background preloader

Historia 1a1 2014

Facebook Twitter

History Resources. De svenska skatternas historia. -en artikelserie av Susanne Löwnertz tidigare publicerad i RSV Info åren 1982 – 83 Förord Detta häfte innehåller en serie artiklar, som tidigare publicerats i riksskatteverkets informationstidning RSV Info under åren 1982 - 83.

De svenska skatternas historia

Författare har varit Susanne Löwnertz. Artiklarna behandlar översiktligt de svenska skatternas historia från allra första början och fram till den tidpunkt då vi fick det skattesystem vi har idag. Skatterna sätts in i sitt historiska sammanhang och artiklarna innehåller därför en hel del allmän historia eftersom avsikten har varit att göra framställningen lättillgänglig. Redaktör Björn Thärnström, RSV, har svarat för redigering bildurval och layout. Avsikten är att särtrycket ska ge skatteförvaltningens personal en inblick i gårdagens system för beskattning.

Solna i april 1983 RIKSSKATTEVERKET Skatterna kom med den svenska statens uppkomst När den svenska staten uppkom fick landet sina första skatter, som gick till kungamaktens underhåll och krigståg. Film; Människors olika förutsättningar. Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi.

Film; Människors olika förutsättningar

Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i. Varför är förutsättningarna så olika? Vad innebär det att leva i ett ”rikt” land? Vad kan konsekvenserna bli om du föds i ett ”fattigt” land? Vilka orsaker ligger bakom dessa skillnader? Ta del av planeringen innan kursen startar. Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar Hemma: * Titta på flippen nedan. Forntiden+ny. Feedback och enkla enkäter. BFL. Clouds Over Cuba. Göteborgs universitetsbibliotek: Årtalslistor. Sveriges slavhistoria avslöjad. Visste du att Sverige bedrev slaveri i Västindien för 200 år sen?

Sveriges slavhistoria avslöjad

Det är i alla fall inte något som är en del av vår svenska historieskrivning, trots att Sverige var en slavnation i över 60 år och delaktig i den transatlantiska slavhandeln på 17-1800-talet. Unik forskning Det finns bara två doktorsavhandlingar om den svenska kolonin Saint Barthélemy som också berör slavsystemet – en från 1888 och en från 1951. Fredrik Thomasson, doktor och akademiforskare vid historiska institutionen, Uppsala universitet, är förste forskaren som gått igenom de domstolsprotokoll som kontinuerligt antecknades på ön. – Det jag har hittat är hur ett svenskt implementerat rättssystem behandlar den svenska slavbefolkningen.

I nuläget har Fredrik Thomasson samlat ihop ett 1000-tal domstolsprotokoll med anknytning till slavar eller fria kulörta som de fria mörkhyade kallades på ön, och vår koloniala historia blir allt tydligare. – Det är en viktig källa för socialhistoria. Jean Pierre fastspänd vid fyra pålar. Create timelines, share them on the web. Historiepratarna. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia.

Historiepratarna

Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt 1000 år, som inleds ca 800 f.Kr då grekerna började använda ett alfabete. Perioden slutade då Romarrikets västra del, Västrom, gick under ca 500 e.Kr. Grekerna sysslade bland annat med vetenskap, idrott och provade på demokrati. Heureka! Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Matilda Fahlman, Ricardo Garcia, Sofia Lindberg & Liv Allinger Lyssna på programmet här direkt.

ISTID. Visual History of War, Religion, and Government. Historiska Kartor. Romernas Historia. Hem - Historiska. Historiesajten. Svensk historias databas. Museum of London. Lättläst om Historia. 20 Wonderful Online Museums and Sites for Virtual Field Trips to Use in Class. January 27, 2014 Yesterday when I was working on the list of iPad apps that teachers can use with their students to make virtual field trips, it dawned on me to compile another list of web based platforms for both online museums and virtual field sites that can be used with students in class.

20 Wonderful Online Museums and Sites for Virtual Field Trips to Use in Class

After scouring the web for hours I finally landed on the selection below. Have a look and as always share with your students and colleagues. 1- National Portrait Gallery The Smithsonian’s National Portrait Gallery tells the history of America through individuals who have shaped its culture. 40 Must-See Historical Photos. EmailEmail.

40 Must-See Historical Photos

TimeRime.com - Homepage. Historiesajten. Litet klassiskt smörgåsbord: Språk- och litteraturcentrum. Mission US. Anne Frank Museum Amsterdam - the official Anne Frank House website. Historielararna.se. Browse Documentary Films &Videos. Empires of the World. Scandinavian - Scandinavian America - Immigration...- Classroom Presentation.

Scandinavian America The Scandinavian immigrants not only built new lives in the United States; they also built a new culture.

Scandinavian - Scandinavian America - Immigration...- Classroom Presentation

As immigrants from Scandinavia flooded into sparsely populated areas of the U.S., they helped create a particularly Scandinavian way of life, melding the varied religious, culinary, literary, and linguistic traditions that they brought with them with those that they found in their new country. During the late 19th and early 20th centuries, in the Great Lakes states, the northern Great Plains, and in enclaves scattered among northern U.S. cities, a visitor might imagine that he or she was traveling through a unique new nation—Scandinavian America. Language and Education As Scandinavian immigrants arrived in the U.S., they brought a diverse group of native languages with them, and they quickly established institutions to nurture and promote their linguistic heritage.

Many Scandinavians also took an active role in the burgeoning U.S. labor movement. Go Social Studies Go. Historielararna.se. SO. Historiesajten. Samhällskunskap. Epoker Uppgift 1E. EpokerUppgiftSVAR. EpokerUppgift. Epoker tidslinjeEUROPA-förklaring. Epoker tidslinjeEUROPA. ELEV - lika rättigheter för kvinnorna. Ämnesplan. Franska revolutionen. Kommunikation-Historia-Översikt. Världens Historia -4. Världens Historia -5. Ämnesplan. Vad är historia. Ww1-RyskaRev. Www.historia2.se historia123. Världens Historia -1. Världens Historia -2. Världens Historia -3.

Imperialism introduktion. Inför+provet+forntiden+och+antiken. InförProv-revolutionerna. Kallakriget. Kommunikation - Historia-Frågor2. Kommunikation-Historia-Frågor. Kommunikation-Historia-Översikt2-1. Källkritik - frågor. Källkritik. Mussolini-uppgift. Nationalism. Romarriket+-+pp. Historiebruk - Brev hem. Historiebruk 2013- uppg1. Historiebruk 2013- uppg1-bilder. Historiebruk. Högkulturerna. Ideologi. FörstaVärdskriget-Frågor. FörstaVärldskriget. FörstaVärldskriget-RyskaRev. Historia 1a innehåll. Historia1800kompletteringen. HISTORIA1800tSAMMAN-MEDFRÅGOR. Historia. ColdWar-uppgift. Utvandrarna (1971) Karl Oskar och Kristina lämnar tillsammans med en grupp fattiga människor från trakten nöden i sin hembygd i Småland för ett nytt liv i det nya landet Amerika.

Utvandrarna (1971)

Överresan blir strapatsrik och också i det nya landet väntar umbäranden. Filmtitel: Utvandrarna (1971) Kategori: Svenska. WWII Maps, Stats, Timelines. Antika+Grekland+genomgång. AndraVärldskriget -övn1. AndraVärldskriget -tillFÖRHÖR. Andra Världskriget - allt om hist. 01-Introduktionsfrågor. 0 intro.