background preloader

Kvibergsskolan

Facebook Twitter

Hjälp på nätet - juristens bästa råd - Barn, unga och medier. 9 steg till strategisk employer branding. EMPLOYER BRANDING.

9 steg till strategisk employer branding

Att attrahera och behålla rätt medarbetare är idag en kritisk förmåga för de flesta organisationer. Vi bjuder på nio konkreta tips som hjälper dig att utveckla en professionell employer branding-strategi. Nuvarande och framtida talanger är viktigare än någonsin för en arbetsgivares framgång. Vi ser idag företag som hävdar att de har en ”people advantage” och att de arbetar med ”talent optimization”. Strategies for digital reading. Many people are concerned about the effect digital devices are having on our reading ability, in particular our ability to read deeply and focus on longer and more complex texts.

Strategies for digital reading

The most common issue is that when we read digital texts we are usually online and thus vulnerable to the sirens' call of social media. Sociala medier skapar relationer i det gränslösa klassrummet. Horisonten hälsar Daniel Gausel välkommen!

Sociala medier skapar relationer i det gränslösa klassrummet

8 digital skills we must teach our children. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them. A generation ago, IT and digital media were niche skills.

8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them

Today, they are a core competency necessary to succeed in most careers. Förstelärarens roll. Flera framgångsfaktorer identifieras i utvärderingar För att karriärreformen verkligen ska bidra till en ökad måluppfyllelse behöver den vara väl implementerad och ha legitimitet i hela skolsystemet.

Förstelärarens roll

Det har gjorts flera utvärderingar av reformen, bland annat av Statskontoret. I dessa ringas problem in och möjligheter lyfts fram. Resultaten är tydliga. De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Lärarrollen i en digital tid. I bibliotekets rotunda sitter en ung student.

Lärarrollen i en digital tid

Hon är insvept i en filt med en svart stickad mössa över öronen. Hon äter på en bit choklad, djupt försjunken i sin dator. Utbildning – Apple Teacher – Apple (SE) Jo, skolan ska visst uppfostra! Det är hemma barn lär sig vara artiga, hederliga, renliga och ta hand om sina ägodelar.

Jo, skolan ska visst uppfostra!

Skolan lär ut matte, svenska, historia och andra ämnen och förstärker bara den uppfostran barnen får hemma. Så kan ett inlägg som nu gör succé på facebook sammanfattas. Och jag suckar. 10 omvärldstrender 2017 och de nya rollerna på arbetsmarknaden. Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier - Mölndal. Hur många lärare i Skolsverige behärskar sociala medier på det här sättet?

Kvarnbyskolan satsar på Sociala medier - Mölndal

Skiljer det mycket mellan olika ämnen? Har någon undersökt skillnaden mellan ämnen närmare? Vad är egentligen digital kompetens för en lärare idag mer exakt? Ämnesspecifikt? Hur påverkar det här sättet som Kvarnbyskolan arbetar med eleverna i sociala medier elevernas egen kompetens framåt? Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes. Ska vi ge människor det de säger sig vilja ha, eller göra det som faktiskt behövs för att skapa en skola för varje elev?

Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes

På Glömstaskolan är vi, med stöd i aktuell forskning och gjorda erfarenheter, övertygade om att en viktig framgångsfaktor för oss i skolan är att: Glömstaresan » Därför teambaserad organisation! På Glömstaskolan hör du INTE Min klass…Mitt klassrum… eller Din klassDitt klassrum.

Glömstaresan » Därför teambaserad organisation!

Skolbibliotekarie – världens roligaste jobb! Det rör på sig i skolans värld. Bristen på utbildade lärare tvingar fram ett kreativt tänkande kring hur vi ska lösa krisen. Alla barn i skolan måste få möta kvalificerade och duktiga lärare. Men skolan är en komplex värld där undervisningen bara är en del. ”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn” Oavsett om det rör sig om att rita en hel skolbyggnad från grunden eller bara att flytta runt borden i ett klassrum så ska rummet formas utifrån hur människor faktiskt beter sig – inte utifrån hur vi vill att de ska bete sig.

Det återkommer Peter Lippman till ofta. Han tycker att den rådande internationella trenden i lärmiljöer - stora öppna ytor - visar på två saker: Arkitekter saknar kunskap om hur människor lär sig saker, och skolföreträdare saknar kunskap om det rumsliga. – Det finns många arkitekter som påstår att ”jag kan det här med att definiera ytor och skapa lärmiljöer” fast att de egentligen inte har förstått vad det handlar om.

IT-lösningar

Verksamhetsidé. Transformation Center. 8 digital life skills all children need – and a plan for teaching them. The 14 most innovative schools in the world. Mathias Eis Schultz Innovation in education can take lots of forms, like incorporating new technology or teaching methods, going on field trips, rejecting social norms, or partnering with the local community. An innovative school could be modeled after a legendary CEO, like the Steve Jobs School in Amsterdam. Or it can be an institution that's blind to gender, like Egalia, in Stockholm, Sweden. Keep scrolling to see what the future of education can, and probably should, look like.

Summit Sierra in Seattle, Washington: The school that gets personal. Summit Sierra Bill Gates says Summit Sierra's approach to personalized learning — a form of education that uses technology to empower students to guide their own instruction — is one of the most effective ways to teach kids. Opened in 2015, Summit Sierra is a charter school that caps its student body at 200. Glömstaresan » God kultur vs Listor med regler. Nyligen en intressant upptäckt i skolans restaurang. En sexåring gjorde som sexåringar stundtals gör när de ännu inte tränat tillräckligt på att bära sin tallrik: Eleven tappade tallriken som gick i bitar (det är godare äta på riktiga tallrikar istället för plast, värt detta intermittenta besvär att sopa upp).

En relativt ny elev nära tonåren gjorde då som den eleven var van vid på förra skolan: applåder! George Siemens, lärandeforskare: Undervisning och lärande för både hjärna och hjärta – re:flex. Under hösten 2016 kommer Re:flex att publicera en serie artiklar med aktuella ämnen av Stefan Pålsson. Stefan är verksam som frilansskribent med fokus på samhällsutvecklingen och vad den innebär för utbildning och lärande.

Han har ett internationellt perspektiv och intresserar sig både för aktuella teman inom utbildningspolitiken och för hur den dagliga verksamheten utvecklas och förändras. Här kommer första artikeln som presenterar George Siemens. Stefan Pålsson I dagens samhälle lever många av oss ständigt uppkopplade, omgivna av ett digitalt medieflöde som är igång sju dagar i veckan, dygnet runt. Förändringarna sker snabbt och är av en övergripande karaktär. Interaktiva lärmiljöer omgång 3 - Utomhusmiljöer - Väsby Lärlabb. Nu är vi igång med omgång 3 av Interaktiva lärmiljöer.

Denna gång med fokus på utomhusmiljöer. Hur skapar vi god lärmiljö utomhus, som stimulerar barns nyfikenhet, delaktighet och de förmågor som lägger grund för deras livslånga lärande? Glömstaresan » IUP, vad är det? Detta första år på Glömstaskolan har vi valt att arbeta med elevernas Individuella UtvecklingsPlan (IUP) såhär: Inför utvecklingssamtal spelar elev in film med exempel på vad den lärt sig och gjort, samt idéer och tankar om vad de behöver utveckla.

Språkundervisning i en digital tid. Skola 2.1, att utveckla skolan med moderna digitala verktyg och program. Nya klassrummet fick eleverna att trivas bättre i skolan – Eduspaces. Det har gått drygt ett år sedan min klass, 9B, klev in i sitt nya klassrum. Virtual Reality i utbildningen – Eduspaces. Denna artikel tar upp hur VR kan användas i skola och utbildningssituationer överlag. VR som teknikhjälpmedel kan hjälpa lärare att göra undervisning mer engagerande och dessutom tillföra inslag som inte tidigare gått med traditionella hjälpmedel. – Man vill in i klassrummet, inte ut – Eduspaces. Jag har i min roll som förvaltningschef varit aktiv och delaktig och inte minst engagerad i skolutvecklingen under en rad av år. Öppet API för 60 av Helsingborgs sajter.

The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet. Skolbiblioteken får stor roll i it-satsningen. Från it-kaos till struktur - Voister. Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin dator? Värdeskapande lärande – VL – Det är känslorna som gör tricket! The 7 questions every new teacher should be able to answer. Värdeskapande lärande kan vara lyftet skolorna behöver. Varierade och tydliga lektioner främjar studiero. Vi måste tala om den digitala skolan. Trappan - Infosök. Forskning: Datorn som skrivverktyg kan fungera som hävstång för lärande. Classroom requirements - Classroom Help. Apple Classroom and iOS 9.3 in a 1:1. Sannerudsskolan i Kil – en skola där alla blir sedda.

Makerspace

Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor. En skiss över framtidens skola i Nederländerna. What Does the Next-Generation School Library Look Like? Skolbibliotekens bidrag till skolans digitalisering.