background preloader

Styrning och ledning 2014

Facebook Twitter

Verktyget LIKA, stöd till rektorer. – Verktyget är tänkt att fungera som ett stöd för rektorer att följa upp, prioritera och planera insatser när det gäller olika områden inom IT i skolan, säger Johanna Karlén, projektledare på SKL, som är inlånad från Lunds kommun.

Verktyget LIKA, stöd till rektorer

Behovsanpassad handlingsplan Verktyget består av tre delar - självskattning, sammanfattning och handlingsplan. Rektorerna gör självskattningen, får en sammanfattning och ett förslag på handlingsplan baserat på skattningen. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska arbetet och i det systematiska kvalitetsarbetet. Pilottester under våren 2014 Under våren kommer ett antal kommuner runt om i landet att pilottesta webbverktyget, däribland skolor i Västerbottens län som gör en regional satsning. Om LIKA Följ arbetet via projektets blogg Överenskommelse med regeringen Sommaren 2013 ingick SKL och regeringen en överenskommelse om 2,8 miljoner kronor för att höja tempot i digitaliseringen av offentlig sektor. Projektgrupp med bred representation. Visionen vs 7principles. 11 åtgärder för djupare kunskapsbildning i en-till-en.

En dator per elev och lärare (en-till-en) ger löften om högre motivation och bättre resultat för eleverna.

11 åtgärder för djupare kunskapsbildning i en-till-en

Ändå visar forskning att så inte är fallet (Fleischer 2013: Fleischer 2012; Penuel 2006; Grönlund, 2011). Personligen ser jag en-till-en som en helt nödvändig skolutveckling. Vi kan alla vara överrens om att datorn medför oändliga möjligheter för ett utvecklat lärande. Skillnaden mellan vad som kan åstadkommas med datorn och vad som faktiskt sker är en smula besvärande, eftersom en-till-en i grunden är något bra. När jag satt och tänkte på denna skillnad gjorde jag följande anteckningar om hur glappet mellan vad som är möjligt och vad som åstadkoms kan minskas. Nationellt forum för digitalisering av skolan. Forumet är en plattform för dialog kring utmaningar och konstruktiva lösningar gällande skolans digitalisering.

Nationellt forum för digitalisering av skolan

Det inrättades hösten 2013 och har sitt kansli lokaliserat på SKL. Den första fråga forumet tagit sig an är att ta fram en nationell strategi för skolans digitalisering under det första halvåret 2014. Med i Forumet är: Friskolornas Riksförbund Föreningen Sveriges Skolchefer Idéburna Skolors Riksförbund IT & Telekomföretagen Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Näringsdepartementet Riksarkivet/Digisam Skolledarförbundet Skolverket Specialpedagogiska Skolmyndigheten Statens Medieråd SVEA – Sveriges elevråd Sveriges Elevkårer Sveriges Kommuner och Landsting UR Utbildningsdepartementet VINNOVA Örebro Universitet Strategi för skolans digitalisering Nytt forum ska öka användningen av it i skolan.

Strategi för skolutveckling med digitala verktyg. Connected learning. Skolans största problem - Svenska elever positiva till skolan men motivation en utmaning. Inför årets rapport har SKL sammanställt enkätsvar från 87 000 elever i årskurs 5 och 8.

Skolans största problem - Svenska elever positiva till skolan men motivation en utmaning

Svaren visar bland annat att en stor majoritet av eleverna har en positiv syn på skolan och undervisningen. Samtidigt ser vi att lusten att lära minskar under skoltiden. – Det går inte att vifta bort betydelsen av trygghet i skolan. Både för inlärning och för den självkänsla som ungdomarna ska ha med sig hela livet. Nu ligger Sverige i topp. Motivationen är viktig för lärande och skolresultat. Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer.Motsvarande andel är 74 procent bland eleverna i årskurs 5. – Att motivera elever är både lärarens svåraste och viktigaste utmaning. Sedan fem år tillbaka redovisar Öppna jämförelser också elevernas kunskaper i ett sammanvägt resultat per kommun utifrån slutbetyg och ämnesprov. Ladda ner eller beställ rapporten "Öppna jämförelser – Grundskola 2013: Hur motiverar skolan eleverna? " Innovativa skolledarpriset. Sverige vimlar av duktiga skolledare.

Innovativa skolledarpriset

Innovativa skolledarpriset, som delas ut av Lärarförbundet och Microsoft, går till en skolledare som arbetar med ett hållbart skolutvecklingsarbete. Priset delades ut på Skolledarkonventet den 27 februari 2014. Microsoft har i samarbete med Lärarförbundet instiftat Innovativa skolledarpriset. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på skolledare som via ett hållbart skolutvecklingsarbete säkrar att deras skola ger eleverna möjlighet att lyckas. Årets finalister till Innovativa skolledarpriset För tredje året i rad delades priset ut till årets innovativa skolledare. . - Konkurrensen var hård och jag känner mig oerhört ödmjuk inför att ha vunnit det här ärofyllda priset. Innovativa skolledarpriset 2014 delades ut under Skolledarkonventet den 27 februari i Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm.

Unos Uno relaterat

App till föreläsningen. OECD ILE. Bert Stålhammar 2 artiklar. Linnéa. The Wall_YouTube. Artiklar ur DiU Mikael Parknäs – prisbelönt innovativ skolledare. Grattis Mikael Parknäs – prisbelönt innovativ skolledare Inlagd den 2 mars 2014 kl 08:06 i Övrigt Hur kan skolan möta och ta vara på digitaliseringen som en kraft att utveckla skolan?

Artiklar ur DiU Mikael Parknäs – prisbelönt innovativ skolledare

Många kommuner och skolledningar står inför den frågan. Det finns inga enkla svar, men i två år har Mikael löpande speglat sitt och Smedingeskolans arbete med frågorna i DIUs spalter. Vi samlar nu artiklellänkar för att göra det som är utlagt på nätet, tillgängligt för dig. Du möter Mikael på Framtidens lärande, 10-11 april Och följ Mikaels arbete – och andra speglingar av praktik och forskning kring digital skola i tidskriften DIU, på nätet och i tryck,.DIUs redaktion Hur bygger vi en skola för framtidens lärande? Hur ska en skola för framtiden se ut? Dator eller platta – det är frågan Efter två år med personliga datorer för eleverna startade Smedingeskolan i Kungsbacka ett försök med egna surfplattor till sjuorna.

I huvudet på en skolledare: Det blev en platta till alla Bärbar dator – eller lärplatta. Arkiv.