background preloader

Lingualady

Facebook Twitter

Videocalls

Länktips Sara Bruun. Genrer/texttyper. Dyslexia friendly books. Samtalsstrukturer och gruppindelningar. Digital verktygslåda Del 2 – NODSTRÖM EDUCATION. Skärminspelningsprogram kan nyttjas av både elever som lärare för att göra inspelningar med bild och ljud som sedan kan läggas upp på t.ex.

Digital verktygslåda Del 2 – NODSTRÖM EDUCATION

Youtube. Inspelningarna kan sedan delas med andra via en länk eller bäddas in på en blogg alternativt en hemsida. De vanligaste ändamålen för skärminspelningarna är att lärare lägger upp sina inspelningar med instruktioner inför en lektion, uppgift eller en presentationer av en föreläsning. Skärminspelningsfunktionen kan även användas för att ge muntlig återkoppling på elevarbeten, uppgifter eller presentationer. Beroende på val av programvara så varierar redigeringsmöjligheterna. Camtasia är ett komplett skärminspelningsprogram som kostar en del att köpa in men som är väl värt investeringen. Jing är ett väldigt enkelt och gratis skärminspelningsprogram där man kan ta bilder eller göra inspelningar. Screencast o matic är ett annat bra skärminspelningsprogram. Snagit är ett alternativ till Jing för att göra skärminspelningar eller skärmlipp. 10 Books every college-bound student should read. There is a popular reading challenge online that includes the 300-plus books read by Gilmore Girls' character, Rory, to prepare for college and a lifetime of learning.

10 Books every college-bound student should read

Some of the books are profound, others are obscure. Some are books and writers referenced often in popular discussions and academic circles. Some are books that contain vocabulary words not used in casual conversation, but that every high school student needs to know to prepare for college entrance exams. More: How to create and complete your own reading list When I talk with high school students, there are certain books I always suggest they read to help them prepare for their lives after high school. 5 Fiction must-reads: George Orwell's novel, 1984 is No. 1 on the list because it is perhaps the single most referenced fictional book in academic writings and sophisticated journalism.

Att visa och vägleda elever i skriv- och läsförmåga. En rapport från skolinspektionen visar att ”skolan måste ge eleverna bättre möjligheter att utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga och därmed också sin förmåga att tänka, kommunicera och lära.

Att visa och vägleda elever i skriv- och läsförmåga

Framför allt behövs ett mer aktivt stöd från lärarna.” Explicit undervisning i skriv- och läsförmåga blir väldigt viktigt kommer man fram till. Det finns ett antal punkter som de ser som utvecklingsområden: Lärare behöver i betydligt högre grad ge elever möjlighet att förstå vad de ska lära sig och varför.Lärare behöver i betydligt högre grad aktivt visa och vägleda eleverna samt ge dem möjlighet att samtala om texter, både egna och andras.Lärare och rektorer behöver följa upp hur elevernas intresse för läsning och skrivning utvecklas.

Här på bloggen är skriv- och lässtrategier ett återkommande ämne. Jag har samlat länkarna till skriv och läsinlägg på bloggen här om du vill ta del av exempel på hur jag och mina elever har jobbat för att alla ska bli textmedvetna och utveckla sina förmågor. Information About What Works Best For Learning. WebEnglish.se. English skills. A+ Papers. Big History Project. The Big History Project is not a for-profit program.

Big History Project

Your engagement will exclusively benefit teachers and students around the world. Teaching the course It's easy to teach Big History — all you have to do is register, set up a class, and go! Start a pilot Schools that want to work with us have the option of joining a small group committed to delivering Big History. By working closely with a handful of schools, we can use feedback to rapidly improve the course.

Commonly Used English Expressions. English. Using children's books in Secondary. Best iPad Apps: News/RSS Readers. Teach with your ipad. Appar 100-i-topp inför läsåret 13/14. Nu är det snart dags att starta ett nytt läsår med nya möjligheter, nya tankar och idéer och visioner om hur detta läsår kommer att bli.

Appar 100-i-topp inför läsåret 13/14

Det har kommit en del nya appar… flödet är stort och ibland kan det vara svårt att se skogen för alla träd, men jag har försökt välja ut mina 100 favoritappar; både gamla och nya som jag tror på (just idag, imorgon kan det ha kommit något ännu bättre;) Det är svårt att kategorisera apparna eftersom de ofta passar i fler än en kategori, jag har ändå valt att bara ta med dem i en kategori; så för säkerhets skull-titta igenom alla kategorier även om du inte hade tänkt det. Det kan gömma sig en godbit där du minst anar det. Hoppas du hittar appar som du inte sett eller appar som du laddat ner men glömt av.

Är du intresserad av en appgenomgång på din förskola/skola? Hör av dig vid intresse eller önskan om offert/bokning till ikttove@gmail.com. iPad Lessons. The Ultimate Guide To Using iPads In The Classroom. How Students Benefit From Using Social Media 14.60K Views 0 Likes A lot of criticism has been leveled at social media and the effect it has on the way students process and retain information, as well as how distracting it can be. However, social media offers plenty of opportunities for learning and interactivity, and if you take a moment to think about it, it's not too hard to see how students benefit from using social media. 100 Web 2.0 Tools Every Teacher Should Know About 44.24K Views 0 Likes.

39 Sites For Using iPads in the Classroom. Pages - Menu This Blog Linked From Here Sites to Follow Friday, October 7, 2011.

39 Sites For Using iPads in the Classroom