background preloader

Mentorstid

Facebook Twitter

Spelar roll – om åskådarens passivitet och ansvar. Vad är hjältemod – enligt dig? | Svenska Hjältar. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Lennart Bång - Stå upp för de Tysta.