background preloader

Praktiskt och/eller bibliotekigt

Facebook Twitter

Apps. Tools. Diigo - Better reading and research with annotation, highlighter, sticky notes, archiving, bookmarking & more. Tagul - Word Cloud Art.

Tankar kring källkritik

Skolbiblioteksportalen. Skolbiblistans wiki - Forskning. En förteckning över forskning om skolbibliotek (artiklar och böcker).

Skolbiblistans wiki - Forskning

Språkkoder GY2011. Borde titta någon dag. Borde läsa någon dag. Bibliotekssystem. Skolbiblioteksplaner. Katalogisering. Bibliotekstermer på olika språk. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them. A generation ago, IT and digital media were niche skills.

8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them

Today, they are a core competency necessary to succeed in most careers. That’s why digital skills are an essential part of a comprehensive education framework. Without a national digital education programme, command of and access to technology will be distributed unevenly, exacerbating inequality and hindering socio-economic mobility. Nya skollagen och skolbiblioteken. Libraries Are For Everyone. One of the bestest-best things that has happened as a result of having this blog is that I get to connect with librarians from all over the world.

Libraries Are For Everyone

It’s just flat-out awesome. And sometimes those connections lead to a collaboration like what just recently happened with a creative team of librarians from the Saline County Library in Benton, Arkansas. They were preparing for National Library Legislative Day, and wanted to use my images. One thing led to another and we ended up making some pretty sharp-looking images for the occasion. (coughHUMBLEBRAGcoughcough) Because we all love to share, we decided to post our creations here for anyone/everyone to use! Without further ado – click on, download, and use any or all of the following images: There you have it: something that I would not have done if someone hadn’t reached out to me!

Startsida - Halmstad_grundskolor. Skolutveckling ny uppgift för danska skolbibliotekarier. Inte sällan har svenska skolbibliotekarier sneglat på sina danska kollegor.

Skolutveckling ny uppgift för danska skolbibliotekarier

Danskarna har alltid varit försigkomna när det kommer till skolbibliotek. Så även nu. Den nya Folkeskolereformen, som infördes 2014, förvandlade skolbiblioteken till Paedagogiske laeringscenter, med en förnyad roll för skolbibliotekarien. För att stilla nyfikenheten tog bibliotekarierna på Pedagogisk Inspiration med sig 30 skolbibliotekarier och rektorer över sundet för att på nära håll studera hur dessa Pedagogiska lärcenter fungerar. 2014 moderniserades den danska grundskolan när den nya folkskolelagen infördes. Skolbiblioteksverktyg - Verktyg. Låneförbindelse PM - Regler vid lån av böcker och andra media.doc Att utgå ifrån inför skapandet av en låneförbindelse.

skolbiblioteksverktyg - Verktyg

Exempel på hur en låneförbindelse kan se ut: Lanekontrakt_borttappat.pdf Klassifikationssystemet SAB De flesta svenska folk- och skolbibliotek sorterar sina böcker enligt klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB. Boksamtal. För att samtala om böcker med eleverna krävs oftast en hel del förberedelse.

Boksamtal

Givetvis fungerar även de spontana samtalen men ibland vill man ha frågor att utgå ifrån och förslag på arbetssätt och uppgifter kring boken. Här finns länkar till förlag som har egna lärarhandledningar till sina böcker, lärarhandledningar gjorda av pedagoger och bibliotekarier som jag har hittat via nätet, samt det material jag som skolbibliotekarie själv har arbetat fram. Generella frågor för samtalsledaren. Uppdelat med en sida per samtalsinriktning: huvudperson och andra karaktärer, miljö och problem samt sammanfattning.Chambersfrågor på lappar som eleverna får dra när boken är färdigläst och svara på. Observera att detta är ett .docx-dokument och därför automatiskt sparas ner på din dator när du klickar på länken. Läs- och skrivportalen. Lärportalen. Död mans pod. Knubbar. Här finns många biblioteksknubbar, färdiga för utskrift eller som mall för att göra egna knubbar.

Knubbar

Jag har fört ihop flera ark inom samma område, för att göra det enklare att hämta hem dokumenten. Naturligtvis kan man välja att bara skriva ut vissa sidor. För själva originalmallen tackar vi Norrköpings stadsbibliotek. Det biblioteket har också skapat symbolen för DAISY-talböcker, och ger andra bibliotek möjlighet att använda både mallen och symbolen. Språkkoder, Skolverket. Vgybibliotek's teknik Bookmarks. Nätaktivisterna. Lankskafferiet.org. Staffars Serier!, Din seriebutik på nätet! Halmstads kommun. Arbetsuppgifter Halmstads kommun och barn- och ungdomsförvaltningen utbildar världsmedborgare.

Halmstads kommun

Utmaningen är att alla elever ska ha likvärdig tillgång till läs- och lärmöjligheter ur ett flerspråkigt perspektiv. Modersmålsbibliotekarien ska i nära samarbete med kommunens skolbibliotekarier och modersmålslärare bygga upp ett modersmålsbibliotek. Modersmålsbibliotekarien ska samarbeta med skolbibliotekarier och skolor så att enskilda skolor och skolbibliotek i högre grad har möjlighet att erbjuda medier och läromedel som gynnar flerspråkiga elever.

Modersmålsbiblioteket syftar till att ytterligare kvalitetssäkra ett språk -, läs - och kunskapsutvecklande förhållningssätt kring flerspråkiga barn/elever genom att tillgängliggöra flerspråkiga medier. Barn- och ungdomsförvaltningen är indelad i skolområde centrum, norr och söder. Spindeln - söktjänsten för skolan. Didaktiska laboratoriet. Skolportal. Att klara skolan är en orimligt stor – ibland oöverstiglig – utmaning för många elever med NPF.

Skolportal

De möts av otillräcklig kunskap, bristande insatser, och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras förutsättningar. På Attention ser vi hur stora behov av utveckling som skolan många gånger har. Samtidigt ser vi också att mycket viktigt arbete görs för att komma närmre visionen om en skola för alla, och som fler kan lära av. Såväl små som stora åtgärder som gör ovärderlig skillnad och ger elever med NPF möjlighet att lära på sina egna villkor.

Pedagoger och skolledare som gör viktiga insatser för att deras elever ska bemötas på rätt sätt och få det stöd som de behöver. Dessa erfarenheter och tips har vi samlat här på vår skolportal, för att visa på vägar mot en mer tillgänglig skola.