background preloader

Didaktik

Facebook Twitter

Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial. Det här blogginläggen handlar om det arbetsmaterial om bedömning och betygssättning som är kopplat till de filmer jag lät spela in.

Rättssäker betygssättning – arbetsmaterial

Den 10 oktober 2015 anordnade jag en heldagsföreläsning som hette Rättssäker betygssättning, där Per Måhl och Bo Sundblad föreläste om bedömning och betygssättning. Skapa entusiasmerande övningar men fokusera på individen med Quizalize. Quizalize är en ny i raden av tjänster som riktar sig till lärare och elever.

Skapa entusiasmerande övningar men fokusera på individen med Quizalize

Tjänsten handlar i grund och botten om att, på ett spelifierat sätt, låta elever öva eller testa sina kunskaper inom ett bestämt kunskapsområde. Likheter med exempelvis Kahoot finns, men det har sina unika egenskaper som gör det unikt – och kanske till ett mer attraktivt alternativ för en del lärare och / eller elevgrupper. Jag har provat att göra en övningsquiz inför ett test mina elever har kommande vecka, här är mina kortfattade reflektioner kring detta: Återkoppling via annoterade YouTube-klipp. Ett av mina och mina elevers absoluta favoritverktyg när det handlar om att ge och få feedback är att filma elevernas presentationer och återkoppla med hjälp av YouTubes annoteringsverktyg.

Återkoppling via annoterade YouTube-klipp

Eleven får i den här uppgiften både chans att se sig själv och min feedback dyker upp vid exakt den tidpunkt i inspelningen då eleven antingen gör något bra eller när de gör något som de behöver utveckla. I de senaste årens utvärderingar är det tydligt att detta är en mycket uppskattad uppgift bland eleverna. De menar ofta att det är lite läskigt men väldigt utvecklande att få återkoppling på det här sättet. Det kan till exempel se ut såhär: Principer för lärares professionsutveckling @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Kommunförbundet Skåne har gjort en sammanfattning av Helen Timperleys forskning om ”Teacher professional learning and development” där hon summerar tio forskningsbaserade principer för lärares professionella lärande.

Principer för lärares professionsutveckling @ Nordström Education

Principer för lärares professionsutveckling Principerna bygger på fyra antaganden om att elevernas lärande påverkas i hög grad av lärarens förmåga att undervisa, undervisningen är en komplex verksamhet och formas av ett antal faktorer (personliga teorier) om vad som skall läras ut och hur det skall läras in. Vidare bör lärares professionella lärande utformas i en undervisningskontext och utgå forskning inom området för att utveckla en djupare förståelse av teori och praktik.

Den bör organiseras utifrån ett gemensamt ramverk och infrastruktur som främjar lärare och elevers metakognitiva och självreglerande förmåga som har positiv effekt på elevernas lärande. Moment A - Programmering. Litteraturtips inom kollegialt lärande @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Vi har gjort en sammanställning av en itteraturförteckning, artiklar och forskningsöversikter inom skolutveckling i allmänhet med kollegialt lärande i synnerhet.

Litteraturtips inom kollegialt lärande @ Nordström Education

Hej! UPDATED: 2 tools are better than one: comparing Socrative and Kahoot. (Updated September 7, 2015 to reflect new features in Socrative 2.0).

UPDATED: 2 tools are better than one: comparing Socrative and Kahoot

Sometimes we want a quick check to see how our students are doing with a topic. Edit. Höstterminen 2015 Naverlönnskolan #arbetsmaterial. OpenDyslexic ett nytt teckensnitt. How A 6-Year-Old Learned Coding Skills With These Adorable Robot Toys. The learn-to-code movement is aiming younger.

How A 6-Year-Old Learned Coding Skills With These Adorable Robot Toys

MIT and partners, for example, recently released a free iPad app with its visual programming language ScratchJr., so kindergartners could use it to code stories and games even before knowing how to read. Pedagogiska frågor. Koden till bättre lärande. Utvecklingsprojekt. Linda Mannila om programmering i skolan på #SETT2015. How A 6-Year-Old Learned Coding Skills With These Adorable Robot Toys. The learn-to-code movement is aiming younger.

How A 6-Year-Old Learned Coding Skills With These Adorable Robot Toys

MIT, for example, recently released a free iPad app with its visual programming language ScratchJr., so kindergartners could use it to code stories and games even before knowing how to read. Vikas Gupta, a former Google executive who founded the startup Wonder Workshop (formerly called Play-i), has taken a slightly different path. "We learned that in order to make programming of interest to young children, it has to be a tangible product. It can’t be just software," he told Co.Exist last year. Enter Dot and Dash—Wonder Workshop’s two new robots that teach coding skills to children as young as five that are now being field tested in a few dozen elementary school classrooms nationally. But what’s it like to use these toys if you’re a kid? How Codie's robotic toy teaches kids the principles of coding. Hungarian startup Codie has launched an Indiegogo crowdfunding campaign for its robotic toy, which teaches kids the principles of coding.

How Codie's robotic toy teaches kids the principles of coding

With more than one third of its funding goal committed in only two days, chances are it will reach its $70,000 target earlier than expected. The star of Codie’s campaign is its cute wood-covered robot, which kids can guide through a companion coding app. The iOS version is already in beta, with Android to follow soon. The robot also doubles as a regular toy, and can even be used as an alarm clock thanks to its brightness sensors.

While ‘early bird’ perks are already sold out, backers can still pre-order one of the toys for $169 plus shipping fees. As you may remember, Codie had been one of our favorite startups a few weeks ago at Mobile World Congress in Barcelona. Codie - Helping kids learn coding. Veckoplanering Webbserverprogrammering 1 2014-2015 - PorkForge. Datakurser. Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer. Utveckling av en modell för datalogiskt tänkande för svenska grundskolan. Syfte och mål Datorer och mjukvara har en klar plats i skolornas vardag, men tekniken används i första hand som ett hjälpmedel, medan underliggande idéer ofta lämnas i skymundan.

Utveckling av en modell för datalogiskt tänkande för svenska grundskolan

Syftet är att ändra på detta genom att istället fokusera på datalogiskt tänkande (Computational Thinking) som innefattar allmännyttiga färdigheter som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt. Programmering för alla på Tunaskolan i Lund. I måndags gav Björn Regnell, professor i datavetenskap på Lunds tekniska högskola, en presentation för den pedagogiska personalen på Tunaskolan (F-9) i Lund om varför det är viktigt att alla lär sig grunderna i programmering. Det här var starten på en satsning som går ut på att efterhand försöka föra in programmering och datalogiskt tänkande i alla ämnen, på alla nivåer. Björn Regnell och hans kollega Sandra Nilsson ägnar sedan tre år tillbaka delar av sin arbetstid åt att undervisa lärare och elever i programmering på Vattenhallen Science Center. Projektet Programmering för alla är en del av universitetets arbete med tredje uppgiften, det vill säga att samverka med resten av samhället och att förmedla aktuell forskning till allmänheten.

Digitalisering för framtidens skola. Uppdaterad: 4 februari 2015 Brinner ni för att förbättra skolan och förutsättningar för eleverna? Har ni idéerom hur teknikens möjligheter kan testas, utvärderas eller införas på ett smart sätt? Då har ni chansen att förverkliga era idéer i satsningen Digitalisering för framtidens skola. Vi vill med den här satsningen bidra till en framtidens skola som flyttar digitaliseringens möjligheter till skolans vardag. De programmerar för att förstå sin samtid. Karin Nygårds Nycklar för att förstå och kunna verka i ett digitalt samhälle Karin Nygårds, lärare i svenska på Sjöstadsskolan i Stockholm, ser tre perspektiv på programmering i skolan.

Det första handlar om demokrati och allmänbildning. Det andra handlar om koden som tankeverktyg. Det tredje är koden som kreativt verktyg, som används i praktiskt skapande. Ungas digitala skapande i Storbritannien. Hur står det till med brittiska barns och ungdomars digitala skapande? Är de intresserade? Hur ser föräldrar och lärare på barnens intressen och kreativitet? Kan eleverna få den hjälp de behöver, i och utanför skolan? Vad behöver göras för att utveckla de här verksamheterna vidare?

Detta undersöker Nesta i en rapport som presenterades igår: Young Digital Makers. Rapporten är skriven av Oliver Quinlan, som är ansvarig för Nestas projekt inom digitalt lärande och digital utbildning. Digitalt skapande ges en bred definition i rapporten och omfattar allt från berättande till programmering, teknisk problemlösning och entreprenörskap. Det behövs nya perspektiv på undervisning och lärande, en adekvat vidareutbildning av lärarna och mer samarbete med samhället utanför skolan för att dra nytta av de pedagogiska möjligheter som it och digitala medier kan ge, hävdar Nesta.

Barn och ungdomar ägnar sig åt en mängd olika typer av digitalt skapande, alltifrån musik till programmering och 3d-objekt. Computer Science Unplugged. Maslow's Human Needs : TED Radio Hour.