background preloader

Skolsajter

Facebook Twitter

MATERIALTIPS - Annikas klassrum. Vårdnadshavare, se till att underlätta ditt barns skolgång. Publicerad: 2017-05-08 För att vi i skolan ska lyckas med ditt barns utbildning måste du som vårdnadshavare hjälpa till.

Vårdnadshavare, se till att underlätta ditt barns skolgång

Se till att barnet sover och kommer i tid, ta del av information som skickas ut, hota inte personalen – och kom ihåg att skolan i dag inte är som den du gick i. Kära vårdnadshavare, du är mycket viktig för ditt barn och det är ditt livs viktigaste uppgift att vara förälder. Här är tio goda råd för att underlätta ditt barns skolgång: Studi.se. Jämföra texter – ett sätt att få eleverna att reflektera över sitt lärande. Nu har vi just genomfört de nationella proven i svenska i min trea.

Jämföra texter – ett sätt att få eleverna att reflektera över sitt lärande

Det som slår mig är, att även om vi har arbetat mycket med hur man skriver en text som andra förstår verkar det inte som alla elever läser sin egen text med andras ögon, och funderar på om någon annan skulle förstå denna text. Hur får man eleverna att se på sin text med andras ögon? Jag går som vanligt till Dylan Williams nyckelstrategier. Eleven måste själv vara aktiv i lärandeprocessen, för att kunna nå metakognition. (William, 2007) Ett sätt att utveckla elevernas metakognition, det vill säga att eleven är medveten om sitt eget tänkande, är att låta dem ta del av varandras arbeten och strategitänk. Jag valde ut och avidentifierade två elevtexter från årskurs 3, det var inte några av mina egna elevers. I mina klasser använder jag målskyltar som vi fyller i varje lektion. Efter detta öppnade jag vår Padlet så samtliga elever kunde se texterna på Smartboarden.

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet. Inre-yttre cirkel: Matematik – Kooperativt Lärande. Denna vecka har vi övat på och repeterat den digitala klockan.

Inre-yttre cirkel: Matematik – Kooperativt Lärande

Den är fortfarande lite lurig men fler och fler av eleverna förstår allt mer. Vi började i veckan med att använda oss av Concept Cartoons i helklass för att repetera kunskaperna. Senare i veckan valde jag att använda strukturen Inre-yttre cirkel med den digitala klockan. Eleverna i den inre cirkel fick varsin liten klocka. Eleverna i den yttre cirkeln fick varsitt kort med en tidsangivelse, till exempel 01:15, 22:45, 08:30. Eleverna i den yttre cirkeln fick instruktionerna att be eleven mitt emot ställa in klockan på den tiden kortet anger. Det fanns då två scenarion: Scenario 1 Eleven har ställt klockan på rätt tid. Scenario 2 Eleven har ställt klockan på fel tid. När klockorna är inställda på rätt tid flyttar eleverna ett steg åt vänster och får då en ny kompis att samtala med. Struktur: Inre-yttre cirkel Strukturen inre yttre cirkel tränar förmågan att samarbeta i olika par.

I "Allmänt" Runda bordet: Gruppstärkande. Storstadsmamman Blog: Pyssel sommartips till skola + fritids del 3. Sidan med flip-floppen tycker jag är superrolig.

Storstadsmamman Blog: Pyssel sommartips till skola + fritids del 3

Finns väldigt många olika templates som man kan göra i skolan och på fritids. Klicka på bilderna för att komma till instruktioner/mallar. Det blir väl inte så mkt mer sommar än maneter och fjärilar också. Arbetar ni också med livscykler och vattens kretslopp. Här behövs väldigt enkla medel för att illustrera detta på ett roligare sätt. Låt eleverna göra en vattenmelonkruka. Nedan hittar ni lite fler mallar på liknande ting.

Sommarmatte för de mindre barnen. ​ Hoppas ni uppskattade även dessa tips. Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - click here! Storstadsmamman, SandraMarie likes this. Självskattning och bedömning! Strukturen och tänket kring elevnära pedagogiska planeringar. Då avslutar vi vårt arbete med den pedagogiska planering forntiden.

Självskattning och bedömning! Strukturen och tänket kring elevnära pedagogiska planeringar.

Alignment planering Forntiden. Matris Forntiden Vi har jobbat med den pedagogiska planeringen. (Jag har själv inte skrivit just den pedagogiska paneringen till det här arbetsområdet så därför lägger jag inte upp den). Men min undervisning ligger mycket till grund i den, alignmentplaneringen och matrisen. Matrisen hjälper mig att leda lärande för de elever som jobbar för att nå mer än godtagbara kunskaper á la skolverkets omdömesblankett. Eleverna har varit med och bestämt hur vi ska jobba för att nå målen, elevinflytande. Det resulterade till slut i en PP-vägg kring forntiden. Vi har skrivit faktatexter och då använt en 6-fältare som stöttning. Struktur: Kunskapskedjan – Kooperativt Lärande. REPORTAGE – ELEVHÄLSANS BETYDELSE. 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2.