background preloader

Didactiek

Facebook Twitter

Samenvatting LinCity. Omschrijving tool: Welkom in LinCity, waar jij de baas bent over je eigen stad.

Samenvatting LinCity

Misschien ken je deze game ook wel als SimCity. Het doel van dit spel is dat je leert welke maatschappelijke problemen er zijn in een stad/samenleving. Daarnaast zul je veel vaardigheden moeten gebruiken om de verschillende problemen op te lossen. Samenvatting PING. Samenvatting Edmodo. Samenvatting voorbeeld Aardijkskunde. Het geanalyseerde voorbeeld voor het vak aardrijkskunde is een les van @rheaflohr.

Samenvatting voorbeeld Aardijkskunde

Het gaat in dit voorbeeld om de inzet van TodaysMeet. Leerlingen konden vragen stellen over de stof, en op basis van de vragen werden ze gegroepeerd waarna verlengde instructie volgde. De rest van de klas was zelfstandig aan het werk met oefenopdrachten, elkaar overhoren, herhalen. Doel achter deze les is goed. Het geeft op een transparante manier de kennisniveaus van leerlingen weer. Samenvatting Figurative Langua.

Samenvatting voorbeeld Duits. Het geanalyseerde voorbeeld voor het vak Duits is een les van @acuijpers.

Samenvatting voorbeeld Duits

Het gaat in dit voorbeeld om tekstverklaren met behulp van Socrative en screencasts. Antwoorden op examenteksten worden via Socrative gegeven en de uitleg kan worden bekeken in een screencast. Antwoorden op open vragen worden in de les besproken. Efficiënt, differentiatie mogelijk, motiverend, activerend, reflecteren is makkelijk, nuttig gebruik van lestijd. Goede manier om te monitoren, gerichte uitleg. Kost de docent veel tijd, docent is afhankelijk van wifi en telefoons. Samenvatting voorbeeld NL. Het geanalyseerde voorbeeld voor het vak Nederlands is een les van @Arnoud Kuijpers.

Samenvatting voorbeeld NL

Het betreft een les waarin leerlingen thuis video's kijken over verkleinwoorden en'aan elkaar of los' en daar vragen bij beantwoorden. In de les worden gemaakte fouten besproken en wordt gebruik gemaakt van Socrative (vragen uit het boek, maar gelijk feedback) en Kahoot. Hoge mate van formatieve toetsing, snelle feedback docent speelt meteen de volgende les in op misconcepties Het is leuk en laagdrempelig en afwisselend Iets te veel ict voor één les, kan misschien te veel zijn voor leerlingen. Aan de ppt zouden de juiste antwoorden kunnen worden toegevoegd. Samenvatting Desmos. Eenvoudig, simpel en intuïtief.

Samenvatting Desmos

Materiaal is uitwisselbaar. Je kunt met parameters 'schuiven' wat het visueel leren vergroot. Afsluiting hoofdstuk: leergesprek waarin leerlingen effecten voorspellen, die je dan gezamenlijk checkt. Je kunt niet veel meer dan wat grafieken onderzoeken. Samenvatting StopMotion. Misschien laten gebruiken om een biologisch, chemisch, of natuurkundig proces in beeld te brengen (bv vertering van een boterham of productie van diesel) Motiveert, sluit aan bij belevingswereld, toepassen opgedane kennis, gemakkelijk te gebruiken Kun je er genoeg leerdoelen aan koppelen?

Samenvatting StopMotion

Je moet tijd hebben in de les om ermee aan de slag te gaan. Educational Leadership:Technology-Rich Learning:Our Brains Extended. Technology is.

Educational Leadership:Technology-Rich Learning:Our Brains Extended

A New Way of Thinking The fact that many adults would dispute this statement illustrates how few understand the extent to which the world has changed in our kids' lifetimes, and the role technology now plays. Let me clarify: Technology isn't about new "stuff. " It's not about laptops, iPads, cell phones, or the software kids use. It's not about different ways to do what we do now. New 2014 National Curriculum Resources - Teaching Resources. Project Gutenberg Australia.

Teacher Home Page. Articles - Can observers spot good teaching? Transfer of learning/Performance curves. AfL including marking and feedback.

Sleutelschema's

Graphic Organizers and Mind Maps. Hattie Visible Learning. RUBRICS. STUDIEVAARDIGHEDEN STUDY SKILLS. WILLINGHAM. Beter-leren-met-digitale-didactiek. Digitale-didactiek-voor-mvt. Cognitive Acceleration and Growth Mindsets. MINDSET. Teachers toolbox - Professor John Hattie's Table of Effect Sizes. Long-Term Effects of Class Size. Outstanding teaching using the new #Ofsted framework. Firstly, this is not a model, just an experience… Ofsted background: …Throughout my teaching career, I’ve been part of 5 Ofsted inspections, dating back to 1997 as a class teacher, and most recently in 2011, my second as a senior teacher… When starting my current school, Oftsed had departed the day before!

Outstanding teaching using the new #Ofsted framework

My wife, after 11 years of teaching has only been ‘subject to Ofsted’ once, but I’m sure some teachers across the country have averaged one every 2 or 3 years! My average is every 4… On each of the occasions I have ‘been done to’, the framework has changed and so has the experience; alternating from reply-slips and no-comments from the observing inspector, to a broad smile, coupled with detailed feedback and a reciprocated pair of ears.

The experience in all, has been a mixed-bag, full of dread and of interest… Believe me, I have received all levels of judgements throughout my career. What I’ve been up to:

HATTIE onderzoek

Seven Strategies to Teach Students Text Comprehension. 1.

Seven Strategies to Teach Students Text Comprehension

Monitoring comprehension Students who are good at monitoring their comprehension know when they understand what they read and when they do not. They have strategies to "fix" problems in their understanding as the problems arise. Research shows that instruction, even in the early grades, can help students become better at monitoring their comprehension. Higher order thinkings skills. Knowledge management. Samenwerkend leren: Didaktief&School feb 2003.

Artikel%20-%20Erfenis%20van%20het%20Nieuwe%20Leren%20-%20OVO%20dec%20%202012%20Fenna%20Swart(4) Promotieonderzoek samenwerkend leren en teameffectiviteit. Op vrijdag 16 november verdedigde Jos Fransen op de Open Universiteit in Heerlen zijn proefschrift Team Effectiveness in Collaborative Learning in Higher Education.

Promotieonderzoek samenwerkend leren en teameffectiviteit

Jos Fransen deed zijn onderzoek als senior fellow bij het lectoraat eLearning en expertdocent bij de master Leren en Innoveren. Na de succesvolle verdediging van zijn proefschrift kreeg hij niet alleen de doctorstitel, maar werd hij tevens gepromoveerd tot associate lector. In het hoger onderwijs wordt samenwerkend leren veelvuldig ingezet ten behoeve van van kennisconstructie, produktontwikkeling en het verwerven van samenwerkingsvaardigheden. Zowel de opbrengsten als het leerrendement hangen daarbij af van de effectiviteit van het vaak willekeurig geformeerde studententeam. Zijn promotie-onderzoek richt zich op de vraag hoe een groep individuele studenten zich in korte tijd kan ontwikkelen tot een goed functionerend team. Belangstellenden kunnen een exemplaar van het (engelstalige) proefschrift aanvragen bij Jos Fransen.

Titel detail. A must Have Educational Technology Cheat Sheet. Teaching Techniques. Extreme Learning. Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling - Wij leren. Emeritus hoogleraar orthopedagogiek, directeur bij NIVOZ De leerling als beoordelaar van zijn situatie Leerlingen denken na. Zij schatten, beoordelen, waarderen en beslissen en zijn in zekere zin net zo wijs als hun leraar.

In ieder geval kennen zij hun leraren als de beste. Zoals we al konden opmaken uit de bespreking van de paradoxen in ons onderwijs wordt leerlingen tekort gedaan door hen in de eerste plaats te zien als producenten van resultaten. Resultaten komen pas als leerlingen dat willen, als zij bereid zijn en zich in staat voelen tot een eigen actief aandeel in hun ontwikkeling in school. Het kan instructief zijn in dit verband leerlingen eens vanuit hun eigen interne werkmodel te bezien (hoe kijken zij er tegen aan) en ons af te vragen hoe leraren dit mee bepalen. Heb hoge verwachtingen van je leerlingen Het aspect verwachtingen kwam al aan de orde toen we in het vorige artikel de invloed van verwachtingen van leraren op het gedrag van leerlingen verkenden.

Teacher Evaluations-Walkthroughs iPad Apps. 27 Actions That Promote Self-Directed Learning. So I’m trying to better understand how people learn–not now they’re taught in terms of teaching strategies, but more so learning strategies–only not really strategies. Techniques and Strategies. Teaching. 30 Habits Of Highly Effective Teachers. Editor’s Note: We often look at the qualities and characteristics of good teaching and learning, including the recent following pieces: How A Good Teacher Becomes Great What You Owe Your Students.

Ae_spring2012.pdf (application/pdf-object) Untitled. Learning techniques. VYGOTSKY'S DEVELOPMENTAL THEORY: AN INTRODUCTION ( DAVIDSON FILMS ) Learning 2 Learn. What is Linked Learning? Demonstrations of silencing, a visual illusion. Vanaf nu: Bordjes omhoog graag! Onderzoek onderwijs toepassen 2. Onderwijs leert onderzoeken. Onderwijs wordt onderzocht. En dan? Het verbaast mij al sinds ik uit de wereld van het onderzoek ben gestapt en de wereld van het onderwijs in dat er zo weinig met onderzoek over onderwijs wordt gedaan.

Gewoon concreet. Resultaten toepassen. Ik ben daarom op dit blog gestart met het aanreiken van direct toe te passen conclusies uit onderzoek. De eerste serie bijdragen zijn ontleend aan The Classroom Experiment van Professor Dylan Wiliam, waarin hij een tweede klas middelbare school overnam en zes eenvoudige mogelijkheden onderzocht om de kwaliteit van het onderwijs aan deze klas te verbeteren. Dit is wat hij zag bij het observeren van de klas vóór zijn experiment: Dit is wat hij veranderde. Tip 2. Het blijkt dat het gebruik van de mini whiteboards door de leerlingen wordt gewaardeerd. Dylan Wiliam geeft aan dat zijn tips moeten worden ingevoerd op een manier die past bij de wijze van lesgeven van de docent. Is Teaching an Art or a Science?.wmv.

Common Core in Action: 10 Visual Literacy Strategies. Inquiry-Based Learning.