background preloader

Övrigt (för läraren)

Facebook Twitter

Grupparbeten

Appar. Ur. Utvecklingssamtal. Mentorstid. Mindset Works®: Student Motivation through a Growth Mindset, by Carol Dweck, Ph.D. Research on the growth mindset shows that students who believe they can grow their basic abilities have greater motivation and higher achievement than do students who believe their abilities are fixed, and that teachers can influence students’ mindsets.

Mindset Works®: Student Motivation through a Growth Mindset, by Carol Dweck, Ph.D.

The beginning of the new school year is a great time to establish your classroom as a growth mindset environment. Here are some tools that you can use to lay a foundation for growth all year: 1. Growth Mindset Framing Tool 2. 3. 4. 5. 6. 7. the Brainology® blended learning curriculum to bring a growth mindset to your students. 8. the Mindset Works® EducatorKit teacher professional development and tools. 9. 10. Sign up for the Growth Mindset Digest to receive monthly newsletter with tips, news and articles by experts and practitioners on putting the growth mindset into practice. And finally, check out this video about all the additional resources we offer to help educators and students build a growth mindset:

Uppvärmning

TED talk. Uppstart. Citat och planscher till klassrum. Talutrymme. Forskning. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Grupparbeten, tankar från TB5, fb. Föräldramöte. Sommarläsning. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. EPA står för enskild, par och alla.

EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum

Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. Jag har fått mycket positiv respons av mina elever och de tycker att denna metod ger dom en chans att tänka efter och ger dom en möjlighet att verkligen vara delaktiga i diskussioner. De upplever att de nu vågar säga vad de tycker och tror, för de får en chans att formulera sig och tänka efter innan de behöver förmedla ”svaret”.

Jag startar med en enskild flödesskrivning. Där skriver de ner precis det som de tänker kring en speciell fråga, exempel på fråga som vi arbetat med nyligen är när vi inledde religionskursen med frågan ”Vad betyder religion för dig, vilken roll spelar religionen i ditt liv?” Steg 1, enskild skrivning Nästa steg är att de tillsammans, i par eller i grupp, delger varandra genom att läsa upp det som de skrivit. Det som Vygotsky menar är en viktig del i sin sociokulturella teori.

Steg 2. Steg 3. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. Sedan har man som lärare en återkoppling på det.

IKT

Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Svenska (åk 6-9) Ny klass. Lärarbloggar. Avslutning. Gunnel Thydell – undervisning under utveckling. Jag ser inte hur det här ska kunna lösas, Tänk att ett litet ord kan förflytta en hel föreställningsvärld!

Gunnel Thydell – undervisning under utveckling

Det finns en framåtrörelse som är så påtaglig i ordet än eller ännu! En förtröstan om att insikter och kunskaper är att vänta, de är inom räckhåll och de är möjliga. Våra förväntningar är oerhört kraftfulla, det visar t ex Robert Rosenthals kända klassrumsexperiment från 60-talet, som jag tror de flesta känner till. I veckan som gick var jag på en konferens i Malmö, som befriande nog adresserade själva kärnan i vårt uppdrag som lärare.

Carol Dweck, James Nottingham och Bosse Larsson var talare och det handlade om mindset (tänkesätt), vilket också är titeln på en bok av Dweck . Det här kanske inte något nytt. Lärande som pågår hos riktigt små barn sker ofta fullt synligt på ett annat sätt än mycket av det som sker senare i skolvärlden. När tecken på lärande syns applåderas det ibland och barnen får höra att de ÄR duktiga snarare än att det var duktigt kämpat.