background preloader

Kvibergsskolan

Facebook Twitter

Grundskoletidningen. Hjälp på nätet - juristens bästa råd - Barn, unga och medier. 9 steg till strategisk employer branding. EMPLOYER BRANDING.

9 steg till strategisk employer branding

Att attrahera och behålla rätt medarbetare är idag en kritisk förmåga för de flesta organisationer. Vi bjuder på nio konkreta tips som hjälper dig att utveckla en professionell employer branding-strategi. Strategies for digital reading. Many people are concerned about the effect digital devices are having on our reading ability, in particular our ability to read deeply and focus on longer and more complex texts.

Strategies for digital reading

The most common issue is that when we read digital texts we are usually online and thus vulnerable to the sirens' call of social media. Digital reading has certainly helped to improve certain reading skills such as skimming, browsing and checking links and references but when you need to concentrate and read deeply then print has a clear advantage. Sociala medier skapar relationer i det gränslösa klassrummet. Horisonten hälsar Daniel Gausel välkommen!

Sociala medier skapar relationer i det gränslösa klassrummet

Så här skriver han om sig själv: Jag heter Daniel Gausel och arbetar som SO-pedagog på häftiga Östra grundskolan i Skogås, Huddinge där jag har ansvar för IKT och likabehandlingsarbetet. 8 digital skills we must teach our children. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them.

A generation ago, IT and digital media were niche skills.

8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them

Today, they are a core competency necessary to succeed in most careers. That’s why digital skills are an essential part of a comprehensive education framework. Förstelärarens roll. Flera framgångsfaktorer identifieras i utvärderingar För att karriärreformen verkligen ska bidra till en ökad måluppfyllelse behöver den vara väl implementerad och ha legitimitet i hela skolsystemet.

Förstelärarens roll

Lärarrollen i en digital tid. I bibliotekets rotunda sitter en ung student.

Lärarrollen i en digital tid

Hon är insvept i en filt med en svart stickad mössa över öronen. Utbildning – Apple Teacher – Apple (SE) Jo, skolan ska visst uppfostra! Det är hemma barn lär sig vara artiga, hederliga, renliga och ta hand om sina ägodelar.

Jo, skolan ska visst uppfostra!

Skolan lär ut matte, svenska, historia och andra ämnen och förstärker bara den uppfostran barnen får hemma. Så kan ett inlägg som nu gör succé på facebook sammanfattas. Och jag suckar. Ja, visst bör barn få lära sig hemifrån hur man uppför sig och klarar sig, det är väl närmast en självklarhet, men stämmer det verkligen att skolan därmed främst ska ägna sig åt ämneskunskap och nöja sig med att förstärka vad barn har med sig hemifrån?

Nix, det gör det inte. ” Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (…)Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 10 omvärldstrender 2017 och de nya rollerna på arbetsmarknaden. Härom dagen var det återigen dags för Kairos future att delge sin omvärldsspaning inför 2017.

10 omvärldstrender 2017 och de nya rollerna på arbetsmarknaden

Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier - Mölndal. Hur många lärare i Skolsverige behärskar sociala medier på det här sättet?

Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier - Mölndal

Skiljer det mycket mellan olika ämnen? Har någon undersökt skillnaden mellan ämnen närmare? Vad är egentligen digital kompetens för en lärare idag mer exakt? Ämnesspecifikt? Hur påverkar det här sättet som Kvarnbyskolan arbetar med eleverna i sociala medier elevernas egen kompetens framåt? Mina tankar går också till värdeskapande pedagogik. Innan intervjun tar slut frågar vi Erik vad det bästa med att var lärare är. Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes. Ska vi ge människor det de säger sig vilja ha, eller göra det som faktiskt behövs för att skapa en skola för varje elev?

Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes

På Glömstaskolan är vi, med stöd i aktuell forskning och gjorda erfarenheter, övertygade om att en viktig framgångsfaktor för oss i skolan är att: Vi håller i, vi håller ut, vi håller om. Att gå nya vägar utmanar. Världen är stadd i evig förändring och utveckling men också samtidigt i viss stabilitet. Glömstaresan » Därför teambaserad organisation! På Glömstaskolan hör du INTE Min klass…Mitt klassrum… eller. Skolbibliotekarie – världens roligaste jobb! Det rör på sig i skolans värld. Bristen på utbildade lärare tvingar fram ett kreativt tänkande kring hur vi ska lösa krisen. Alla barn i skolan måste få möta kvalificerade och duktiga lärare. Men skolan är en komplex värld där undervisningen bara är en del. ”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn” Oavsett om det rör sig om att rita en hel skolbyggnad från grunden eller bara att flytta runt borden i ett klassrum så ska rummet formas utifrån hur människor faktiskt beter sig – inte utifrån hur vi vill att de ska bete sig.

Det återkommer Peter Lippman till ofta. Han tycker att den rådande internationella trenden i lärmiljöer - stora öppna ytor - visar på två saker: Arkitekter saknar kunskap om hur människor lär sig saker, och skolföreträdare saknar kunskap om det rumsliga. – Det finns många arkitekter som påstår att ”jag kan det här med att definiera ytor och skapa lärmiljöer” fast att de egentligen inte har förstått vad det handlar om.

IT-lösningar

Verksamhetsidé. Transformation Center. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them. The 14 most innovative schools in the world. Mathias Eis Schultz Innovation in education can take lots of forms, like incorporating new technology or teaching methods, going on field trips, rejecting social norms, or partnering with the local community. An innovative school could be modeled after a legendary CEO, like the Steve Jobs School in Amsterdam.

Or it can be an institution that's blind to gender, like Egalia, in Stockholm, Sweden. Keep scrolling to see what the future of education can, and probably should, look like. Summit Sierra in Seattle, Washington: The school that gets personal. Summit Sierra Bill Gates says Summit Sierra's approach to personalized learning — a form of education that uses technology to empower students to guide their own instruction — is one of the most effective ways to teach kids. Opened in 2015, Summit Sierra is a charter school that caps its student body at 200. Even though kids guide their own learning, teachers still play a vital role. Glömstaresan » God kultur vs Listor med regler. Nyligen en intressant upptäckt i skolans restaurang.

George Siemens, lärandeforskare: Undervisning och lärande för både hjärna och hjärta – re:flex. Under hösten 2016 kommer Re:flex att publicera en serie artiklar med aktuella ämnen av Stefan Pålsson. Stefan är verksam som frilansskribent med fokus på samhällsutvecklingen och vad den innebär för utbildning och lärande. Han har ett internationellt perspektiv och intresserar sig både för aktuella teman inom utbildningspolitiken och för hur den dagliga verksamheten utvecklas och förändras.

Här kommer första artikeln som presenterar George Siemens. Stefan Pålsson I dagens samhälle lever många av oss ständigt uppkopplade, omgivna av ett digitalt medieflöde som är igång sju dagar i veckan, dygnet runt. Interaktiva lärmiljöer omgång 3 - Utomhusmiljöer - Väsby Lärlabb. Nu är vi igång med omgång 3 av Interaktiva lärmiljöer.

Denna gång med fokus på utomhusmiljöer. Hur skapar vi god lärmiljö utomhus, som stimulerar barns nyfikenhet, delaktighet och de förmågor som lägger grund för deras livslånga lärande? Det var en mycket förväntansfull grupp som samlades på Väsby Makerspace i Ekebo för den första och inledande workshoppen. Glömstaresan » IUP, vad är det? Detta första år på Glömstaskolan har vi valt att arbeta med elevernas Individuella UtvecklingsPlan (IUP) såhär: Inför utvecklingssamtal spelar elev in film med exempel på vad den lärt sig och gjort, samt idéer och tankar om vad de behöver utveckla. Filmen innehåller även en bild där eleven gjort en uppskattning av sitt förhållningssätt i skolan.

Språkundervisning i en digital tid. Skola 2.1, att utveckla skolan med moderna digitala verktyg och program. Nya klassrummet fick eleverna att trivas bättre i skolan – Eduspaces. Det har gått drygt ett år sedan min klass, 9B, klev in i sitt nya klassrum. Virtual Reality i utbildningen – Eduspaces. Denna artikel tar upp hur VR kan användas i skola och utbildningssituationer överlag. – Man vill in i klassrummet, inte ut – Eduspaces.

Öppet API för 60 av Helsingborgs sajter. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet. Skolbiblioteken får stor roll i it-satsningen. Från it-kaos till struktur - Voister. Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin dator? Värdeskapande lärande – VL – Det är känslorna som gör tricket! The 7 questions every new teacher should be able to answer.

Värdeskapande lärande kan vara lyftet skolorna behöver. Varierade och tydliga lektioner främjar studiero. Vi måste tala om den digitala skolan. Trappan - Infosök. Forskning: Datorn som skrivverktyg kan fungera som hävstång för lärande. Classroom requirements - Classroom Help. Apple Classroom and iOS 9.3 in a 1:1. Sannerudsskolan i Kil – en skola där alla blir sedda.

Makerspace

Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor. En skiss över framtidens skola i Nederländerna. What Does the Next-Generation School Library Look Like? Skolbibliotekens bidrag till skolans digitalisering.