background preloader

Psykologi

Facebook Twitter

Biologiska förändringar hos självmordsbenägna « Aktuellt om Vetenskap och Hälsa. Visa faktaruta!

Biologiska förändringar hos självmordsbenägna « Aktuellt om Vetenskap och Hälsa

Bild: Dreamstime Deprimerade och självmordsbenägna personer har låga halter av stresshormonet kortisol i blodet och saliven. Nya risker upptäckta med vanlig kattparasit « Aktuellt om Vetenskap och Hälsa. Toxoplasma gondii.

Nya risker upptäckta med vanlig kattparasit « Aktuellt om Vetenskap och Hälsa

Foto: Ke Hu and John Murray, Wikimedia Commons. Flera nyutkomna studier har pekat på att infektion med kattparasiten Toxoplasma gondii kan ge en ökning i risken för självmordsförsök. Detta samband har nu forskare vid Lunds universitet också sett i en svensk studie. Nya forskarrön om inflammation vid självmordsförsök « Aktuellt om Vetenskap och Hälsa.

Visa faktaruta!

Nya forskarrön om inflammation vid självmordsförsök « Aktuellt om Vetenskap och Hälsa

Illustration: Colourbox I en ny forskningsrapport tydliggörs nu bilden av de processer i hjärnan som kan leda till självmord. I tester av patienter som tidigare försökt ta sitt liv har forskare uppmätt höga halter av kinolinsyra, ett ämne som förstärker glutamatsignalering i hjärnan. Kinolinsyra bildas i hjärnan som en biprodukt vid inflammation. I den vetenskapliga tidskriften Neuropsychopharmacology presenterar nu svenska forskare nya forskningsrön som visar att glutamat, som även misstänks vara av betydelse för depression, bär en koppling till självmordsbenägenhet. Professor: Barn med adhd bör undvika bröd och mjölk – DN.SE. Uppmärksammad och omdebatterad artikel om mjölk, bröd, autism och ADHD från DN.se 20150808 Vi återger den i oförändrat skick.

Professor: Barn med adhd bör undvika bröd och mjölk – DN.SE

Barn med autism eller adhd bör undvika bröd och mjölk för att lindra sina symtom. Livsmedlen innehåller beroendeframkallande ämnen som påverkar hjärnans belöningssystem. Det menar måltidsprofessor Charlotte Erlansson-Albertsson som stöder sig på flera internationella vetenskapliga studier. – Det är ny kunskap som inte har kommit ut till allmän kännedom. Men det är viktigt att föräldrar och myndigheter verkligen prövar om detta är en orsak och att man kan hjälpa barnet med ändrade kostvanor, säger Erlansson-Albertsson som forskar om sambandet mellan kost och psykiska sjukdomar vid Lunds universitet. Drygt fem procent av barnen i skolåldern har diagnosen adhd, enligt Socialstyrelsen. Spindeln rör sig inte en millimeter när han petar på den – orsaken är helt otrolig. Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala. Hjärnforskare vill att skolan tänker om.

Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. Is there scientific proof we can heal ourselves? Så drabbas din hjärna av slösurfandet. Twitter, Facebook, Instagram, mejl och SMS.

Så drabbas din hjärna av slösurfandet

Dagens informationsflöde gör vår hjärnor mer upptagna än någonsin tidigare – något som enligt flera forskare faktiskt skadar själva hjärnan och ger oss både sämre minne och koncentrationsförmåga, skriver The Guardian. Psykisk sjukdom under lupp. Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna. En efter en visar internationella undersökningar att svenska elever presterar avsevärt sämre i dag än under mitten av 1990-talet och tidigt 2000-tal.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna

Den negativa utvecklingen i skolan torde delvis kunna förklaras av att dagens undervisning inte är anpassad efter hur elever tillgodogör sig nya kunskaper. Modern hjärnforskning visar att nötning, flit och träning, är de studietekniker som får elever att tillägna sig bestående kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sålunda skriver professorn vid Karolinska Institutet Martin Ingvar i boken Hjärnkoll på skolan, att ”repetition är den breda vägen till kunskaper”. What is blue and how do we see color? - Business Insider. Männen som dödar. Stress och utmattning syns i hjärnan.

Winnie-the-Pooh Characters & Their Mental Disorders. After reading this list of mental disorders that each character in the well known children’s books, Winnie the Pooh, could potentially suffer from, you will never look at that silly old bear the same way again.

Winnie-the-Pooh Characters & Their Mental Disorders

Harvard psychologists have been studying what it takes to raise 'good' kids. Here are 6 tips. A lot of parents are tired of being told how technology is screwing up their kids.

Harvard psychologists have been studying what it takes to raise 'good' kids. Here are 6 tips.

Moms and dads of the digital age are well aware of the growing competition for their children's attention, and they're bombarded at each turn of the page or click of the mouse with both cutting-edge ideas and newfound worries for raising great kids. Carol Dweck: The power of believing that you can improve. Why French Kids Don't Have ADHD.

Measuring Students’ Self-Control: A ‘Marshmallow Test’ for the Digital Age. Credit: Dana Nelson The “marshmallow test” invented by Stanford psychologist Walter Mischel and colleagues in the 1960s is famously known as a measure of willpower.

Measuring Students’ Self-Control: A ‘Marshmallow Test’ for the Digital Age

The experiment gave preschoolers the option of either eating one mini-marshmallow right away or waiting 15 minutes to get two mini-marshmallows. Decades later, those who were better at delaying gratification, and resisted immediately snarfing the treat, ended up with stronger SAT scores, higher educational achievement and greater self-esteem and capacity to cope with stress in adulthood.

Intryck och filter. Jämförelsen mellan barn och té har jag ibland använt i min kommunikation med barnen själva.

Intryck och filter

Då har den varit kortare och enklare. Men själva liknelsen har varit den samma. Anmäl dig till Consensios utbildningar - Utbildningsutbud Consensio - Consensio - Kompetensutveckling i samspel. Consensio är ett regionalt EU-projekt som erbjuder utbildningar som är öppna för anställda hos projektets deltagande organisationer i Stockholms län. Dessa är: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kommunerna i Stockholms län. Stockholms läns landstings primär- och specialistmottagningar (bl.a. Norra Stockholms psykiatri och Habilitering & Hälsa).