background preloader

Poetry in English

Facebook Twitter

Tagul - Word Cloud Art. Annabel Lee.

Bob Dylan

Cut-up poesi. Nästa område vi ska arbeta med är poesi – vi ska använda en teknik som heter cut-up poesi.

cut-up poesi

Vad är cut-up poesi? Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns. Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans ”klippa upp” Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara så tidigt som 1916. Många musiker och författare har sedan dess använt tekniken då de skrivit låttexter. Grundidén är att man skapar något nytt genom att bryta mot de normer som säger att skapandet ska ske på ett visst sätt. I Like For You to be Still. Stories & Poems.

Powerful Poem About Race Gets A Full Page In The New York Times. I, Too, Sing America. Patriotism's a pretty complicated concept.

I, Too, Sing America

It can mean standing up for your country or criticizing it. If you want to sum up patriotism, you can simply call it "love for one's country. " But how does one love a country? Unconditionally? Langston Hughes certainly doesn't think so.