background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Venndiagram vid läsning.pdf. "Sommarboken" för mig som pedagog. Primary_Ed: 10 Questions to get kids thinking ... Critical literacy – se filmen med Karin! Varsågoda!

Critical literacy – se filmen med Karin!

Här får du chansen att se föreläsningen med Karin Jönsson från igår måndag 15/12. Critical literacy – critical response – digitala verktyg. Aktiva eleverna under högläsning. Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte är alla elever som hänger med, förstår eller ens lyssnar under högläsning.

Aktiva eleverna under högläsning

Dessa diskussioner har lämnat en bitter eftersmak: Om det alltid är så att vi ”tappar” några elever vid högläsningstillfällena innebär det ju att ganska mycket undervisningstid är bortkastad för dessa elevers del. Någonting behövde göras och som så ofta när något behöver göras vänder jag mig till BFL och det tänkande som genomsyrar dess nyckelstrategier. Det var dags att utveckla mitt användande av nyckelstrategi 2: Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet.Ibland får jag intrycket av att det vilar en aura av myspys kring högläsning (och när jag skriver högläsning i detta inlägg avser jag lärarens högläsning).

Det är något man kanske ägnar sig åt på morgonen innan eleverna riktigt vaknat till, eller sist på eftermiddagen när de är trötta. Lärarguide-Hur-man-botar_ Se connecter à Facebook. Tio briljanta metaforer av Tomas Tranströmer. Som en brygga mellan två platser i verkligheten är metaforen när den är som bäst.

Tio briljanta metaforer av Tomas Tranströmer

Plötsligt får man syn på något som aldrig tidigare varit i världen, det är ingen bild och det är inte kunskap – det är, i ordets mest bokstavliga mening, skapande. Något nytt träder fram i det verkliga, vidgar tanken, säger: det ryms mer. Om det är något Tomas Tranströmer har lärt mig är det att livet rymmer mer. Svenska 2: "Kejsarn av Portugallien" “Sverige kan inte ta emot alla flyktingar” SD går till val på det, rasisten älskar att säga det och till och med S har apat efter retoriken.

“Sverige kan inte ta emot alla flyktingar”

“Vi kan inte ta hand om alla”. Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt. Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk.

Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt

Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur. Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det. Det tar lång tid, det blir krångligt och varje liten detalj är med. De elever som varit frånvarande när kapitlet lästes, och för vilka sammanfattningen är extra viktig, tröttnar på att lyssna efter en stund. Nästa gång ja. Planeringens kreativa fas. Förvandlingen av Franz Kafka 12 maj kl 06:01 - Radioteaterbiblioteket.

Att själv få komma på vad man inte kan! Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok.

Att själv få komma på vad man inte kan!

Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”. Detta arbetssätt stimulerar eleverna att ta kontroll över och övervaka sin egen läsförståelse. Jag började med att berätta att vi skulle utveckla vår metakognitiva förmåga under vår NO-lektion. Viewcontent. Människosaker en studiehandledning by Maria Bergstrand. Bortbytingen (Troll och människor I) DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet - Hogrefe Psykologiförlaget. Detta diagnostiska material är ett screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning.

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet - Hogrefe Psykologiförlaget

Eftersom materialet är standardiserat kan det med fördel användas vid resursfördelning. DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet omfattar fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse. Delproven finns i två versioner: Version A för skolår 7 och 8, Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet. Rättstavning omfattar 36 uppgifter (båda versionerna) som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. För att underlätta kvalitativa analyser av enskilda elevers stavningsförmåga finns en särskild analystabell över vanliga feltyper på elevens svarsblankett. Ordförståelse omfattar 34 flervalsuppgifter (båda versionerna) där 8 uppgifter är unika för varje version. Läshastighet omfattar 36 uppgifter insprängda i en sammanhängande text. Hem - BOOKIS.SE. PAGY-KÖN OCH IDENTITET 3. Idag påbörjar vi ett projekt som vi kallar kön och identitet.

PAGY-KÖN OCH IDENTITET 3

När du hör orden kön och identitet vad tänker du på då? Kanske tänker du på en man respektive en kvinna. På en pojke respektive en flicka. Litteraturbanken. Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet.

Litteraturbanken

Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Bokcirkel och modernismen - hur gick det? - Två pedagoger - ett klassrum.

50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. 52 kvinnliga författare. Från 1700-tal till 2000-tal.

Lena Kjersén Edman Få kan som Lena Kjersén Edman göra oss nyfikna på olästa författare och olästa böcker. I 52 kvinnliga författare, som är en uppdaterad och reviderad version av hennes tidigare böcker Systrar och Fler systrar, berättar hon om elva klassiska kvinnliga författare och 41 moderna svenska och översatta författare. Här möts en lång rad spännande kvinnor som utifrån skilda infallsvinklar och erfarenheter skildrar den moderna kvinnans liv och vardag.

Lyrik

”Sakprosa lika viktig som sagor. Högläsningen har stor betydelse för att barn ska utveckla en läsförståelse. Students Annotating Text. At our school, we really push students to get comfortable and familiar with the idea of annotating academic text that they’re reading. That’s just one of several reasons why we don’t use standard textbooks much in our English classes, and instead use copied units from Pebble Creek Labs, the Write Institute, or ones developed by local universities. "Fokus på nytta tar kål på läsningen" Romaner som handlar om relationer eller kärlek.