background preloader

Mixed things

Facebook Twitter

Visa enskild publikation. The History of English | Moderna språk Lagaholmsskolan. Learn about the origins of EnglishWhat do you know about the origins of English? English shares many words with …..Which language? English is a member of which group ? How was the /sk/ sound in Swedish developed into English? ……….. ”The History of English in 10 minutes” To sum up: English Language Timeline (Video) Homework: Use elllo, choose the accent of your choice and answer some exercises. Time to work with a new project. You have learned that the English language has evolved throughout history. 1. Writing a short film (checklist) Do you want to know more about different types of English? Learn about varieties of English – Sound map Test your ear – Can you name the accent? And this can happen to you if you have a strong accent What have you learned?

How to Play Crumple & Shoot | Cult of Pedagogy. Learn English Through Story ★ Subtitles: London (Levels 1) (Factfiles) All Things Topics - Home. Fill in the Blank | Cloze Sentence Worksheets. BrainPOP Jr. - K-3 Educational Movies, Quizzes, Lessons, and More! Home | English-Guide.org. Storyline Online - Where Reading Is Fun!

Produkter. Digital läsning_årskurs 7-9. Webbresurser för att öva engelska. I dag presenterar iktsidan webbresurser för att öva engelska för er som har elever med datorer men de flesta webbresurser fungerar också på iPad och mobiler:) så det är win win Om du upplever problem med webbresurs på iPaden kan det betyda att sidan innehåller så kallade Flashfiler. Ladda då ner till exempel Puffin free-appen och öppna sidan i denna app. Det brukar lösa problemet:) Akinator– Tänk på en person och låt anden gissa:) Tror du inte att det fungerar, testa! Akinator ställer frågor på engelska till dig och du svarar med ja eller nej. Finns både som webbverktyg och som app Elevspel.se En gratis webbsida där du kan anmäla dig som lärare, sedan skapa elevkonton och ge dina elever uppdrag i olika ämnen. Storybird.com– gör din egen bok. Newsreel easy– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen. Newsreel– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen, och presenterar aktuella nyhetshändelser på lätt engelska.

British Council kids British Council teens. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9. Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Speaking The World Around Us (Elevblad)Blå kortRöda kort Bedömningsanvisningar Reading Welcome to Wales Bedömningsanvisningar A Multicultural CityBedömningsanvisningar Young and FreeBedömningsanvisningar Native LanguagesBedömningsanvisningar Odd NewsBedömningsanvisningar Listening.

Thank you for the music - Thank you for the music. Engelska. 10 Ideas for the End of the School Year.

Mystery Skype

(FB)Individuell formativ matris - engelska - Google Docs.