background preloader

Allmänna skoldebatter, pedagogtips, didaktik, bloggar

Facebook Twitter

Digital verktygslåda Del 4 Creative Commons – NODSTRÖM EDUCATION. Creative Commons Creative Commons förkortas CC och bygger på en rad olika licenser där upphovsmannen kan välja vilka friheter eller begräsningar verket (bild, film, video, musik, ljudklipp) ska omfattas av. Licenserna ersätter inte upphovsrätten utan gör det möjligt för upphovsmannen att välja licensegenskaper och friheter verket ska omfattas utav. Fyra licensvillkor för Creative Commons Erkännande (Attribution, BY) Du måste ange upphovsperson, verkets titel och den licens som gäller för det.

Detta villkor finns med i alla licenser. Icke-kommersiell (Non-Commercial, NC) Verket får bara användas för icke-kommersiella syften. Inga bearbetningar (No Derivatives, ND) Verket får inte bearbetas på något sätt. Dela lika (Share Alike, SA) Om man bearbetar verket får allt nytt material, som skapas genom bearbetning, bara spridas under samma villkor som det ursprungliga verket Här kan ni läsa mer om de fyra licensvillkoren.

Sex olika licenser för Creative commons CC Search.

Sara Bruun LR blogg

Animation tools. Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk.

Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Det här tar filmen upp: Nytt skolspråk Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra. Varför ny läroplan och ny betygsskala?

Kunskapskrav Kommunikativ kursplan Hur sätter vi betyg? //Uppdatering maj 2016// Jon-Henrik hyllas för sitt öppna brev: "Till alla mobbare" Artisten Jon-Henrik Fjällgren har tidigare berättat om att han var mobbad när han var liten. Nu hyllas han på Facebook för ett inlägg riktat till mobbarna – och de som blir mobbade idag. "Tänk jag kan bli så förbannad och ledsen på denna mobbning som finns i dag i skolor och i arbetslivet". Så inleder Jon-Henrik Fjällgren, 28, texten han skrivit på sin Facebooksida. Artisten, som slutade tvåa i Melodifestivalen efter Måns Zelmerlöw, berättade i vintras i TV4:s "Vardagspuls" om hur han mobbats under sin uppväxt. Nu har han skrivit ett inlägg med ett tydligt budskap riktat mot dagens mobbare. "Du är inget spöke som ord går igenom" "Till alla dessa mobbare säger jag nu detta: Lägg ner detta och se dig själv vara den som står där i mitten, Se dig själv behöva gå med en stor klump i magen till skolan/jobbet, se dig själv som den som inte vågar berätta för sina föräldrar hur man mår utan man tror att mobbarna har rätt och man tar all skuld på sig själv", skriver han.

Quote of the day. Ett citat om dagen är bra för magen! Läsåret 2015/16 tänker jag använda samma koncept och form som GOTD, men presentera ett citat istället. Det blir tydligare kopplingar till svenska och mer fokus på språket i och med detta (hoppas jag). Utvärdering av Grej of the day 2014 Jag har testat under en termin och erfarenheterna hittills: Eleverna gillar konceptet… mycket! Eleverna kommer ihåg… mycket! Eftersom jag bara undervisar i ett ämne, svenska, har jag kommit fram till att GOTD tar för mycket tid i anspråk både vad gäller planering och genomförande. Google Slide för enkelheten, snygga Youtube-inbäddningar och tillgänglighetenGoogle Maps för synliggörandetPadlet för utvärderingarKahoot för repetition GOTD – Så här gjorde jag Följ 8C på Gäddgårdsskolan och deras resa runt om i tid och rum på www.gotd.se.

Ledtråden presenterasKorta fakta och övergripande informationFördjupad information om utvald delKuriosa Här kan du ta del av de GOTD jag använder med mina elever. Mobile phone bans improve school exam results, research shows. Schools that ban pupils from carrying mobile phones show a sustained improvement in exam results, with the biggest advances coming from struggling students, according to research published by the London School of Economics. The findings calculated that pupils at mobile-free schools benefitted by the equivalent of an extra hour’s teaching per week, meaning many schools would benefit from taking a tough line on keeping phones out of pupils’ pockets. The large-scale study found schools in Birmingham, London, Leicester and Manchester that banned mobiles enjoyed a boost in the proportion of pupils getting five good passes at GCSE, compared with schools that allowed pupils to keep their phones, even if switched off.

Richard Murphy, one of the co-authors of the paper, said that the distraction and low-level disruption caused by pupils having mobile phones in school appeared to be behind the results. “There is plenty of solid evidence which shows that in order to learn, we have to pay attention. Säker på nätet. Skærmoptagelse på iPad. Spar in dyrbar rättningstid med Jing eller Screenr! Sitter med 30 litterära analyser framför mig som behöver ”rättas”, dvs kommenteras (och senare bedömas). Jag brukar (som många andra, antar jag?) Skriva kommentarer i Word-dokumentet, vilket tar en rent ut sagt jäkla tid ibland.

Då kan det se ut ungefär såhär: Inte så inspirerande kanske. Så jag tänkte – hur kan jag få fram mitt budskap på ett snabbare och lite mer effektivt sätt? Jo, jag kan ju pröva att prata in kommentarerna samtidigt som dokumentet visas på skärmen. Jag behöver alltså ett skärminspelningsverktyg. Efter att jag har spelat in min kommentar får jag en länk som jag delar med eleven.

Uppdatering: Tydligen så strular Screencast.com lite så jag spelade in samma sak som ovan fast med Screenr på den här länken. Fem minuter har man till sitt förfogande per film, men om man inte hinner säga allt man vill är det ju bara att spela in en snutt till. Vad tror ni? Flippat klassrum. Didaktiska tips. Kan det vara sant!? Det är rubriken på en eftermiddag om sakprosa och gestaltning; om att skriva och läsa. Det är Gläfs som arrangerar. Undrar du över Gläfs? Det är förkortning för gruppen för läsning av facklitteratur i skolan. Temat för denna eftermiddag måndagen den 27e april speglas i frågorna: Hur gestaltar man det svåra: krig, människors flykt, raspolitik och folkmord? Det som inte får hända. Du möter kända namn bland föreläsarna som Peter Englund, Mikael Persson och Barbro Westlund. Jag har hört att det fortfarande finns platser kvar. Programmet hittar du HÄR (pdf-fil)! Modellera och andra begrepp.

Bilder - upphovsrättsguide för lärare. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det. Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen. Min upplevelse är att det finns för lite material och beprövad erfarenhet kring hur vi ska arbeta med förmågorna för att vi inte hänger med i den digitala utvecklingen lika fort som tekniken utvecklas. Främst är vi osäkra på bedömningen men även på hur vi ska undervisa.

Varför digital kompetens? I dagens samhälle ställs det stora krav på läs- och skrivfärdigheter genom digital teknik som surfplattor, mobiler, datorer och bloggar. Är du redo för att möta framtiden? Skolans uppdrag Ytterligare en aspekt – tillgodose fler behov Bedömningsfaktorer. Modeling Strategy: I Do, We Do, You Do. Svanelids skolfrågor - Big 5 : Pedagogisk scen 4. I min bok, De fem förmågorna i teori och praktik, inleder jag med att beskriva tre händelser från tiden då jag arbetade som högstadielärare i en förort i Nacka. Jag valde att kalla varje sådan händelse för en pedagogisk scen.

Skälet till denna rubrik har att göra med att de erfarenheter jag gjort som lärare och som kom att påverka mig som pedagog. Nu tänker jag berätta om en fjärde händelse, som också fick stor betydelse för min fortsatta utveckling kring lärandes mysterium och det var ett tv-program för en knapp vecka sedan som fick mig att minnas denna "scen". TV-programmet var "Svenska tv-historier" vars första avsnitt handlade om tittarsuccén: "Skärgårdsdoktorn" som började att sändas 1997.

Efter ett ljumt mottagande från mediernas recensenter, slogs det för varje program nya tittarrekord och rätt snart visade det sig att "Skärgårdsdoktorn" blev den populäraste tv-serien i SVT:s historia. Find pics. How to Make Tests Fun: 5 Steps. Allt passar inte mallen. I gymnasieskolan i dag arbetar vi mycket med formen. Helst ska allt passa in i mallar och matriser. Eleverna ska ges exakta instruktioner, bedömningsmallar och gärna gamla elevtexter som de kan efterlikna eller inte, beroende på om de framhålls som goda eller dåliga exempel.

Målen ska uppnås. Tanken är kanske god. Den sovjetiske pedagogen Lev Vygotskij menade att ett barn lär sig genom att införliva en kulturs begreppsapparat genom främst imitation. Jag tror på en värld där kunskapen är viktig i sig, inte för att bytas mot ett betyg som i sin tur byts mot en högskoleplats. Finland framhålls ofta som ett gott exempel. Att analysera innebär förvisso att sönderdela och schematisera, att formulera nyckelord och begrepp. Johan Monteen Gymnasielärare. Rektorn och styrkedjan. Så skapar de ordning och reda. På Internationella Engelska Skolan Bromma går över 900 elever i årskurs fyra till nio. Skolan följer den svenska läroplanen men hälften av undervisningen sker på engelska. Och på skolan finns uttalade ordningsregler, Code of Conduct, som både föräldrar och elever får ta del av när eleven börjar på skolan. Grunden i dem är ledorden ordning, struktur och trygghet. Andra ledord är disciplin och lugna arbetsförhållanden som ska signalera respekt för värdet av utbildning.

Reglerna gäller både i och utanför klassrummet. Eleverna ska vara i tid och för att vara det samlas de i led utanför klassrummet. En strategi är att vid sen ankomst låser läraren dörren och eleven får vänta till dess att läraren har gått igenom sin introduktion. – Sena ankomster är helt oacceptabla för att det är respektlös mot de andra eleverna och lärarna. Varje lektion inleds med att läraren har en inledningsdel.

. – Det finns ett program för varje lektion. . – Det handlar om att visa demokrati och integritet. ”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten. Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare.

Det jag hör gör mig lite bekymrad. Den tidigare betygsmodellen var en kompensationsmodell, där svagare områden till viss del kunde kompenseras av starka. Nu gäller att samtliga delar av kunskapskraven, för betygsstegen A, C och E, måste vara uppfyllda för att respektive betyg ska vara nått. För att få A i betyg ska man, vid kursens slut, ha uppnått A i alla delar av kunskapskraven. . – Men det jag möter är att lärare bedömer och bockar av, precis allt eleven gör.

Magdalena Rangne gissar att det handlar om att man blandar ihop kunskapskrav och innehåll/moment. – Läraren behöver inte vara rättvis vad gäller kursinnehåll. Video editing. Formativ bedömning. ”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans” Lyft blicken från siffrorna. Riksdagen vill ha mer matematik i grundskolan – men till vilket pris?

Humaniora och samhällsvetenskap blir lätta byten då de ställs mot Pisa-­mätningarnas skenbart tydliga resultat. Risken är att eleverna hämmas i sin intellektuella ­utveckling och frigörelse, skriver Sten Widmalm och Sverker Gustavsson. Vem kan säga nej till riksdagens förslag om mer undervisning i matematik i grundskolan? OECD:s ”Programme for International Student Assessment”, de så kallade Pisa-mätningarna, styr skolpolitiken inte bara i Sverige utan över hela världen. Utbildningsforskarna Diane Ravitch och Yong Zhao vänder sig starkt mot den upptagenhet vid prestationsmätningar som har präglat USA under några decennier och Kina i två tusen år. Därutöver finns det enligt vår mening ytterligare en central aspekt att beakta som relaterar till Ravitch och Zhaos observationer.

Den officiella förklaringen är att de måste prioritera utbildningar som bidrar ekonomisk tillväxt. Muntliga delprov på hösten. Nästa läsår kommer elever i årskurs 6 och 9 att genomföra delar av de nationella proven redan på hösten. De muntliga delproven kommer från och med läsåret 2015/2016 att distribueras via vår bedömningsportal redan i oktober. I ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska i årskurs 6 och 9 finns muntliga delprov. För att minska antalet prov på vårterminen kommer dessa delprov från och med läsåret 2015/2016 att genomföras redan på hösten. Distribueras via Skolverkets bedömningsportal Delproven kommer att göras tillgängliga via Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen är en plattform där vi samlar stöd för bedömning.

De muntliga delproven kommer att ligga bakom lösenord i portalen. Läs mer om hur du får tillgång till bedömningsportalen Gå direkt till bedömningsportalen Skickas inte ut till skolorna De muntliga delproven kommer inte att finnas i det provmaterial som skickas ut under vårterminen, utan kommer endast att distribueras via bedömningsportalen. Klassrumsstrategier. Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg. Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor.

Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi). Klicka på bilden för att öppna den i full storlek. Norsk Klikk på bildet for å åpne bildet i full størrelse English Suomeksi Lycka till! Studenter måste kunna skriva. Kollegiala utmaningar - att få tiden att räcka till. Office Mix : Microsoft Global Forum 2014 i Barcelona reflektion 2. IKT i skolan. Rätt feedback visar vägen. Att kliva utanför bekvämlighetszonen och bli en lite bättre lärare | thereselinner. Add a little bit of body text - Document by carina.rickard. Det är lätt att tycka när ~ Kilskrift.

PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative. Creative Commons Sverige. Undervisning med hjälp av program. Big5.jpg (JPEG Image, 1241 × 1565 pixels) - Scaled (64%)

Förstå kunskapskraven | Orka plugga. Vad betyder värdeorden? Sverige: Landet, der ødelagde folkeskolen på 20 år. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber.

Välkommen till Acedu! Kaizena. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. Vad gör ni när ni inte har läxor, egentligen? | Läxfritt. Lärarspindeln. Ceri Jones - Taking stock | TeachingEnglish | British Council | BBC. More Behavior Management and Freebie! Flamingo Fabulous: More Behavior Management and Freebie! När vikarien ska ta över - Robin Smith.