background preloader

Förstelärarlänkar

Facebook Twitter

Tema Rektor - forskning. Vad är pedagogiskt ledarskap?

Tema Rektor - forskning

Termen pedagogiskt ledarskap har använts för att beskriva rektorns ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten vid en skola. Dock saknar begreppet tydlig definition. Redan 1946 års skolkommission lyfte att rektor har ett ansvar att leda det pedagogiska arbetet men samtidigt betonade den att "den enskilde lärarens frihet att utforma undervisningen på sitt eget sätt måste betraktas som principiellt oantastbar". En central fråga i dagens debatt är: Kan en rektor utöva pedagogiskt ledarskap vid en skola utan förstahandsinformation kring vad som pågår i klassrummet? Avsnitt 43 med läraren/bitr. rektorn Paulina på Gärdeskolan  om "tvålärarskap" - #annaochphilip. Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. För att kunna läsa och hantera texter krävs mer än läsfärdighet.

Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

Varje gång man träffar på en ny genre, ett nytt ämne, eller en text i ett nytt medium måste man på sätt och vis lära sig läsa på nytt. Det tysta klassrummet: Det tysta klassrummet. Gränslöst digitalt lärande. Lärare som har svårt att stänga av jobbet kan möta på ett visst motstånd på nätet av kollegor som lätt växlar läget till ledighet.

Gränslöst digitalt lärande

Men alla har inte en fungerande av och på knapp. Många behöver varva ned och samla tankarna genom att läsa och skriva olika jobbrelaterade texter. Det är något som märks i olika inlägg i sociala medier där många inlägg kommer direkt efter skolavslutningen. Under året kommer många lärares blogginlägg på söndagar och det är också då som många läser blogginläggen. Så inför skolstarten kommer vi självklart också se en ökning med jobbrelaterade inlägg på Facebook och Twitter. Tyvärr finns det en hel del kollegor som retar sig på oss som inte riktigt fixar att växla ned direkt. Visst har sommaren bjudit på många fina dagar. Chan-Hom möter Shanghai fotat från hotellrummet. Eftersom jag skrev uppsats för Magisterprogrammet i våras, så har jag läst massor av didaktisk litteratur under året. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå.

European Label - Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. Lärare i alla språk och modersmål inom alla skolformer kan ansöka om utmärkelsen The European Language Label.

European Label - Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning

Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande projekt inom språkundervisning och språkinlärning. Sista ansökningsdag för i år är den 24 augusti. EU-kommissionen inrättat kvalitetsutmärkelsen, The European Language Label, för att utveckla undervisningen i språk. Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande språkprojekt. Att arbeta formativt - i hela skolan! Läsårsreflektion i ämnesgruppen. Ämnesgruppens arbete I veckan har vi haft läsårsreflektion i min ämnesgrupp.

Läsårsreflektion i ämnesgruppen

Det betyder att vi, alla skolans svensklärare, tillsammans under en förmiddag går igenom vår undervisning i de tre svenskkurserna och ser över vad som har fungerat bra och vad vi vill utveckla inför nästa läsår. Det blir alltså både reflektion och framåtblick. SaraBruun: Sommarläsning - #pedaläslyft. Leaving Facebook... Leda och Driva utveckling i skolan. Mål och innehåll Kursens övergripande mål är att deltagarna, i tillämpad yrkesverksamhet, skall kunna fatta välgrundade beslut avseende utveckling och i ett informerat ledarskap kunna bedriva utvecklingsarbete i praktiken.

Leda och Driva utveckling i skolan

Stegen i utbildningen följer den process det innebär att leda och driva utveckling systematiskt. Från att skapa gemensam förståelse och engagemang för uppgiften till att planera, genomföra och följa upp på ett sätt som leder till hög kvalitet. Peter Fredriksson, Utbildningsdirektör i Södertälje, är en av de som var med i den första diskussionen om att skapa kursen och som nu har skickat deltagare.

Klicka på videon nedan så får du höra honom förklara sitt syfte med att utveckla förmågan att leda och driva utveckling i skolan. Kursen upplägg Kursen ger 7,5 högskolepoäng. Kursen startar med en heldag då vi träffas och går igenom grunderna i innehållet samt allt praktiskt kring kursen och, viktigast av allt, lär känna varandra lite bättre inför arbetet tillsammans. Anmälan. Från individuellt till kollegialt lärande @ Nordström Education.

Skrivet av Daniel Nordström Välkommen till en bloggserie om kollegialt lärande.

Från individuellt till kollegialt lärande @ Nordström Education

I en bloggserie på tre inlägg vill jag belysa VARFÖR utvecklings- och förändringsprocesser bör bedrivas genom ett kollegialt lärande, VAD säger forskningen och HUR man kan initiera och organisera det kollegiala lärandet. Forskning har visat att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas måluppfyllelse. I den svenska skoldebatten pågår en diskussion om tillgången på behöriga lärare, söktrycket och kvaliteten på befintliga lärarutbildningar och i dagarna kom även OECD med sin rapport om den svenska skolan.

Den politiska debatten har tidigare präglats av fler nationella prov, tidigare betyg, ordning och arbetsro, högre lärarlöner och mindre administration som en lösning på de sjunkande resultaten i svensk skola. Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och internationell forskning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningUttrycksformer för upptäckare - så gjorde viVad innebär en språkutvecklande undervisning?

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med.

Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Allmänt om presentationsformen: Hur ser den ut? Vad gör försteläraren? När skolan blir mer relevant för eleverna ökar resultaten. Samhällsklimatet är förändrat, vilket minskar skolans möjligheter att nå goda resultat i vissa typer av kunskapsmätningar.

När skolan blir mer relevant för eleverna ökar resultaten

Det finns dock hopp. Nya elevkullar måste känna att skolarbetet är viktigt och på riktigt. Här utgör skolans digitalisering och nya arbetssätt omistliga delar, skriver Stig Roland Rask, konsult, f d lärare. Jag har en livslång relation till den svenska skolan. Utbildning i grundskolan. Rektor Elsemaries funderingar: Professionellt kollegialt lärande - en utmaning för alla i skolan.

Pedagogiskt Café - inspirationsplats för pedagoger i Stockholm - Liljeholmen, Sweden - Organisation. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt.

Vilka kan gå kursen? Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är.

Så fungerar Sju timmar om... Dyslexia and Foreign Language Teaching - Lancaster University. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Multimodalt berättande inspirerar elever och lärare. Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser samt lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande.

Märtha Andersson har undersökt fyra kultur- och berättarprojekt som bedrivits i samarbete mellan olika grundskolor och Kulturskolan. Projekten riktade sig till förskoleklass och årskurs 1, samt årskurserna 2-3 och 4-5. Materialet utgörs av intervjuer och klassrumsobservationer. Med hjälp av olika uttrycksformer som dans, musik, sång och bild fick eleverna skapa muntliga eller skriftliga berättelser. Koden till bättre lärande. Ramverk för kartläggning och utveckling av kollegialt lärande, formativ bedömning och pedagogiskt ledarskap. Utvecklingsprojekt. I min roll som förstelärare har jag i samråd med rektor formulerat ett utvecklingsprojekt på den egna skolan.

Det övergripande temat är ”Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet”. Det är ett långsiktigt arbete som i slutändan skall resultera i högre måluppfyllelse. Jag har gjort flera inlägg på bloggen om hur jag arbetar med mitt utvecklingsprojekt i kollegiet men för att dessa skall bli lättare att hitta länkar jag till de olika inläggen här. Utvecklingsprojekt Pedagogiskt forum, träff 1 Pedagogiskt forum, träff 2 Pedagogiskt forum, träff 3 Pedagogiskt forum, träff 4 Pedagogiskt forum, träff 5 Pedagogiskt forum, träff 6 Pedagogiskt forum, träff 7.