background preloader

Allmänna skoldebatter, pedagogtips, didaktik, bloggar

Facebook Twitter

Digital verktygslåda Del 4 Creative Commons – NODSTRÖM EDUCATION. Creative Commons Creative Commons förkortas CC och bygger på en rad olika licenser där upphovsmannen kan välja vilka friheter eller begräsningar verket (bild, film, video, musik, ljudklipp) ska omfattas av.

Digital verktygslåda Del 4 Creative Commons – NODSTRÖM EDUCATION

Licenserna ersätter inte upphovsrätten utan gör det möjligt för upphovsmannen att välja licensegenskaper och friheter verket ska omfattas utav. Fyra licensvillkor för Creative Commons Erkännande (Attribution, BY) Du måste ange upphovsperson, verkets titel och den licens som gäller för det. Detta villkor finns med i alla licenser. Icke-kommersiell (Non-Commercial, NC) Verket får bara användas för icke-kommersiella syften. Inga bearbetningar (No Derivatives, ND) Verket får inte bearbetas på något sätt.

Sara Bruun LR blogg

Animation tools. Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg – så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Jon-Henrik hyllas för sitt öppna brev: "Till alla mobbare" Artisten Jon-Henrik Fjällgren har tidigare berättat om att han var mobbad när han var liten.

Jon-Henrik hyllas för sitt öppna brev: "Till alla mobbare"

Nu hyllas han på Facebook för ett inlägg riktat till mobbarna – och de som blir mobbade idag. "Tänk jag kan bli så förbannad och ledsen på denna mobbning som finns i dag i skolor och i arbetslivet". Så inleder Jon-Henrik Fjällgren, 28, texten han skrivit på sin Facebooksida. Artisten, som slutade tvåa i Melodifestivalen efter Måns Zelmerlöw, berättade i vintras i TV4:s "Vardagspuls" om hur han mobbats under sin uppväxt. Nu har han skrivit ett inlägg med ett tydligt budskap riktat mot dagens mobbare.

Quote of the day. Ett citat om dagen är bra för magen!

Quote of the day

Läsåret 2015/16 tänker jag använda samma koncept och form som GOTD, men presentera ett citat istället. Det blir tydligare kopplingar till svenska och mer fokus på språket i och med detta (hoppas jag). Utvärdering av Grej of the day 2014 Jag har testat under en termin och erfarenheterna hittills: Mobile phone bans improve school exam results, research shows. Schools that ban pupils from carrying mobile phones show a sustained improvement in exam results, with the biggest advances coming from struggling students, according to research published by the London School of Economics.

Mobile phone bans improve school exam results, research shows

The findings calculated that pupils at mobile-free schools benefitted by the equivalent of an extra hour’s teaching per week, meaning many schools would benefit from taking a tough line on keeping phones out of pupils’ pockets. The large-scale study found schools in Birmingham, London, Leicester and Manchester that banned mobiles enjoyed a boost in the proportion of pupils getting five good passes at GCSE, compared with schools that allowed pupils to keep their phones, even if switched off. Richard Murphy, one of the co-authors of the paper, said that the distraction and low-level disruption caused by pupils having mobile phones in school appeared to be behind the results. Säker på nätet. Alla elever ska känna att de är trygga i skolan.

Säker på nätet

Lärare och elever ska arbeta förebyggande för en god studiemiljö. Eftersom många elever använder nätet och sociala medier i skolan och på fritiden behöver frågor om integritet och säkerhet på nätet ingå i det förebyggande arbetet. Till din hjälp finns checklistor, lektionstips och exempel på hur andra skolor jobbar med frågorna. Umgängesregler på nätet Integritet i sociala medier Lektionsmaterial och övningar Hjälp elever att agera säkert och ansvarsfullt Dessa guider kan du använda som underlag för diskussioner med dina elever. Skærmoptagelse på iPad. Spar in dyrbar rättningstid med Jing eller Screenr! Sitter med 30 litterära analyser framför mig som behöver ”rättas”, dvs kommenteras (och senare bedömas).

Spar in dyrbar rättningstid med Jing eller Screenr!

Jag brukar (som många andra, antar jag?) Skriva kommentarer i Word-dokumentet, vilket tar en rent ut sagt jäkla tid ibland. Då kan det se ut ungefär såhär: Flippat klassrum. Didaktiska tips. Kan det vara sant!? Modellera och andra begrepp. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag?

I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag?

Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. Modeling Strategy: I Do, We Do, You Do. Svanelids skolfrågor - Big 5 : Pedagogisk scen 4. I min bok, De fem förmågorna i teori och praktik, inleder jag med att beskriva tre händelser från tiden då jag arbetade som högstadielärare i en förort i Nacka.

Svanelids skolfrågor - Big 5 : Pedagogisk scen 4

Jag valde att kalla varje sådan händelse för en pedagogisk scen. Skälet till denna rubrik har att göra med att de erfarenheter jag gjort som lärare och som kom att påverka mig som pedagog. Nu tänker jag berätta om en fjärde händelse, som också fick stor betydelse för min fortsatta utveckling kring lärandes mysterium och det var ett tv-program för en knapp vecka sedan som fick mig att minnas denna "scen". Find pics. How to Make Tests Fun: 5 Steps. Allt passar inte mallen. I gymnasieskolan i dag arbetar vi mycket med formen.

Allt passar inte mallen

Rektorn och styrkedjan. Så skapar de ordning och reda. På Internationella Engelska Skolan Bromma går över 900 elever i årskurs fyra till nio. Skolan följer den svenska läroplanen men hälften av undervisningen sker på engelska. Och på skolan finns uttalade ordningsregler, Code of Conduct, som både föräldrar och elever får ta del av när eleven börjar på skolan. Grunden i dem är ledorden ordning, struktur och trygghet. Andra ledord är disciplin och lugna arbetsförhållanden som ska signalera respekt för värdet av utbildning.

Reglerna gäller både i och utanför klassrummet. ”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten. Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare. Det jag hör gör mig lite bekymrad. Den tidigare betygsmodellen var en kompensationsmodell, där svagare områden till viss del kunde kompenseras av starka. Video editing. Formativ bedömning.

”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans” Lyft blicken från siffrorna. Riksdagen vill ha mer matematik i grundskolan – men till vilket pris? Muntliga delprov på hösten. Nästa läsår kommer elever i årskurs 6 och 9 att genomföra delar av de nationella proven redan på hösten. De muntliga delproven kommer från och med läsåret 2015/2016 att distribueras via vår bedömningsportal redan i oktober. I ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska i årskurs 6 och 9 finns muntliga delprov. För att minska antalet prov på vårterminen kommer dessa delprov från och med läsåret 2015/2016 att genomföras redan på hösten. Distribueras via Skolverkets bedömningsportal Delproven kommer att göras tillgängliga via Skolverkets bedömningsportal. De muntliga delproven kommer att ligga bakom lösenord i portalen.

Klassrumsstrategier. Studenter måste kunna skriva. Kollegiala utmaningar - att få tiden att räcka till. Office Mix : Microsoft Global Forum 2014 i Barcelona reflektion 2. IKT i skolan. Rätt feedback visar vägen. Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning.

Att kliva utanför bekvämlighetszonen och bli en lite bättre lärare. Add a little bit of body text - Document by carina.rickard. Det är lätt att tycka när ~ Kilskrift. PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative. Creative Commons Sverige. Undervisning med hjälp av program. Big5.jpg (JPEG Image, 1241 × 1565 pixels) - Scaled (64%) Förstå kunskapskraven. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån.

För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Sverige: Landet, der ødelagde folkeskolen på 20 år. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber.

Välkommen till Acedu! Kaizena. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. Vad gör ni när ni inte har läxor, egentligen? Lärarspindeln. Ceri Jones - Taking stock. More Behavior Management and Freebie! Flamingo Fabulous: More Behavior Management and Freebie! När vikarien ska ta över - Robin Smith.