background preloader

Tips

Facebook Twitter

Digitalisering i skolan - ifous.se. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.

Digitalisering i skolan - ifous.se

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls? Utveckla din digitala kompetens. Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg.

Utveckla din digitala kompetens

Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet. Källkritik på internet. Sök materiel - Gratis i Skolan. Apptips digitala verktyg. Creating Digital Multimodal Texts. With the introduction of the Australian Curriculum, there is an emphasis on the use of Multimodal Text in English.

Creating Digital Multimodal Texts

ICT offers a great range of tools to allow students to create digital multimodal texts, such as comics, animations, digital storytelling, video & audio, ebooks, poster & cover design and game design . What are multimodal texts? A text may be defined as multimodal when it combines two or more semiotic systems. There are five semiotic systems in total: 1. 2. 3. 4. 5. Multimodal texts can be delivered via different media or technologies. (Bull and Anstey, 2010) Use software usch as powerpoint, publisher, paint.net or photoshop. Att googla – är det så enkelt? Mina 7or har fått varsin dator.

Att googla – är det så enkelt?

Är det bra så? Sätt igång och jobba? Nej, vi måste faktiskt lära dem använda den också. Vad ska de lära sig? Lärplattformen? Tillsammans med min VFU-student har jag plockat fram lite grundläggande instruktioner kring informationssökning på nätet och källkritik. Efter en genomgång och några exempel fick eleverna parvis leta information om olika saker på nätet. Web 2.0 Tools. Bloggar. Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter.

De jobbar språkutvecklande i klassrum som på nätet. Malin Larsson, lärare på Alviksskolan i Stockholm En del virkar, andra joggar.

De jobbar språkutvecklande i klassrum som på nätet

Malin Larssons "hobby" är att läsa böcker och hitta på roliga och språkutvecklande skolprojekt, säger hon skrattande. iPad Studiecirkel. Mikael Bruér. För de som flippar är ett sätt att kontrollera att elever har förstått eller, för all del, kontrollera att de faktiskt gjort den förberedelse som är nödvändig.

Mikael Bruér

Socrative: Ett av de första responsverktyg jag började arbeta med. Jag använder sällan Socrative som just quizverktyg, men det går och det är enkelt efter registrering. En stor fördel med Socrative, om man vill använda den som quizverktyg, är att den sammanställer resultat i en excelfil som man kan få mailad till sig. Vart ska vi? Var är vi? Hur tar vi oss dit? Classroom Timers - Fun Timers. GenderTimer. Rethinking.se. Skärmavbild-2013-11-11-kl.-20.26.28.png (PNG Image, 643x477 pixels) Digitala kollegor. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd. By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Del 3. Del 3 handlar om serier och animeringar.

del 3

I stort sett alla elever kan associera till serietidningar, tecknade serier och animerade filmer. Just därför är tecknade serier ett redskap som är ypperligt att använda i undervisningen. Provfri matematik – bedömning i praktiken. Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (och skriftliga) resonemang som jag skrev om i förra inlägget.

Provfri matematik – bedömning i praktiken

Vi bedömer tre aspekter som rör två förmågor i biologi. Här är matrisen som wordfil: Matris resonemang word och här är den som pdf: Matris resonemang pdf Hoppas den klarar en granskning lik den som Pernilla Lundgren gjorde av en annan matris i grannbloggen… Språkutvecklande arbete med begrepp. Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO!

Språkutvecklande arbete med begrepp

Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. Lär dig grunderna. Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet.

Läs Christel Janssons 24 luckor om Synligt lärande för lärare för att få en intressant och lättillgänglig genomgång av Hattie’s forskning för lärare. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa Synligt lärande - Jan Håkanssons svenska sammanställningen av Hatties rapport och titta på hans powerpoint där forskningen presenteras. Synligt lärande i Svedala. The Paperless Classroom with Google Docs - Google Dokument#heading=h.ntg1ff7d51mq. Progression - Matriser. 101 Web 2.0 Tools Every Teacher Should Know About. Hela listan: De är inbjudna till kungens fest. English news and easy articles for students of English.