background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Repetera rlen. Repetera %C3%84k%C3%85u. Jobba med ord tom. Jobba med ord han han. Jobba med ord och. Jobba med ord en en. Jobba med ord h%C3%A4r h%C3%A4r. Alfabetsverser djur. Läsrelaterade aktiviteter för ökad språk- och kunskapsutveckling. Viktigt börja tidigt med NO-texter. – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. För tre år sedan blev hon antagen till Nationella forskarskolan i läs- och skrivutveckling.

. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter. . – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap. I studien följde Annika Mindedal ett fysiktema om magnetism i en femteklass.

. – Studien är begränsad, men den säger ändå en del om vikten av text. Eleverna i undersökningen var intresserade och aktiva, läraren väl förberedd och entusiasmerande. Klassen använde ingen lärobok under fysiktemat. Sammanfattning av Läslyftet Samtal om text. Boksamtal- frågekort. Lässtrategierna.

Vänskap

Checklistor att hämta! Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till.

I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor. I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok. Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. Skrivschema är vi också bekanta med sedan länge och det blir så tydligt när man använder sig av det för att strukturera upp sin berättelse med början, mitten och slut. Mina två grupper i åk 2 fick först planera och skriva varsin gemensam berättelse med mig innan de fick arbeta på egen hand. Vinstlotten Det var en gång en pojke som hette Fred.

Vännerna kom på en gång. Av Sörgruppen Drakens nya vän. Kasta tärning. Planering av riktad skrivning ht14. Bokpratsspel ny version. Boksamtal- frågekort. Aidan Chambers boksamtal. Läsförståelsestickor. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt.

Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: Bokpratsspel ny version. Astrid, Läsfixarna och Cirkelmodellen - en oslagbar kombination i ett språkutvecklande arbete. Äntligen har vi startat upp vårt fantastiska tema som skall sträcka sig långt in på vårterminen. Eleverna fick för ett par veckor sedan vara med om att öppna en resväska med lite olika saker som tillsammans var ledtrådar som skulle leda fram till en person. I väskan fanns en flaggstång,en soppskål, en spik, en gris, en råtta, en polkagris och en ärta. Tillsammans kunde vi klura ut att dessa saker var hämtade från Astrid Lindgrens fantastiska värld. Fas 1 Efter att vi konstaterat att den person vi sökte var Astrid Lindgren såg vi två filmer om Astrid som person och författare. Då vi denna vecka introducerat lässtrategin att ställa frågor på text (Reportern) fick eleverna användning för den under filmen.

Så fort det fanns en undring och fråga räckte eleverna upp handen och vi pausade filmen. Övriga elever fick svara och även fundera ut vilken typ av fråga det var som ställts. Eftersom vi har en 1-3:a är det några elever som är precis i början av sin läs- och skrivinläsning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Fyrfältare djur. Fyrfältare växter. En läsande klass Läsfixarna. Röda tråden. LÄSSTRATEGIER. ABC-KLUBBEN. Lärarhandledningar, läshandledningar, arbetsmaterial, extramaterial, läsnycklar – Klara bokprat.

Många förlag erbjuder extramaterial till sina böcker, helt gratis som en extra service till lärare och andra som arbetar med läsning i skolan och på andra håll. Först och främst är det lättlästförlagen Nypon och Hegas, de erbjuder material till alla sina titlar, helt fritt att ladda ner och använda. Nypons hittar du på den här sidan där de ligger i bokstavsordning efter titel. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Elevmaterialen till de nyare böckerna är gjorda på skrivbara pdf:er så att man kan lyssna på dem med talsyntes och skriva på dem direkt i datorn eller surfplattan. Alla de nyare elevmaterialen på Nypon är av den typen, vilket naturligtvis är tacksamt för de elever som behöver olika typer av skrivhjälpmedel. Matrialen fungerar både i dator, i surfplatta och i Smartphones Hegas kallar sina arbetsmaterial för läsnycklar. LL-förlagets lärarhandledningar hittar man numera på MTM’s webbplats.

Lektion_se_25511_Repetitionshafte_bokstaver. Lektion_se_25511_Repetitionshafte_bokstaver. Skrivprocessen1. Skrivprocessen2. Skrivprocessen3. Skrivprocessen4. Skrivprocessen5. Skrivprocessen6. Skrivprocessen7. Skrivprocessen arbetsgång 1. Narrativ text instruktion för elev. Brev/mail. Alla texttyper/skrivnycklar mm. Padlet TEXTTYPER. Genrer/texttyper. SV. Svenska. Lpp Narrativ genre år 3. Genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Formulera sig i tal och skriftLäsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.Anpassa språket efter olika syften, mottagarte och sammanhang. Lgr11Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

Skapande av texter där ord och bild samspelar.Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.Texter som kombinerar ord och bild, tex film, interaktiva spel och webtexter.Handstil och att skriva på dator.Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. Lgr11 Efter avslutat arbetsområde kunna: Vi kommer arbeta utifrån cirkelmodellens olika faser: Språk | mappia - visuella lärstrategier. Att lära sig ett nytt språk innebär alltid arbete. Vi behöver lära in och träna på en stor mängd ord, uttryck och grammatik. För att göra språkinlärning så enkel och rolig som möjligt så utgår vi från hur hjärnan naturligt lär. Ett vanligt sätt att lära sig utantill är att upprepa ord för sig själv tills de verkligen sitter – man lär sig då genom ljudkopplingar.

Detta är bra, men kan förstärkas genom användande av bilder. Särskilt för långa, abstrakta ord kan det vara svårt att minnas ordet bara genom att upprepa det några gånger. Vissa grupper, t.ex. dyslektiker, har ännu svårare att lära sig bara genom ljudkopplingar. Mappias metod för att lära språk innebär att vi använder bilder både för betydelsen av det nya ordet och för uttalet av det nya ordet.

När det gäller uttalet så ingår färdiga ljudbilder för alla ljud i engelska. Lektionstips – Högläsning och aktivitet MIO MIN MIO. Detta skriver jag på uppmaning och en fråga om kommer från mitt utvidgade lärarkollegium, dvs, nätet. Jag tänker uppehålla mig vid inledningskapitlet i Astrid Lindgrens bok Mio min Mio. Då jag vänt upp och ned på mitt hem för att hitta boken och inte gjort det måste jag använda mitt rika minne för att berätta vad jag har gjort och kan tänkas göra ur det första kapitlet ur Mio min Mio: Minns att högläsningen är en gåva.

Gåvan är att då du läser levandegör du texten i rummet. Du artikulerar skriven text. Skriven text skiljer sig från talad text. Det är en märkbar skillnad på att läsa text och att tala sitt talspråk. Äpplet och den starka symboliken i det: Äpplet är en symbol för många saker. Sen målade vi av det! INLEDNINGSKAPITLETS verklighet Inledningskapitlet i Mio min Mio är den karga verkligheten. Ta Astrid Lindgrens ord! Då jag läser denna text högt låter jag vissa av meningarna komma ut i rummet och bli unisont höglästa.

Efterlys dig själv: Det är en efterlysning i Mio min Mio. Astrid, Läsfixarna och Cirkelmodellen - en oslagbar kombination i ett språkutvecklande arbete. "Emil - Astrid Lindgren" tema. 11 vackra och kloka Astrid Lindgren-citat vi aldrig glömmer | Hänt.se. Ingen kunde skriva så självklara livsvisdomar på ett så klokt sätt som författaren Astrid Lindgren. Hänt har valt ut hennes bästa citat. 1. ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.” Bröderna Lejonhjärta. Foto: SVT 2. ”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.” Astrid Lindgren. Foto: All Over 3. ”Jag har inget emot att dö, bara inte i morgon, jag har en del jag skall göra först.”

Emil i Lönneberga. 4. ”Någon patriot har jag aldrig varit. Astrid Lindgren. 5. ”Man bör leva sitt liv så man blir vän med döden.” Via Giphy. 6. ”Jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser.” Astrid Lindgren. 7. ”Man kan inte piska in något i barn, men man kan smeka fram mycket ur dem.” Ronja Rövardotter. 8. ”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.” Rasmus på luffen. 9. ”Man tar lite härifrån och lite därifrån och joxar ihop det så blir det lagom jox.” Mattepdf. 1pdf. 5pdf. 2pdf. 3pdf. 4pdf. Astrid Lindgren. Lärarhandledningar, läshandledningar, arbetsmaterial, extramaterial, läsnycklar – Klara bokprat.

Läsande klass. SKRIVMALLAR. Språkutvecklande arbetssätt. Lässtrategier. Vi arbetar med fabler. Free Downloads - Cultural Materials. BERÄTTA OM DIG SJÄLV Fsk-åk 3. SV. Pokemon go s 32 61. Bilder att skriva till. Boksamtal- frågekort.

SJÄLVSKATTNINGSBILDER I SVENSKA ÅR1-2 målarbilder. Välskrivning. Skriv till bilder. LEKTIONER ATT BÖRJA TERMINEN MED. Lässtrategier Matris. Skrivning. Engelska. Lässtrategier. Läsförståelsestrategier. Lässtrategier - språkutveckling.

Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m. Språkutveckling alla ämnen. Läsning.

Dikter

FORNTIDEN. Åk 1-3. Genrepedagogik på Vågbroskolan. Genrepedagogik. Bedömningsmallar för skrivande – Alla texttyper i språkundervisning | MoD. Här kommer mina utarbetningar av de olika bedömningskriterierna för skrivande för alla texttyper som påträffas i språkundervisning. Exemplet på bedömningskriterier för skrivande finns på s. 363 i Skriva, Läsa, Lära av Martin & Rose. I alfabetisk ordning Argumenterande text Berättande text Biografi Diskuterande text Instruerande text Nyhetsartikel (opersonlig återberättande text) Textrespons – (recensioner) Mer att läsa om värdering finns på s. 327. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. Lektioners struktur.

LÄSNING & SKRIVNING. Svenska.