background preloader

PEDAGOGIE

Facebook Twitter

Métacognition/Apprentissage auto-régulé

Pedagogi. Despre profesor. Metode de predare. Pedagogie numerique. Evaluarea criteriala cl.primare. Pedagogie par competences. Citations_Education. Cooperer versus collaborer. Les theories de l'apprentissage. Formuler des objectifs et des compétences. Référentiels de compétences. Stratégies et méthodes. Évaluation et pédagogie de l'erreur. Inginerie pédagogique. Enseignement. Apprendre à apprendre - Métacogniton, méthodologie. Usages des cartes mentales. Courants pédagogiques.

ENSEIGNEMENT NUMERIQUE. Intelligence visuelle. Collections de perles. Théories d'apprentissage. Peda - enseigner - apprendre. Concepts pédagogiques. Les clés de la motivation en contexte scolaire. Divers types de pédagogie, débats et innovations pédagogiques. Approche par compétences. Enseigner et évaluer par compétences. Evaluation - Pour l'abolition de la note scolaire ? Educ. Neurosciences et éducation.

Motivation. Nouvelles approches de la relation pédagogique. Maria%20Palicica%20 %20Prelegeri%20de%20psihopedagogie. Teoria constructivistă în educaţie | Tribuna Invatamantului. Teoria constructivistă este o teorie a cunoaşterii ştiinţifice, aplicată la problemele învăţării, ca aprofundare a cognitivismului. Nu este o teorie a instruirii, ci un suport ştiinţific, cu valoare conceptuală, metodologică pentru aceasta. Baza teoriei constructiviste se află în teoria lui J. Piaget privind dezvoltarea cognitivă, stadială a abilităţilor cognitive, cu rol de constructe, în care sunt implicate două procese esenţiale: asimilarea şi acomodarea, ca interiorizări ale cunoaşterii construite în timp.

Piaget evidenţiază rolul formării structurilor mentale, ca moduri de organizare a informaţiilor, ce se pot combina, transforma şi asimila variat. Constructivismul cognitiv se mai revendică şi din teoria lui J. Bruner, după care învăţarea este un proces activ, în care elevii construiesc noile idei sau concepte pornind de la cunoaşterea curentă şi cea trecută. Este o aserţiune care trebuie conştientizată şi utilizată cu largă aplicabilitate în învăţământul actual. Aurelia GHIOLMEZ. Fundamentele pedagogiei. Psihologia Educatiei Nicolae Radu. PUBLICAŢII.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA vă invită să beneficiaţi de posibilitatea de a accesa on-line unele din materialele educaţionale în ajutorul cadrelor didactice. Competenta_Interculturala Ciitind_invat_sa_fiu_RO Ciitind_invat_sa_fiu_RU Cultura Bunei Vecinatati Caiet_RO Cultura Bunei Vecinatati Caiet_RU Manual "Biologia Modernă" Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu - suport de curs Методологический тренинг для лицейских дидактических кадров - Учебное пособие 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate 1001 идея по качественному раннему воспитанию Relaţia şcoală-familie pentru calitate în educaţie Aici puteţi găsi suporturile de curs utilizate la cursurile de formare a cadrelor didactice în implementarea curriculumului modernizat de liceu (august 2010).

Limba şi literatura română Literatura universală Limba română alolingvi Русский язык и литература Всемирная литература Български език и литература Украïнська мова i лiтература Gagauz dili hem literaturasi Limba străină 1 Istorie История. PRIMA PAGINĂ. 4. Teacher's corner: 8. Metodologia si tehnologia instruirii. 1. Delimitari conceptuale: metodologie, tehnologie, metoda, procedeu.

Analiza interdependentelor. 2. Sistemul metodelor de instruire: clasificare, caracteristicile principalelor grupe de metode. 3. Descrierea metodelor didactice. 4. 5. 6. Termenul de tehnologie didactica poate primi doua acceptiuni:- ansamblul mijloacelor audiovizuale utilizate in practica educativa (mai restrans);- ansamblul structurat al metodelor, mijloacelor de invatare, al strategiilor de organizare a predarii-invatarii, puse in aplicatie in interactiunea dintre educator si educat, printr-o stransa corelare a lor cu obiectivele pedagogice, cu continuturile transmise, formele de realizare a instruirii, modalitati de evaluare.

Tehnologia didactica este un proces complex, integrat, ce include imbinarea resurselor umane si materiale antrenate in analiza problemelor, include instrumentarea, implementarea si evaluarea solutiilor privind toate aspectele invatarii. Metodele reprezinta calea sau modalitatea de lucru: 2. 3. I. Curs%20Pedagogie%20II. Compétences, langage et communication. Золотые правила воспитания по Монтессори. Считается, что всего четыре педагога ХХ века совершили революцию в воспитании. Это американец Джон Дьюи, немец Георг Кершенштейнер, итальянка Мария Монтессори и советский педагог Антон Макаренко. Мария Монтессори сформулировала краткие заповеди-напоминания для родителей.

Они просты, но если вдуматься в каждую из них — это многотомная мудрость в нескольких словах. Каждому родителю следует хотя бы раз в год перечитывать этот список, и тогда взаимоотношения с детьми могут выйти на качественно новый уровень, а ребенок вырастет более развитой и гармоничной личностью. 1. Детей учит то, что их окружает. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Istoria_pedagogiei_romanesti.pdf. Aider un élève hyperactif (TDAH) en classe. - Spalanzani. J'accueille depuis cette année un élève hyperactif.

J'entendais parler de celui-ci depuis son arrivée en maternelle où il menait la vie dure à mes collègues. Leur travail a permis la mise en place d'un traitement quotidien puis d'un dossier MDPH avec l'arrivée d'une AVS en début de CP (oui je rends ici hommage au travail des enseignants de maternelle qui font souvent tout ce travail sans en voir récoltés les fruits, tellement les délais sont longs).

Malgré le traitement et l'AVS l'année de CP fut difficile. Autant dire que je redoutais son arrivée dans ma classe en CE1. Je me suis donc préparé en surfant sur les blogs à la recherche de solutions. Voici celles qui avaient retenu mon attention : La bouncy band : Une simple bande élastique (chambre à air de vélo) attachée aux pieds de la table et reposée sur des tuyaux PVC. Le contrat : C'est une adaptation des ceintures de comportement, version élèves particulièrement hard. Télécharger « bilan hebdo.pdf » - Télécharger « bilan hebdo.odt » La séquence d'apprentissage.

Cette contribution ne se veut, en aucun cas, figée dans un discours normatif. Elle ne doit donc pas être lue dans ce sens, même si elle propose des points de vue tranchés sur un certain nombre de sujets. Elle n'est que l'état actuel d'une réflexion individuelle, fruit d'une « façon de voir » particulière, construite à partir d'une expérience professionnelle déjà longue, ce qui n'empêche qu'elle soit, au plus haut point, provisoire. Même, elle ne veut prétendre à autre chose qu'à réaliser une lecture particulière de l'acte didactique et pédagogique auquel un enseignant doit quotidiennement s'affronter, et une réponse partielle, voire partiale, aux multiples questions qu'il suscite.

Son but premier n'est donc pas de proposer une « théorie » de la séquence d'apprentissage, mais de faire le point sur les éléments dont la conjonction peut aboutir à l'élaboration d'une séquence didactiquement et pédagogiquement satisfaisante. La séquence : définition générale fig. 1 Théorie et/ou pratique fig. 2. SectiuneaD_lucrarea06.pdf. Pedagogie%202_curs_3_Metode%20si%20mijloace%20de%20invatamant.pdf.