background preloader

Kvibergsskolan

Facebook Twitter

9 steg till strategisk employer branding. EMPLOYER BRANDING.

9 steg till strategisk employer branding

Att attrahera och behålla rätt medarbetare är idag en kritisk förmåga för de flesta organisationer. Vi bjuder på nio konkreta tips som hjälper dig att utveckla en professionell employer branding-strategi. Nuvarande och framtida talanger är viktigare än någonsin för en arbetsgivares framgång. Vi ser idag företag som hävdar att de har en ”people advantage” och att de arbetar med ”talent optimization”. Strategies for digital reading. Many people are concerned about the effect digital devices are having on our reading ability, in particular our ability to read deeply and focus on longer and more complex texts.

Strategies for digital reading

The most common issue is that when we read digital texts we are usually online and thus vulnerable to the sirens' call of social media. Digital reading has certainly helped to improve certain reading skills such as skimming, browsing and checking links and references but when you need to concentrate and read deeply then print has a clear advantage. Reading a text on an online device could be compared to reading a book in the living room where the rest of the family are watching TV, playing, chatting and generally trying to attract your attention.

However if we eliminate the distractions is there any difference in reading a longer text in print or on a tablet or laptop? We read both print and digital texts every day and I don't see that changing any time soon. Sociala medier skapar relationer i det gränslösa klassrummet. 8 digital skills we must teach our children. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them. Förstelärarens roll. Flera framgångsfaktorer identifieras i utvärderingar För att karriärreformen verkligen ska bidra till en ökad måluppfyllelse behöver den vara väl implementerad och ha legitimitet i hela skolsystemet.

Förstelärarens roll

Det har gjorts flera utvärderingar av reformen, bland annat av Statskontoret. I dessa ringas problem in och möjligheter lyfts fram. Resultaten är tydliga. De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Anpassa uppdraget utifrån skolans behov För att nå framgång med förstelärares uppdrag behöver det vara tydligt utformat och anpassat efter lokala behov.

Lärarrollen i en digital tid. Utbildning – Apple Teacher – Apple (SE) Jo, skolan ska visst uppfostra! Det är hemma barn lär sig vara artiga, hederliga, renliga och ta hand om sina ägodelar.

Jo, skolan ska visst uppfostra!

Skolan lär ut matte, svenska, historia och andra ämnen och förstärker bara den uppfostran barnen får hemma. Så kan ett inlägg som nu gör succé på facebook sammanfattas. Och jag suckar. 10 omvärldstrender 2017 och de nya rollerna på arbetsmarknaden. Härom dagen var det återigen dags för Kairos future att delge sin omvärldsspaning inför 2017.

10 omvärldstrender 2017 och de nya rollerna på arbetsmarknaden

Samtidigt lanserar Veckans affärer de coolaste jobbtitlarna för 2017. Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier - Mölndal. Hur många lärare i Skolsverige behärskar sociala medier på det här sättet?

Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier - Mölndal

Skiljer det mycket mellan olika ämnen? Har någon undersökt skillnaden mellan ämnen närmare? Vad är egentligen digital kompetens för en lärare idag mer exakt? Ämnesspecifikt? Hur påverkar det här sättet som Kvarnbyskolan arbetar med eleverna i sociala medier elevernas egen kompetens framåt? Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes. Ska vi ge människor det de säger sig vilja ha, eller göra det som faktiskt behövs för att skapa en skola för varje elev?

Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes

På Glömstaskolan är vi, med stöd i aktuell forskning och gjorda erfarenheter, övertygade om att en viktig framgångsfaktor för oss i skolan är att: Vi håller i, vi håller ut, vi håller om. Att gå nya vägar utmanar. Världen är stadd i evig förändring och utveckling men också samtidigt i viss stabilitet. Glömstaresan » Därför teambaserad organisation! På Glömstaskolan hör du INTE Min klass…Mitt klassrum… eller Din klassDitt klassrum Vår organisation, vår fysiska lärmiljö och vår psykosociala lärmiljö är en helhet som bland annat bygger på att vi arbetar tillsammans i team.

Glömstaresan » Därför teambaserad organisation!

Skolbibliotekarie – världens roligaste jobb! Det rör på sig i skolans värld.

Skolbibliotekarie – världens roligaste jobb!

Bristen på utbildade lärare tvingar fram ett kreativt tänkande kring hur vi ska lösa krisen. Alla barn i skolan måste få möta kvalificerade och duktiga lärare. Men skolan är en komplex värld där undervisningen bara är en del. Det finns uppgifter som skulle kunna utföras av andra yrkeskategorier än lärare. ”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn” Oavsett om det rör sig om att rita en hel skolbyggnad från grunden eller bara att flytta runt borden i ett klassrum så ska rummet formas utifrån hur människor faktiskt beter sig – inte utifrån hur vi vill att de ska bete sig.

”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn”

Det återkommer Peter Lippman till ofta. Han tycker att den rådande internationella trenden i lärmiljöer - stora öppna ytor - visar på två saker: Arkitekter saknar kunskap om hur människor lär sig saker, och skolföreträdare saknar kunskap om det rumsliga. – Det finns många arkitekter som påstår att ”jag kan det här med att definiera ytor och skapa lärmiljöer” fast att de egentligen inte har förstått vad det handlar om.

IT-lösningar

Verksamhetsidé. Transformation Center. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them. The 14 most innovative schools in the world. Glömstaresan » God kultur vs Listor med regler. Nyligen en intressant upptäckt i skolans restaurang. En sexåring gjorde som sexåringar stundtals gör när de ännu inte tränat tillräckligt på att bära sin tallrik: Eleven tappade tallriken som gick i bitar (det är godare äta på riktiga tallrikar istället för plast, värt detta intermittenta besvär att sopa upp). En relativt ny elev nära tonåren gjorde då som den eleven var van vid på förra skolan: applåder! Inte uppskattande applåder, utan lite sådär lagom kymiga och retfulla. Det intressanta nu var att hens kamrater, som på förra skolan säkerligen skulle ha applåderat med, men som nu varit här hos oss i ett par veckor, tydligt satt med armarna i kors och med kropsspråk visade att detta näppeligen var ett sätt att visa:

George Siemens, lärandeforskare: Undervisning och lärande för både hjärna och hjärta – re:flex. Under hösten 2016 kommer Re:flex att publicera en serie artiklar med aktuella ämnen av Stefan Pålsson. Stefan är verksam som frilansskribent med fokus på samhällsutvecklingen och vad den innebär för utbildning och lärande. Han har ett internationellt perspektiv och intresserar sig både för aktuella teman inom utbildningspolitiken och för hur den dagliga verksamheten utvecklas och förändras. Här kommer första artikeln som presenterar George Siemens. Stefan Pålsson. Interaktiva lärmiljöer omgång 3 - Utomhusmiljöer - Väsby Lärlabb. Nu är vi igång med omgång 3 av Interaktiva lärmiljöer. Denna gång med fokus på utomhusmiljöer. Glömstaresan » IUP, vad är det? Detta första år på Glömstaskolan har vi valt att arbeta med elevernas Individuella UtvecklingsPlan (IUP) såhär: Inför utvecklingssamtal spelar elev in film med exempel på vad den lärt sig och gjort, samt idéer och tankar om vad de behöver utveckla.

Filmen innehåller även en bild där eleven gjort en uppskattning av sitt förhållningssätt i skolan. Språkundervisning i en digital tid. Skola 2.1, att utveckla skolan med moderna digitala verktyg och program. Nya klassrummet fick eleverna att trivas bättre i skolan – Eduspaces. Det har gått drygt ett år sedan min klass, 9B, klev in i sitt nya klassrum. Det klassrum som de själva hade fått vara med om att rita, planera och möblera sedan ett och ett halvt år tillbaka. Virtual Reality i utbildningen – Eduspaces. – Man vill in i klassrummet, inte ut – Eduspaces. Jag har i min roll som förvaltningschef varit aktiv och delaktig och inte minst engagerad i skolutvecklingen under en rad av år. Öppet API för 60 av Helsingborgs sajter. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution.

Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet. Skolbiblioteken får stor roll i it-satsningen. Från it-kaos till struktur - Voister. Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin dator? Värdeskapande lärande – VL – Det är känslorna som gör tricket! The 7 questions every new teacher should be able to answer. Värdeskapande lärande kan vara lyftet skolorna behöver. Varierade och tydliga lektioner främjar studiero. Vi måste tala om den digitala skolan. Trappan - Infosök. Forskning: Datorn som skrivverktyg kan fungera som hävstång för lärande.

Classroom requirements - Classroom Help. Apple Classroom and iOS 9.3 in a 1:1. Sannerudsskolan i Kil – en skola där alla blir sedda.

Makerspace

Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor. En skiss över framtidens skola i Nederländerna. What Does the Next-Generation School Library Look Like? Skolbibliotekens bidrag till skolans digitalisering.