background preloader

Kvibergsskolan

Facebook Twitter

Sociala medier skapar relationer i det gränslösa klassrummet. 8 digital skills we must teach our children. The social and economic impact of technology is widespread and accelerating.

8 digital skills we must teach our children

The speed and volume of information have increased exponentially. Experts are predicting that 90% of the entire population will be connected to the internet within 10 years. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them. A generation ago, IT and digital media were niche skills.

8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them

Today, they are a core competency necessary to succeed in most careers. That’s why digital skills are an essential part of a comprehensive education framework. Without a national digital education programme, command of and access to technology will be distributed unevenly, exacerbating inequality and hindering socio-economic mobility. What’s your DQ? Förstelärarens roll. Flera framgångsfaktorer identifieras i utvärderingar För att karriärreformen verkligen ska bidra till en ökad måluppfyllelse behöver den vara väl implementerad och ha legitimitet i hela skolsystemet.

Förstelärarens roll

Det har gjorts flera utvärderingar av reformen, bland annat av Statskontoret. I dessa ringas problem in och möjligheter lyfts fram. Resultaten är tydliga. Lärarrollen i en digital tid. I bibliotekets rotunda sitter en ung student.

Lärarrollen i en digital tid

Hon är insvept i en filt med en svart stickad mössa över öronen. Hon äter på en bit choklad, djupt försjunken i sin dator. Hörlurarna är på. Utbildning – Apple Teacher – Apple (SE) Jo, skolan ska visst uppfostra! Det är hemma barn lär sig vara artiga, hederliga, renliga och ta hand om sina ägodelar.

Jo, skolan ska visst uppfostra!

Skolan lär ut matte, svenska, historia och andra ämnen och förstärker bara den uppfostran barnen får hemma. Så kan ett inlägg som nu gör succé på facebook sammanfattas. Och jag suckar. 10 omvärldstrender 2017 och de nya rollerna på arbetsmarknaden. Härom dagen var det återigen dags för Kairos future att delge sin omvärldsspaning inför 2017.

10 omvärldstrender 2017 och de nya rollerna på arbetsmarknaden

Samtidigt lanserar Veckans affärer de coolaste jobbtitlarna för 2017. Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier - Mölndal. Hur många lärare i Skolsverige behärskar sociala medier på det här sättet?

Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier - Mölndal

Skiljer det mycket mellan olika ämnen? Har någon undersökt skillnaden mellan ämnen närmare? Vad är egentligen digital kompetens för en lärare idag mer exakt? Ämnesspecifikt? Hur påverkar det här sättet som Kvarnbyskolan arbetar med eleverna i sociala medier elevernas egen kompetens framåt? Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes. Ska vi ge människor det de säger sig vilja ha, eller göra det som faktiskt behövs för att skapa en skola för varje elev?

Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes

På Glömstaskolan är vi, med stöd i aktuell forskning och gjorda erfarenheter, övertygade om att en viktig framgångsfaktor för oss i skolan är att: Vi håller i, vi håller ut, vi håller om. Att gå nya vägar utmanar. Världen är stadd i evig förändring och utveckling men också samtidigt i viss stabilitet. Vi vet alla vad skola kan vara, utifrån egna erfarenheter och olika mer eller mindre väl underbyggda idealbilder. Jätteroligt och bra att ni har ett löpande och öppet verksamhetsflöde på Instagram, men jag vill också ha ett traditionellt veckobrev! Glömstaresan » Därför teambaserad organisation! På Glömstaskolan hör du INTE Min klass…Mitt klassrum… eller.

Glömstaresan » Därför teambaserad organisation!

Skolbibliotekarie – världens roligaste jobb! Det rör på sig i skolans värld.

Skolbibliotekarie – världens roligaste jobb!

Bristen på utbildade lärare tvingar fram ett kreativt tänkande kring hur vi ska lösa krisen. Alla barn i skolan måste få möta kvalificerade och duktiga lärare. Men skolan är en komplex värld där undervisningen bara är en del. ”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn” Oavsett om det rör sig om att rita en hel skolbyggnad från grunden eller bara att flytta runt borden i ett klassrum så ska rummet formas utifrån hur människor faktiskt beter sig – inte utifrån hur vi vill att de ska bete sig.

Det återkommer Peter Lippman till ofta. Han tycker att den rådande internationella trenden i lärmiljöer - stora öppna ytor - visar på två saker: Arkitekter saknar kunskap om hur människor lär sig saker, och skolföreträdare saknar kunskap om det rumsliga. – Det finns många arkitekter som påstår att ”jag kan det här med att definiera ytor och skapa lärmiljöer” fast att de egentligen inte har förstått vad det handlar om.

IT-lösningar

Verksamhetsidé. Transformation Center. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them. The 14 most innovative schools in the world. Mathias Eis Schultz Innovation in education can take lots of forms, like incorporating new technology or teaching methods, going on field trips, rejecting social norms, or partnering with the local community. An innovative school could be modeled after a legendary CEO, like the Steve Jobs School in Amsterdam. Or it can be an institution that's blind to gender, like Egalia, in Stockholm, Sweden. Keep scrolling to see what the future of education can, and probably should, look like. Summit Sierra in Seattle, Washington: The school that gets personal. Summit Sierra Bill Gates says Summit Sierra's approach to personalized learning — a form of education that uses technology to empower students to guide their own instruction — is one of the most effective ways to teach kids.

Opened in 2015, Summit Sierra is a charter school that caps its student body at 200. Even though kids guide their own learning, teachers still play a vital role. Glömstaresan » God kultur vs Listor med regler. Nyligen en intressant upptäckt i skolans restaurang. En sexåring gjorde som sexåringar stundtals gör när de ännu inte tränat tillräckligt på att bära sin tallrik: Eleven tappade tallriken som gick i bitar (det är godare äta på riktiga tallrikar istället för plast, värt detta intermittenta besvär att sopa upp). George Siemens, lärandeforskare: Undervisning och lärande för både hjärna och hjärta – re:flex. Under hösten 2016 kommer Re:flex att publicera en serie artiklar med aktuella ämnen av Stefan Pålsson. Stefan är verksam som frilansskribent med fokus på samhällsutvecklingen och vad den innebär för utbildning och lärande. Han har ett internationellt perspektiv och intresserar sig både för aktuella teman inom utbildningspolitiken och för hur den dagliga verksamheten utvecklas och förändras.

Här kommer första artikeln som presenterar George Siemens. Stefan Pålsson. Interaktiva lärmiljöer omgång 3 - Utomhusmiljöer - Väsby Lärlabb. Nu är vi igång med omgång 3 av Interaktiva lärmiljöer. Denna gång med fokus på utomhusmiljöer. Hur skapar vi god lärmiljö utomhus, som stimulerar barns nyfikenhet, delaktighet och de förmågor som lägger grund för deras livslånga lärande?

Glömstaresan » IUP, vad är det? Detta första år på Glömstaskolan har vi valt att arbeta med elevernas Individuella UtvecklingsPlan (IUP) såhär: Inför utvecklingssamtal spelar elev in film med exempel på vad den lärt sig och gjort, samt idéer och tankar om vad de behöver utveckla. Språkundervisning i en digital tid. Mia Smith (Foto: Dilav Mahmoud) Digitala språkliga strategier. Skola 2.1, att utveckla skolan med moderna digitala verktyg och program. Är en serie studiecirklar för dig som är lärare, förskollärare, fritidspedagog, skolledare eller arbetar inom utbildningsverksamhet. Nya klassrummet fick eleverna att trivas bättre i skolan – Eduspaces. Virtual Reality i utbildningen – Eduspaces. – Man vill in i klassrummet, inte ut – Eduspaces. Öppet API för 60 av Helsingborgs sajter.

The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet. Skolbiblioteken får stor roll i it-satsningen. Precis som med entreprenörskap, så blir elevernas digitala utveckling skolans ansvar. I den nya it-strategi som Skolverket tagit fram på uppdrag av regeringen ingår förslag till förändringar i läro- och kursplanerna. Ett huvudmål är att den digitala kompetensen ska vara likvärdig på svenska skolor.

Från it-kaos till struktur - Voister. Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin dator? I en avhandling i pedagogik har Håkan Fleischer undersökt vilka konsekvenser skoldatorer fått för lärandet. En dator per elev och lärare (en-till-en) är en relativt ny företeelse i Sverige, som började kring 2007, som ett svar på den massiva satsning som startade i USA vid millenniumskiftet.

Värdeskapande lärande – VL – Det är känslorna som gör tricket! The 7 questions every new teacher should be able to answer. Värdeskapande lärande kan vara lyftet skolorna behöver. Varierade och tydliga lektioner främjar studiero. Vi måste tala om den digitala skolan. Trappan - Infosök. Forskning: Datorn som skrivverktyg kan fungera som hävstång för lärande. Classroom requirements - Classroom Help. Apple Classroom and iOS 9.3 in a 1:1. Sannerudsskolan i Kil – en skola där alla blir sedda.

Makerspace

Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor. En skiss över framtidens skola i Nederländerna. What Does the Next-Generation School Library Look Like? Skolbibliotekens bidrag till skolans digitalisering.