background preloader

English

Facebook Twitter

10 Scary Stories You Can Listen to Right Now. ESL tests 6 grade - ESL Tests For Primary Kids. Viewing 4-6 ⋆ WebEnglish.se. The Greatest Treasure: Learn English (UK) with subtitles - Story for Children "BookBox.com" Professionally produced lesson plans, books, worksheets, and much more!

All Things Topics - Home. 20 Famous Christmas Stories - Online Star Register. Film - inte utan tanke och process - Mia Smith. December.

Film - inte utan tanke och process - Mia Smith

Eleverna är trötta. Lärarna är trötta. Skolan är trött. Men ändå ska vi se till att undervisningen håller viss kvalitet, eller hur? Det finns så här års viss risk att eleverna tittar på film mer tid än de gör annat. Att bearbeta det man sett genom att skriva texter är ett sätt. Ett annat sätt är att samtala kring bilder, vilket mina elever ska få göra den här veckan. Den ena gruppen har arbetat med ett tema om att vara tonåring, om vänskap och relationer till föräldrar med mera. När eleverna sedan tittat klart på filmen kommer de gruppvis få diskutera karaktärerna. Halloween Greek Yogurt Fruit Dip and Spooky Fruit Snacks - Kitchen Fun With My 3 Sons. We love making Halloween treats, but it’s nice to make some healthy Halloween creations that the kids will actual love!

Halloween Greek Yogurt Fruit Dip and Spooky Fruit Snacks - Kitchen Fun With My 3 Sons

They are so loaded up on candy this time of year & it’s nice to have something fun & healthy to serve them. We made this Halloween Fruit Dip & Spooky Fruit Snacks the other day & my boys LOVED this! Google Docs - create and edit documents online, for free.

Grammatik

ABC Phonics Chant. All Quotes Coloring Pages. Here are all quotes coloring pages.

All Quotes Coloring Pages

I have had so much fun drawing these and hope you can find joy in coloring them in and displaying them. There are quite a few, so I am sure you are going to be able to find at least a couple that will get you inspired and motivated. 40 Ways to Say Very Good - learn English,communication,vocabulary,english. School Start 1-6 ⋆ Beginner, Elementary, Themes. Related Page: My Book About Me.

School Start 1-6 ⋆ Beginner, Elementary, Themes

Life on Scilly – pedagogfredrik. Den här serien från UR är helt underbar.

Life on Scilly – pedagogfredrik

I sex avsnitt får vi följa ungdomarna Tom, Amy, Harry, Shamus och Jess. Vi får följa deras liv, tankar, drömmar, skola, hobbies och mycket annat från deras liv på de vacka Scillyöarna utanför Englands sydvästkust. Varje avsnitt är ca 15 minuter och man kan välja om man vill ha svensk, engelsk, eller ingen text. Jag har använt den här serien till åk 6, 7, 8 och 9. Jag tycker att den är bra för att…. Eleverna får lyssna på engelsktalande ungdomarEleverna får kännedom/kunskaper om företeelser och sammanhang i ett område där engelskan talas som modersmålEleverna kan känna igen egna tankar och känslorDet finns färdigt arbetsmaterial med varierat innehåll, inkl lärarhandledningMaterialet är lätt att anpassa till den unika elevgrupp man för tillfället harDet är lätt att jobba digitalt med arbetsmaterialetDet finns hörförståelseuppgifter till varje avsnitt På mitt förra jobb körde jag den här serien i min specialundervisning jag hade med elever i åk 7-9.

Games 4-6 ⋆ Posts. En annorlunda uppgift - första, andra tredje! Grammatik är inte alltid elevernas favoritsysselsättning även om det är frökens!

En annorlunda uppgift - första, andra tredje!

Jag står nästan aldrig framme vid tavlan och har traditionella grammatikgenomgångar. Jag har under åren konstaterat att det inte har så stor effekt och att det tar mycket tid. Jag försöker därför att variera och framförallt lägga in moment som eleverna tycker är roligt. Ett sätt jag ibland använder är grammatikauktion! Upplägget tar cirka en halvtimme att förbereda och en timme att genomföra. Nedanstående upplägg går att använda i många olika ämnen och för olika åldrar. Hur går det till? 1. 2. B127c%20A1%20TE%20Staff%20Room%20Posters%201.

Talk about

Realia möter digital läsförståelse. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Realia möter digital läsförståelse

Då Mia Smith och jag började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. För att synliggöra hur vi tänker kring stödet men även bedömningen har vi delat en planering sist i inlägget.

Games

Reading. Writing. Listening. English resources. En hopplös häxa. Fact Monster: Online Almanac, Dictionary, Encyclopedia, and Homework Help. English speaking countries. Magic Vocabulary Magic Vocabulary is an automatic generator of worksheets and games to teach vocabulary.

English speaking countries

Just enter your list of words and this website will create bingo, dominoes, crossword, memory games, etc. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith. Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare.

Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith

I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. Det klassiska är att eleven skriver ner orden var för sig, antingen som läraren säger dem eller som de står på ett papper eller i ett digitalt responsverktyg. Språklärarnas riksförbund. As representative for English on the national board of Språklärarnas riksförening, I am very pleased with the interest you show by looking us up.

Språklärarnas riksförbund

I will strive to make it worth your while. The purpose of this page is to provide English language teachers of all levels of school, primarily in Sweden, with useful resources, information and current news, for example of upcoming events and publications. Concerning useful links for English teaching, see “Länkar. Engelska.” Adjacent to this page you can also find a short profile of me “Engelskansvarig i styrelsen.” KimStudies - Home. Welcome. London Walk. 25 Attention Getters to Calm A Noisy Classroom. 2Owls – InOtherWords. Ormulera Engelska åk4 Vi läser engelsk litteratur och arbetar med förståelsen. Jag har valt ut två e-böcker från Oxford Owl som vi läser och lyssnar på tillsammans. Först tillsammans på tavlan med en projektor och sedan enskilt via iPaden och med hörlurar.

Jag har sammanlagt valt ut 60 ord som vi arbetar vidare med på olika sätt. Förmågorna vi övar på är: – Att kunna tolka två texter, att förstå. – Att kunna använda och välja mellan olika strategier – Att kunna formulera egna meningar muntligt. – Att kunna samarbeta. Mål och Resultat? Arbetet handlar om att väcka nyfikenhet för det engelska språket och öka förståelsen. Världen i klassrummet. Välkommen till e-kursen Världen i klassrummet, som jag hoppas ska ge dig mycket inspiration till din engelskundervisning!

Klicka på länkarna nedan eller på respektive flik i menyn ovan för att komma till de olika modulerna (du får tillgång till kursen så fort betalningen är registrerad). Varje modul innehåller en inspelad föreläsning och en pdf med klickbara länkar och frågor för reflektion, diskussion och utforskande. Börja gärna med Modul 1, som ger en introduktion till hela kursen. 1. Introduktion till tematiskt arbete utanför lärobokens ramar I den första modulen får du exmpel på hur man kan tänka när man vill arbeta med engelska utifrån olika tematiska ”paraplyn” och genom att använda material utanför lärobokens ramar.

Printable Worksheets. Webenglish. Videos - English Cartoons - children.

Högtider, intressanta personer

Läsning. Old-School Recess Games. Put down the phones. It's time to go old-school. Sure, there’s tag and hopscotch, but what about SPUD and Ship to Shore? The next time your class needs to get outside to let off some steam or build teamwork and physical fitness, try one of these classic games. 1. Horrible Histories in Full HD. Unite for Literacy library. ESL Teacher Resources, Job Boards, and Worksheets. Basic Vocabulary. Elementary 5-6 - WebEnglish.se. English Worksheets. Webbresurser för att öva engelska. I dag presenterar iktsidan webbresurser för att öva engelska för er som har elever med datorer men de flesta webbresurser fungerar också på iPad och mobiler:) så det är win win Om du upplever problem med webbresurs på iPaden kan det betyda att sidan innehåller så kallade Flashfiler.

Ladda då ner till exempel Puffin free-appen och öppna sidan i denna app. Europeisk språkportfolio. Europeisk språkportfolio, ESP, är ett stöd för undervisningen i språk. Den hjälper elever att följa och dokumentera vad de kan i alla språk som de lär sig. Det finns en utförlig handledning för lärare. Språkportfolion är Europarådets stöd för språkundervisningen och den finns i många olika varianter i Europa. pråkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Både eleven och läraren får syn på vilka kunskaper eleven har och vad han eller hon behöver lära sig mer om. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon/han behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem.

I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Oxford Owl - Welcome. Muzzy in Gondoland. Articles exercises.