background preloader

Teorie

Facebook Twitter

Desatero SKAV a technologie aneb Jak budovat kompetence pro 21. století - SlidesLive. Český rozhlas Dvojka (archiv - Jak to vidíte?) If You Were Going To Read Just One Thing About Bloom’s Taxonomy, Then “What’s Old Is New Again” Would Be It. Hyde Park ČT24: Nuda ve škole - Naše školy jsou zabiják zvídavosti, míní Ondřej Šteffl. STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 (MŠMT) Petr Mára: Dnešní učitel musí žákům klást otázky, které nejde vygooglovat. Zkrácený přepis části besedy Petra Koubského s expertem na Apple, GTD a iPady ve školství Petrem Márou na NetClubu 26.6.2013, v galerii pražské kavárny Louvre.

Petr Mára: Dnešní učitel musí žákům klást otázky, které nejde vygooglovat

Máš na ruce neuvěřitelné množství náramků. Doporučení pro e-learningové programy DVPP - Ondřej Neumajer - domovská stránka. Moderní způsoby vzdělávání jsou dnes často spojeny s e-learningem a světem on-line.

Doporučení pro e-learningové programy DVPP - Ondřej Neumajer - domovská stránka

Při vytváření vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je vhodné znát a respektovat pravidla, která by měla zajišťovat, že výsledné vzdělávání bude pro účastníky skutečně přínosné. MŠMT taková kritéria pro žadatele o akreditaci připravilo, posloužit mohou ale nejen jim. Poslední dobou se stále zvyšuje počet vzdělávacích programů pro učitele, které jsou realizovány prostřednictvím digitálních technologií. Počítačové tablety ve škole bez dalších podpůrných aktivit selhávají - Ondřej Neumajer - domovská stránka.

Zavádění počítačových tabletů do škol pěkně ilustruje, v jak neskutečně dynamické době žijeme.

Počítačové tablety ve škole bez dalších podpůrných aktivit selhávají - Ondřej Neumajer - domovská stránka

Jsou to teprve 3 roky od okamžiku, kdy Apple představil svůj iPad, první tablet, který celosvětově získal ihned obrovskou přízeň uživatelů. A již v tomto školním roce plánuje mnoho škol pořízení těchto počítačů a jejich využití ve výuce. Ze zahraničí máme již dokonce k dispozici výsledky pedagogických výzkumů, jak využívání tabletů může měnit podobu vzdělávání. Ačkoli byl iPad první komerčně úspěšný tablet, kterého využili i další výrobci počítačů a dnes mu tak zdatně konkurují další platformy, po MP3 přehrávači iPod a chytrém telefonu iPhonu se od Apple jednalo o poslední skutečnou inovaci, kterou se mu podařilo uvést na trh. Navíc, ono není vzdělávání, jako vzdělávání. My Best of series. Učitelské listy: Jana Hrubá: Je možné sblížit názory na koncepce vzdělávání? 28. května 2012 se konala v Senátu konference Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) „Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky s podtitulem Kterou cestou se chceme vydat?

Učitelské listy: Jana Hrubá: Je možné sblížit názory na koncepce vzdělávání?

“ Konference zpravidla řešení nepřinášejí, ale dávají příležitost se vzájemně slyšet. To ocenili účastníci i tentokrát. Tato možnost byla umocněna mimořádně pestrým složením účastníků. Kromě učitelů a ředitelů škol se tu setkali vysokoškolští pedagogové, pracovníci resortních ústavů, zřizovatelé škol, zaměstnavatelé a podnikatelé, zástupci asociací, vzdělávacích programů, neziskových organizací zabývajících se vzděláváním a ojedinělí pracovníci MŠMT, ČŠI a jeden senátor – Marcel Chládek, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, ve spolupráci s kterým (a s o. p. s. Pomáháme školám k úspěchu) se konference konala. Moderátorem byl Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin, o. p. s. Josef Štěpánek: Pojďte spoluutvářet budoucnost vzdělávání! Milan Hausner: Výukové objekty off-line či online?

NIDV vyhlásilo soutěž o nejlepší výukové objekty DOMINO a soutěž získala podporu pana ministra.

Milan Hausner: Výukové objekty off-line či online?

Mezi obrovským množstvím DUMů, které vznikají na školách, se nepochybně najde celá řada výukových objektů, které stojí za to, aby byly sdíleny kolegy na více školách. Pokud se opravdu podaří vybrat ty, které budou třeba inspirací pro další kolegy, pak soutěž nepochybně splní svůj účel.Mezi dnes již klasickými výukovými objekty pro interaktivní tabule se už objevují některé výukové objekty, které již nejsou vázány striktně na určitý typ hardwaru, a jsou dostupné žákům či učitelům bez ohledu na technologie. Možnosti Webu 2.0 otvírají výuce ve škole nové perspektivy. Pojďme se podívat na tuto problematiku malinko podrobněji. Digitální technologie procházejí neuvěřitelným vývojovým tempem a je zřejmé, že možnosti jejich využití ve výuce dostávají nový rozměr. Jádrem výuky ovšem není hardware, přesto školy dnes řeší především tuto oblast.

Hry

Inspirace. TEDEducation. Free online tutorials for learning to use technology and ict in education. Video: Sudbury školy. Teachinghistory.org. Stanford expands free, online information technology course offerings. BA (Honours) English Language and Literature. On this page Description This degree course offers a stimulating and wide-ranging introduction to English language and literature.

BA (Honours) English Language and Literature

You’ll have the opportunity to investigate how the English language is used in a variety of global contexts, and to study literature from different historical periods and diverse cultural settings. You’ll explore writing and speech in a wide range of forms, and develop your skills in the interpretation of both literary and non-literary texts.

At Level 1 your studies will be framed within interdisciplinary themes, and at Level 2 you’ll move onto more specialised modules in English language and literature. Jak v Lochgilpheadu zvítězila otevřenost. Text článku: Příběh, s nímž se rozejdeme na prázdniny, stojí za zamyšlení.

Jak v Lochgilpheadu zvítězila otevřenost

Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí. Text článku: To, že ne všechno vzdělávání se odehrává prostřednictvím aktivit primárně určených k učení, si většinou ani neuvědomujeme.

Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí

Přitom právě tato oblast vzdělávání, na rozdíl od aktivit zřetelně výukových, se prudce zvětšuje. Netýká se to jen dospělých, ale i žáků školou povinných. Když bychom se pokusili komplexní vzdělávací prostředí nějak strukturovat, mohlo by vypadat třeba tak, jak ho popsala ředitelka Educause Diana Oblinger (viz Vzdělávání a internet 2. generace).

CLIL - Monitorování výsledků a hodnocení v matematice. Vuppraha. Na tomto webu jsme zveřejnili další minimetodiku, která má pomáhat učitelům v praxi.

vuppraha

Navazuje na minimetodiky zaměřené na čtenářskou gramotnost a na skupinovou práci, které u čtenářů vyvolaly velký ohlas. Nejnovější minimetodika se zaměřuje na problematiku využívání obrazových materiálů nejen v matematice a obsahuje rady, tipy a nápady, jak a proč obrazové materiály ve výuce využívat. Leták si můžete stáhnout ve formátu pdf a v divizi VÚP je k dispozici i v tištěné podobě.

Pro učitele jsme připravili novou metodickou příručku, tentokrát zaměřenou na matematickou gramotnost. Tematický vstup Klíčové kompetence - DIGIFOLIO. Konzultační centrum VÚP. PISA. Doporučené očekávané výstupy na gymnáziích - jednotlivé kapitoly. Different Ways To Illustrate Bloom’s Taxonomy. In my book, Helping Students Motivate Themselves, I include an extensive and engaging lesson plan on Bloom’s Taxonomy.

Different Ways To Illustrate Bloom’s Taxonomy

Portions of it can also be found at The Best Resources For Helping Teachers Use Bloom’s Taxonomy In The Classroom (oops, sorry, I had originally linked to the wrong list — it’s fixed now). In both places, I also include discussions of the dangers of viewing it as a rigid pyramid that must be climbed rung-by-rung. A new addition to that lesson plan, which I hadn’t gotten around to sharing here previously but which has worked well with students, is to show them different illustrations of Bloom’s Taxonomy and have them determine which they think is best and why (and to also give them the option of creating their own).