background preloader

Deutsch

Facebook Twitter

0600663 printtest kt6 lesen haupttest. Kleider. Kleider kaufen. Kleider kaufen. Download2. Kleider kaufen. Mål Målet är att du ska kunna handla kläder och beskriva dem på tyska. Arbetets arbetssätt och redovisning Vi kommer att gå igenom alla klädesplaggen och adjektiv som passar till kläder. Vi kommer att repetera: hur man frågar vad något kostar, priserfärgerkläder i pluralfrågar om plagget finns i en viss storlek,hur man uttrycker att man tar på sig och tar av sig kläderhur man beskriver kläder med olika mönstervilka pronomen som ersätter artiklarna der, das, die Visa din kunskap - Bedömning Du gör en dialog tillsammans med en kamrat där du köper något eller några klädesplagg. När andra spelar upp sina beskrivningar så visar du att du förstår genom att anteckna och välja vilken figur som beskrivs. Du beskriver en bild som du ritat så att de andra kan förstå.

Du lyssnar på andras beskrivningar och uppfattar vad som beskrivs. Se matrisen nedan. Reflektion 1) Vilka fraser minns du bäst från det här arbetsområdet? 2) Hur har din arbetsinsats varit? Download2. §. What makes a hero? - Matthew Winkler. Bob der Arbeiter. Prov i moderna språk - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Det formativa materialet är inlagt i bedömningsportalen. Blanketterna för självbedömning och kamratbedömning m.fl. kan nås från de öppna, gröna sidorna i portalen. De tillhörande läs- och hörförståelseuppgifterna kräver inloggning. I månadsskiftet mars/april läggs fler reviderade delprov i språkval åk 9/steg 2 ut i portalen.

Det är fyra olika prov per språk, från 2008-2011. Detta innebär att allt tidigare publicerat provmaterial för språkval åk 9/steg 2 har reviderats enligt Lgr11/Gy2011. Nytt provmaterial i Bedömningsportalen i vår (mars/april): Spanska 3 - Fri muntlig produktion Franska 4 - Fri skriftlig produktion Tyska 4 - Ett receptivt provmaterial, Läsa och Höra Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk Inom ramen för språkval för grundskolans årskurs 9 finns på Skolverkets hemsida ett kommentarmaterial i förmågorna. tala/samtala samt skriva.

I materialet finns kommenterade elevexempel i franska, spanska och tyska. Nästa sida. German speaking countries | Lingoda. Facts about the German language The German language has had significant influence over other cultures and languages. During the 19th century, German literature enjoyed a prestigious phase, and many German words were exported to other languages. These 'loan words' include “kindergarten”, “delicatessen”, “rucksack”, “poltergeist”, and “wanderlust”. Today, Germany's leading position in the global economy gives us another important reason to learn German. The German economy is the largest in Europe, and Germany has the world's fourth largest economy, behind the United States, China, and Japan. This also means that German is a very important language for people working in the automotive, manufacturing, and engineering sectors, as these industries support the German economy and employ large numbers of people.

German is one of the top three most used languages on the Internet, as approximately 6 per cent of all live websites are in German. Some interesting facts about the German language: I skrivande stund sitter jag på ett tåg på väg hemåt från Malmö. Själva tågåkandet är inte särskilt speciellt, men resan är det. Kanske ännu mer för mina två elever än för mig. Idag har de nämligen deltagit i riksfinalen av ILCompetition, det som tidigare hette Språkolympiaden. De har tävlat. I tyska. Vad ska det här vara bra för, då? Finns det då något egentligt syfte med deltagandet?

Det bästa sättet att få eleverna att lära sig är inre motivation, det vet vi alla och det lyfter också Erik Cardelús fram i sin avhandling Motivation, attityder och moderna språk från 2015. Nu sitter vi här med en pokal och två medaljer. En annan aspekt av tävlandet är att lyfta fram elever som är duktiga i teoretiska ämnen. Mina elever är vinnare, även om det står en 3:a på deras pokal. Skolbanken. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar.

Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Den växer dessutom så det knakar. Idén är att alla delar med sig av sina idéer och i utbyte får tillgång till andras material. Du kan använda materialet själv, vidareutveckla det och göra om bara du berättar vem som givit dig inspirationen. Materialet har tagits fram av pedagoger från hela landet, som använder det på riktigt med barn och elever i förskolor och skolor. Om du hittar planeringar, matriser eller samtalsmallar som du tycker är intressanta så kan du dela med dig till kollegor genom att Tipsa, Twittra och Gilla materialet.

Vem har gjort materialet? Får jag använda material jag hittar i banken? Kostar det pengar att använda Skolbanken?

TALA

SKRIVA. LÄSA. HÖRA. Grammatik. Musik. Tyska | Språklärarnas riksförbund. AllmäntPauker.at – svensk-tysk ordlistawww.ur.se/sprk/tyska/Deutsch Perfekt – Här hittar ni både texter och hörövningar för olika nivåerToms Deutschseite – Diverse övningar (vokabulär, läsa, uttal mm)Goethe Institut – Goethes hemsida – här finns massor både för lärare och elever! – Deutsche Auslandsgesellschaft, erbjuder övningar, intressanta texter om språkliga fenomen LesenKindernetzNews 4 Kids – Kortfattade nyheter. På sidan finns även spel och andra lustigheter.Wo warst du? – Reisetipps von Experten. HörenPodcast – Reisen in der SchweizPodcast – Slow German – Utmärkta hörövningar för såväl tyska 1, 2 och 3Heute – 100 Sekunden ZDF Nachrichten – kortfattade nyheterNeuneinhalb – Ungdomsprogram på 9,5 minuter från ARD som behandlar ett nytt tema varje vecka.

RealiaJetzt Süddeutsche Zeitungs ungdomsmagasin –Spiesser – Tyskt ungdomsmagasinSüddeutsche ZeitungBerliner ZeitungFrankfurter Allgemeine Grammatik übenAchtung Deutsch!