background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Svenska del 2

Bokrecension. Läsa, skriva och leva. Jag gör ofta ”minilektioner” i min undervisning.

Läsa, skriva och leva

Det är planerade korta genomgångar, ca 10-15 minuter. En minilektion kan handla om ord, ords härledning, läsförståelsestrategi, begrepp eller språkliga uttryck. I början av lektionen vill barnen gärna börja arbeta direkt. Minilektionen kan vara ett avbrott mitt i arbetspasset. Då har barnen ibland frågor i anslutning till det som de arbetar med. Läslyftet. Språk i alla ämnen. Nya Språket lyfter. Cirkelstöd ELK. Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier. Boksamtal. Kartlägg läsförmågan. Svenska. NCS läs och skriv utomhus. Svenska. Svenska. Hyltenstam. Läs-och skrivmetoder samt bokstavsinlärning, Fridolfsson kap 4-6 flashcards. Föreläsn 8/9 TEORIER OM LÄS OCH SKRIVMETODER Kerstin Lagrell Ht 16. Föreläsn 8/9 TEORIER OM LÄS OCH SKRIVMETODER Kerstin Lagrell Ht 16. Sem Läs och skrivmetoder bokstavsinlärning. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Aidan Chambers boksamtal. Öppna frågor. Kulor i hjärtat. Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp. Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet.

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och språkutveckling- ospecificerad. Listan kan göras lång!!!! Snurrar det hos dig lika mycket som hos mig när logopeden börjar förklara? Hur var det nu….? Jag ska försöka förenkla och förklara vad som har hjälp mig att förstå lite mer. Grannsprak_webb. Modersmål blandat. Modersmål-Diktamen.

Litteratur. Skrivning. Ordkunskap. Läsförståelestrategier. Grammatik. Språket lyfter - ett bedömningsmaterial i modersmål. E471016701.pdf. Svenska (åk 6-9) Montessori Exercises. Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet. Språkutveckling och språkstörning. Något förenklat går det att illustrera språkutvecklingen som en trappa.

Språkutveckling och språkstörning

Det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. Varje trappsteg utgör en viktig del i barnets språkutveckling. Örat och munnen på bilden nedan illustrerar att det både finns en förståelse- och en uttrycksdel på varje trappsteg. Palin. Palin handledning. Pärmar/Kopieringunderlag - utdrag. Lycko - bokutdrag. Palin - bokutdrag. Lycko - bokutdrag. Lundberg Läsutvecklingsschema. Jobbar för att få flyt i Bokstavslandet. Lektionsplaneringar… Framme vid bokstaven Pp i Bokstavslandet.

Jobbar för att få flyt i Bokstavslandet. Lektionsplaneringar…

Förrförra veckan jobbade vi med förförståelsen inför läxan med lite teaterspelande. Den här veckan jobbar vi för att få upp flytet. För att få upp läsflytet måste man känna igen och känna till flera ord i texten. Här nedan finns min förenklade planering. Teaterakuten.se. Pj%C3%A4s%2C%20Pricken%2C%20omarbetad%20efter%20boken%20av%20Margret%20Ray.

Dramawebben. Skriv till bilder. ABC. Drama. Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder? Anledningen till att träning av att skapa inre bilder skulle kunna vara en bra idé kan förklaras med en teori om hur förmågan att skapa inre bilder, minne och förståelse hänger samman (detta är en av många teorier som finns, men relevant för denna diskussion).

Går det att träna upp förmågan att skapa inre bilder?

Teorin kallas för “dual coding theory” (t.ex. Sadoski, Paivio och Goetz, 1991; Sadoski och Paivio, 2004) och innebär något förenklat att betydelser antingen får en inre representation med hjälp av ett verbalt system (med språk) eller icke-verbalt system (med t.ex. bilder eller känslor). Dessa två system kan arbeta antingen separat (som t.ex. när man läser utan att skapa inre visuella bilder), parallellt (t.ex. när man läser men har orelaterade bilder i huvudet), eller integrerat (när man läser/lyssnar och skapar inre bilder som hör till texten). Denna teori menar också att språk kan hjälpa till att skapa inre bilder, men också att inre bilder kan skapa språk. Språkutveckling och språkstörning. Skapa egna korsord. Modersmål.

Barnlitteratur (med lärarhandledningar) Vi skriver instruktioner. Bokrapport. Tsatsiki LHL arbetsuppgifter. Tsatsiki LHL arbetsuppgifter. Comics Pages. Lättläst - Lärarmaterial till 7 lättlästa klassiker. Klassisk litteratur i lättläst format Självklart ska elever som har det lite svårare med läsningen få möjlighet att läsa klassiska verk.

Lättläst - Lärarmaterial till 7 lättlästa klassiker

När Bonnier utbildning nu ger ut en Känn på litteraturen kring klassisk litteratur vill vi visa hur du som har elever med lässvårigheter kan använda våra lättlästa klassiker, parallellt med originalet. Lättlästa böcker ersätter inte originaltexten, lättlästa böcker är för dem som annars inte hade läst alls.

Mellan_raderna.pdf. Logg Alex Dogboy - Google Docs. Världslitteratur.se. Litteraturbanken. Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet.

Litteraturbanken

Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Dokumentarkiv. Vill du veta mer om pristagarnas verk? - ALMA. Läsnycklar är handledningar för dig som vill veta mer om våra pristagare och deras verk.

Vill du veta mer om pristagarnas verk? - ALMA

Läsnycklarna ska dels ge bakgrund om författaren eller illustratören, dels berätta litet om temata och stilistik i något eller några av pristagarens verk. De är tänkta att kunna användas i bokcirkeln, för skolarbetet, eller som inspiration till vidare läsning. Det finns läsnycklar till 14 verk av 11 pristagare. Svenska klassiker som e-bok och epub. Arbetsmaterial- Nypon. Nypon förlag vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen.

Arbetsmaterial- Nypon

Det gör vi genom att komplettera alla våra böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Elevmaterialen till de nyare svenska böckerna är utformade på lite annorlunda sätt. Kapitelböcker. Lärarhandledningar - Kävlinge Kommun. Lektioner. Lärarhandledningar - Kävlinge Kommun. Hinderschema1. Lykta2. Arbetsblad litterära figurer. Arbetsblad litterära figurer. Blommans delar. När jag börjar... Slå och skriv en saga. Min sommardikt. Min sommardikt rader. Självutverdering utvecklingssamtal. Knasiga meningar i fel ordning. Knasiga meningar utan mellanrum. Skrivläxa. Grammatik2. Grammatik2. Trasiga meningar. Händelseförlopp. Bokraport. Bokraport. Genrepedagogik_Sexfaltare.pdf. Svenska: Att skriva reportage. Reportage Vad är ett reportage? Formen: ämnet behandlas mer ingående (än i t ex en nyhetsartikel)inledande miljöbeskrivningpersonbeskrivningintervjufördjupning av ämnetrubriker, mellanrubrikerbilder, illustrationerpratminuspersonliga kommentarer, iakttagelserpresens (nutid)detaljrik text(faktaruta)(citat)byline (reporterns namn) Vad är ett reportage?

Kurs8. Bok sagomattan täta linjer.