelijk David Grant van Popsugar – een platform voor jonge vrouwen, goed voor meer dan 300 miljoen videoviews per maand – weet wel waar het naartoe gaat met de journalistiek.

Al moet je dan, naar zijn inzicht, wel dit weten: je hebt welgeteld 1 seconde om te kijker te pakken, wie nu nog werkt met pre-roll, advertenties aan het begin, is gek. Fake news Excelleren Deel dit artikel: Zijn studenten stiekem allemaal masochisten? Henk Strikkers met een twist. #TilburgU. De jeugd van tegenwoordig - verdwenen column. Trumpification of univers.

Lost in Transition. Identity in a changing world | ArtEZ. Trump schittert op de cover van de Times, zijn rug is naar ons toegekeerd, zijn geblondeerde haar in de spotlights. Het merk Trump verkoopt. Populisten zijn sterk in hun identiteitspolitiek en gebruiken ieder tegengeluid in hun eigen voordeel. Hun fixatie op identiteit kan extreem genoemd worden. Wie hebben het gedaan? In de huidige tijd vieren narcisme en hokjes denken hoogtij. Wat is jouw identiteit? Tijdens Lost in Transition onderzoeken we deze vragen samen met kunstenaars en wetenschappers. Met onder meer: Thijs Lijster (filosoof, RUG), Thijs Ebbe Fokkens (beeldend kunstenaar), Ruben Jacobs (socioloog, schrijver, HkU), Chris Keulemans (journalist,schrijver), Sigrid Merx (theaterwetenschapper, UU), Dan Hassler- Forest (mediawetenschapper UU), Anastasia Mikova (documentairemaker o.a. van Human), Simone C. PvdA gedecimeerd, waar zijn al die stemmers gebleven?

Je vraagt je af: zitten in partijen die media weigeren (PVV, FvD, Denk) nou geen mensen die aan de vrijheid van meningsuiting moeten denken? Toch binnengekomen bijeenkomst DENK. Na paar minuten eruit gegooid met cameraman @juistja. Alleen NOS is welkom. Ook andere media geweerd. De NOS had solidair moeten zijn. NVJ berispt Denk voor wegsturen journalisten. Ook waar: flinke groei voor partijen die de persvrijheid bedreigen (PVV, Denk, FvD) #tk17. DENK boycot WNL zes maanden lang om uitspraken gast. DENK boycot WNL voor zes maanden - WNL.

Politieke partij DENK gaat Omroep WNL voor zes maanden boycotten. Dat heeft de partijleider, Tunahan Kuzu, aan de redactie laten weten. WNL Op Zaterdag De redactie had Kuzu gevraagd deel te nemen aan een discussie in het programma WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1. Kuzu weigerde dat, omdat rechtsgeleerde Afshin Ellian vanochtend te gast was in Goedemorgen Nederland. Ellian noemde DENK tijdens de uitzending een ‘achterlijke Midden Oosten-partij’. “Elke keer wanneer jullie deze meneer op jullie omroep ons laten bashen hoef je mij zes maanden niet te bellen of te sms’en”, aldus de DENK-leider per sms. Uitspraken Erdogan Kuzu heeft nog altijd geen afstand genomen van de uitspraken van de Turkse president Erdogan. PvdA-prominent Rob Oudkerk zei vanochtend bij Radio Noord dat de gekozen kamerleden van DENK niet geïnstalleerd mogen worden totdat ze afstand doen van de uitspraken van de Turkse president.

Door: Jelle Dijkstra. Pauw en Jinek zijn bang voor me, concludeer ik maar. Ancilla van de Leest on Twitter: "Pauw en Jinek zijn bang voor me, concludeer ik maar. Veel aanvragen van media vandaag die ons tijdens de campagne de afgelopen maanden links lieten liggen. Blijft toch..... eigenaardig □ @ncilla @nickvda De @NOS zat te blunderen bij het in beeld krijgen van een tweet van jou en riep toen maar dat je gehackt was. Uit @nrc van vandaag: het blijft een schande dat geen enkel tv programma @ncilla van de @Piratenpartij aan het woord heeft gelaten. #TK2017. Timmy Kestemont (@TimmyKestemont) | Twitter. Graag een rectificatie van je onjuiste bewering over GeenPeil, @AMKouwenhoven. Dit is enige reden die we gaven aan NRC. Waarom NRC niet welkom is - NRC. 70.000 banen in de zorg verdwenen, 10 mrd bezuinigd op de zorg. De oogst van Rutte-Asscher. #nosdebat. The Phantom of the Opera - Wikipedia. Plot summary[edit] Christine is kidnapped by the phantom and is taken to his home in the cellars of the Opera where he identifies himself as Erik.

He plans to keep her there for a few days, hoping she will come to love him. But she causes Erik to change his plans when she unmasks him and, to the horror of both, beholds his noseless, lipless, sunken-eyed face which resembles a skull dried up by the centuries, covered in yellowed dead flesh. Fearing that she will leave him, he decides to keep her with him forever, but when Christine requests release after two weeks, he agrees on condition that she wear his ring and be faithful to him. On the roof of the opera house, Christine tells Raoul that Erik abducted her. The following night, Erik kidnaps Christine during a production of Faust and tries to force Christine to marry him. Characters[edit] Adaptations[edit] References[edit] Jump up ^ Shah, Raj (2016).

External links[edit] Think of Me - Andrew Lloyd Webber's The Phantom of the Opera. Wishing You Were Somehow Here Again. Andrew Lloyd Webber and Joel Schumacher on "The Phantom of The Opera" film (w/ Dame Edna cameo) Over een uur de uitslag van de #scholierenverkiezingen en de #kinderverkiezingen! Heel veel scholieren en kinderen hebben weer gestemd. Met 30 zetels is GroenLinks de winnaar van de Scholierenverkiezingen. De partij wint ook de Kinderverkiezingen. GroenLinks grote winnaar van #scholierenverkiezingen □ 30 zetels. Jeugd heeft de toekomst! #stemvoorverandering.

Wow! Als #scholierenverkiezingen ook dit jaar goede graadmeter zijn, beleven we morgen gedenkwaardige avond @groenlinks #stemvoorverandering. Bij deze volledige uitslag van scholierenverkiezingen 2017. Het antwoord op mijn politieke zoektocht + last minute stemhulp. Het antwoord op mijn politieke zoektocht + last minute stemhulp. Veel studenten zijn tegen het leenstelsel. Zo denken de grootste partijen erover. Dit zijn de politieke partijen van plan met de journalistiek - Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wat willen de politieke partijen met de media? Een analyse van de partijprogramma’s.

Jan Eikelboom auf Twitter: "Waarom wisten wij daar niets van? De doofpotten van de MSM zeker weer! Waarom wisten wij daar niets van? De doofpotten van de MSM zeker weer! #goedemorgen Ben weer wakker! Periscope statistiek met herhalingskijkers; meer dan 2 miljoen kijkers #slik #rotterdam @RTV_Rijnmond. Maikel Coomans on Periscope: "nu al 1500 mensen #protest #rotterdam #turkije #Erdoğan @RTV_Rijnmond" Maikel Coomans on Twitter: "#goedemorgen Ben weer wakker! Periscope statistiek met herhalingskijkers; meer dan 2 miljoen kijkers #slik #rotterdam @RTV_Rijnmond. Vanavond bij Pauw & Jinek: @APechtold, @sybrandbuma, @gijsrademaker, @ronfresen, @sinancan77 en @MartijnK0ning #penj.

De dag voor de verkiezingen haalt @facebook mijn pagina offline.... Tunahan Kuzu on Twitter: "De dag voor de verkiezingen haalt @facebook mijn pagina offline.... @tomjanmeeus @nrc Stuttmann in 'der Tagesspiegel' Bijna 1500 mensen bij consulaat #turkije #rotterdam #Erdoğan @RTV_Rijnmond.

More (no yet)

More (no yet) More (no yet) More (no yet) Freeman. More (no yet) More (no yet) More (no yet) More (no yet) More (no yet) More (not yet) More (no yet) More (no yet)