background preloader

Montserodon

Facebook Twitter

Montserrat Rodón

Mestra. Escoles Minguella

Mates. Aplicacions. Infografías con sugerencias de buenas prácticas en Internet y sobre el cuidado de la netbook. Dimensio 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.

Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. “La atención es el nuevo cociente intelectual” Mapamundi dels Drets Humans - Fundació Solidaritat UB. iLearn2 - Primary Computing Resources - Home. Catalunya Intercomprensió | Una via al plurilingüisme. Uns dels objectius del sistema educatiu és que l’alumnat ha de tenir una “actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures”.

Emmarcada en el Marc per al plurilingüisme, un marc institucional de potenciació en la formació de parlants plurilingües i pluriculturals que siguin capaços d’interactuar en un món globalitzat complex, una de les vies per aconseguir aquest objectiu és la intercomprensió. Entesa com un estratègia per a la transferibilitat simultània de llengües, es proposa, com a objectiu prioritari, l’adquisició de les habilitats de comprensió lectora en llengües d’una mateixa família, en aquest cas les llengües romàniques. En aquest sentit, Catalunya Intercomprensió és un projecte que vol dur a les aules el plurilingüisme d’una forma efectiva i eficaç, amb un especial èmfasi en l’aprendre a aprendre i les estratègies de comprensió lectora. Els objectius d’aquest projecte són els següents:

Trol, insta, follower… ¿qué quieren decir los jóvenes con esas palabras? Sabemos que las tecnologías evolucionan tan rápido, que cuesta seguirles la pista. Pero cuando tenemos en casa adolescentes, nos sorprende ver cómo ellos se adaptan sin pestañear a nuevas tendencias, normas sociales y formas de divertirse. Para muchos padres y madres las nuevas tecnologías hablan otro idioma En la lucha por comunicarnos en familia, puede tentarnos la idea de abandonar el barco y que se entiendan entre ellos. Pero lo cierto es que hablar (o al menos chapurrear) ese “idioma” es importante a la hora de acompañarles en su aprendizaje para usar de forma adecuada Internet y evitar los riesgos que pueden encontrarse. Os mostramos el significado de algunos de los términos que más utilizan o que indican que están realizando prácticas de riesgo en Internet: Su mundo de redes sociales App: aplicación para móvil o tablet.

Blogger: utilizado para referirse a una persona que escribe un blog. Challenge: término inglés que se traduce por “reto”. Ocar o molestar. SDG - Resources. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món . Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. L’informe del CADS 'L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món' analitza els primers 16 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), molts dels quals estan estretament interrelacionats (l’ODS 17, pel seu caràcter instrumental, ha quedat fora de l’anàlisi). Per a cada ODS, l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a l’ODS. A continuació, i fita per fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes que se’n desprenen. Finalment, i a partir del contingut que s’acaba de descriure, s’inclou un apartat que apunta els reptes que el CADS considera cabdals en relació a l’ODS objecte d’anàlisi.

Podeu consultar la informació relacionada amb cada ODS a través de les icones que es mostren a continuació. LOU (cortometraje) Tutorials. Tutoriales. Google Maps Tutorial de Google Maps para la creación de mapas personalizados. Google Drawings Tutorial de Google Drawings para la creación de dibujos Blogger Tutorial de Blogger para la creación de blogs.

Complementos de Google Cómo instalar complementos a las aplicaciones de Google Google Fotos Tutorial de Google Fotos para gestionar las fotos Google Translate Tutorial de Google Translate Crea recursos visuales con Canva Canva es la herramienta perfecta para la creación de carteles, infografías,… Crea cuestionarios gamificados con Kahoot Kahoot es la herramienta definitiva para crear cuestionarios. Tus líneas del tiempo con Timeline JS Videotutorial de la creación de líneas del tiempo Google Docs Tutorial de Google Docs. Youtube Tutorial de Youtube. Google Slides Tutorial de Google Slides. Chrome Web Store Tutorial de Chrome Web Store.

Búsquedas con Google Tutorial de búsquedas de Google. Google Sheets Tutorial de Google Sheets. Google Classroom Tutorial de Google Classroom. Google Grupos Hangouts de Google. TIC. TeachSDGs Resource Collection. Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Coneixes el Mapamundi dels #DretsHumans? Posa en relleu la #interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes…

La Guía de los vagos para salvar el mundo - Desarrollo Sostenible. Projects Align to the UN Sustainable Development Goals - iEARN Collaboration Centre. In 2015, iEARN (International Education and Resource Network), now with organizations in 140 countries and linking millions of young people daily in online collaboration and engagement, launched a major effort to mobilize its global network and other global education partners to realize the world’s new 17 Sustainable Development Goals (SDGs), a set of targets relating to future international development.

Youth around the world are learning with each other through collaborative iEARN projects to make a difference in their local and global communities. Through collective learning and action, youth are making a difference through iEARN projects that meet the global Sustainable Development Goals to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. Explore how iEARN projects meet the 17 Sustainable Development Goals with the SDG Alignment feature on the iearn.org website: 20151014 ODS cat. Design Thinking Process with the UN Sustainable Development Goals. School tends to be about teaching to the test and addressing each standard more than finding real-world authentic learning experiences. How do we shake up the system so kids address what they need to know and what they want to learn? What does that mean for “school” now? We talk about the importance of voice and choice but how do we encourage learners of all ages to discover their purpose for learning so they own and drive it.

Learners need relevant, authentic applications. On January 1st, 2016, the 17 Sustainable Development Goals established by UN world leaders were adopted in an international effort to meet the 2030 Agenda for Sustainable Development. Each SDG has resources that include research, videos, facts and figures, lessons and targets to reach the goals by the year 2030.

What if we redesign our existing curriculum to create a learner-centered approach around the SDGs? Empathize: Who is your audience? Objectius de Desenvolupament Sostenible. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Els caps d’estat i de govern reunits a la Cimera de Desenvolupament Sostenible (Nova York, 25-27 de setembre 2015) van adoptar formalment l’agenda titulada “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible”. La nova agenda, que pren el relleu de l’Agenda del Mil·lenni (que identificava 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per assolir l’any 2015), beu de dues grans fonts: la ja esmentada Agenda de desenvolupament del Mil·lenni i l’Agenda de sostenibilitat sorgida de la Cimera de Rio de 1992 i rellançada a la Cimera de Rio+20 de 2012.

La convergència d’aquestes agendes és una de les principals aportacions d’aquest procés i un element clau del nou text. L'Agenda 2030 proposa, doncs, un nou full de ruta per l'acció global articulada, aquest cop, en 17 objectiusde desenvolupament sostenible (ODS), 169 fites i un conjunt d'indicadors en curs de definició. SDG.

El perquè del bullying. XAVIER MARCET “Per esquivar la mediocritat: valors, inspiració i autenticitat” | Xantal Llavina | St Just Desvern | Societat. A Barcelona s’ha creat un entorn de ‘start-ups’ que comença a ser molt interessant a escala europea Les coses canvien perquè hi ha algú amb capacitat de mirar-se-les d’una manera diferent. La innovació és en la mirada Segurament, la paraula que més fa servir Xavier Marcet en la seva vida professional és innovació. Aquest consultor que treballa per a grans empreses de tot el planeta fa classes a universitats d’arreu del món. “Necessitem una societat que respecti més els que arrisquen i que ignori els mediocres que només saben bloquejar i destruir.”

Els que només saben destruir són aquells que el primer que fan és la llista dels impossibles. Per què costa arriscar? Perquè significa sortir d’allà on ens sentim segurs. Vostè ha escrit ‘Esquivar la mediocridad’. És molt fàcil caure-hi, i esquivar-la és una aspiració. Com podem detectar la mediocritat? Quan hi ha falta d’inspiració i d’autenticitat. Com podem innovar? Primer, amb confiança. Quin nivell d’innovació empresarial tenim a Catalunya? ¿Qué vas a hacer esta semana? Si estás de vacaciones, aprovechá para divertirte con la cámara del celular y aprender un poco de historia del arte. PLATAFORMAS EDUCATIVAS. Pompeu Fabra Salt. Entitats i xarxes. Las 7 lecciones del mejor profesor del mundo. Pearltrees. mSchools EduHack | mSchools.

EduHack: cocreació d’experiències educatives mSchools EduHack és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita a docents a identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar integrant l’ús de la tecnologia digital. Basant-se en la metodologia del Design Thinking, EduHack promou l’aprenentatge basat en projectes i en els reptes del món real, ajudant als docents a preparar els seus alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació i esperit crític. 2a edició EduHack: novetats La segona edició d’EduHack consta de dues parts. Poden participar docents de tots els nivells educatius i àmbits curriculars, professors i estudiants de màster i grau relacionats amb l’educació, experts de la indústria i professionals de centres de recerca.

EduHack i el Design Thinking EduHack i els Objectius del Mil·lenni #mSchoolsEduHack. Daniel Reyes va ser un dels protagonistes de la 4a Conferència #20cardener97. MINGUELLA.

METODOLOGIES

Monsterproject. Recursos i centres de recursos. Vídeos. AVALUACIO. EINES/APPS PROJECTES. INNOVEM!!! 2016. A cooperatiu. Webs Minguella. Estoig d'eines. Per llegir. ..