background preloader

Eng undervisningstips

Facebook Twitter

Språklänkportalen - Startsidan. Pili Pop – An iPad App for Learning English. Pili Pop is an iPad app designed to help students learn English vocabulary. The app presents students with a variety of learning scenarios. In one scenario students identify objects after hearing the narrator’s prompts. In another scenario students speak into their iPads to identify objects. Each activity is a timed activity. Students can pause and resume activities. Pili Pop tracks students’ progress for them. Pili Pop is currently free to download with level one included for free. Tags: efl, ELL, ESL, ipad apps, language arts. Excellent iPad App for Learning English Grammar. Bästa pedagogiska spelen på engelska. Förmågorna i engelska. Förmågorna i engelska.doc. Självrättande förhör – Google sparar min tid | PedagogCecilia. Min språkundervisning är ganska otraditionell på så sätt att vi inte använder oss av en lärobok som vi följer med tillhörande text- och glosläxa.

Däremot lär vi oss ord kopplat till temat vi håller på med och har ett behov att då och då testa av att vi kan de ord vi har försökt lära. När jag upptäckte hur tillägget Flubaroo kan kopplas på ett Google Formulär blev mina förhör självrättande vilket innebär mer tid för mig att lägga på viktigare saker än att rätta glosor. Tjoff, tjoff och så har eleverna fått ett mail med sitt resultat.

Jag hoppas att det här inlägget kan lära dig också hur man gör :) Steg ett är att skapa ett Google Formulär. För att spara tid använder jag ett och samma formulär varje gång. Istället för att skriva ordet på svenska skriver jag en siffra (1-20). Steg två är att koppla på tillägget Flubaroo vilket du gör inifrån kalkylarket där elevernas svar samlats.

Ha det gott! Cecilia. Inspiration och idéer. Europeisk språkportfolio. Om strategier i engelska och moderna språk. Rate Your Writing Chart. This summer is flying by and I’m starting to feel a little panicky even though school doesn’t start until the last week of August. It’s time to get crackin’ on my to do list. I’m sure many of you have seen this rating chart on Pinterest. Not only do I love it, but I NEED it! The only problem is that it’s geared towards 1st grade. I decided to create my own to use with my 3rd graders. My kiddos still need a visual of what good writing can look like. Even though they should be writing more lengthy stories, I decided to keep my samples shorter so that my poster wouldn’t be too big.

I haven’t decided if I want to start with the 4 sample on top or the 1 sample. CEF levels. KimStudies - Home. Webbresurser för att öva engelska. I dag presenterar iktsidan webbresurser för att öva engelska för er som har elever med datorer men de flesta webbresurser fungerar också på iPad och mobiler:) så det är win win Om du upplever problem med webbresurs på iPaden kan det betyda att sidan innehåller så kallade Flashfiler. Ladda då ner till exempel Puffin free-appen och öppna sidan i denna app. Det brukar lösa problemet:) Akinator– Tänk på en person och låt anden gissa:) Tror du inte att det fungerar, testa! Akinator ställer frågor på engelska till dig och du svarar med ja eller nej.

Elevspel.se En gratis webbsida där du kan anmäla dig som lärare, sedan skapa elevkonton och ge dina elever uppdrag i olika ämnen. Storybird.com– gör din egen bok. Newsreel easy– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen. Newsreel– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen, och presenterar aktuella nyhetshändelser på lätt engelska. Denna sida har två underavdelningar: kids och teens British Council kids Relaterat. Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska. Hennes licentiatsavhandling Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school baseras på observationer och insamling av elevtexter från två klasser i årskurs 8.

De arbetade i ett tre veckor långt arbetsområde med att lära sig att skriva svarsbrev på engelska. I arbetsområdet ingick att medverka till att ta fram bedömningskriterier och att i grupper läsa, bedöma och kommentera andra elevers svarsbrev. Viktigt att involvera eleverna – Jag tycker att det är viktigt att involvera eleverna i skolans bedömningspraktik, det ger dem möjlighet att ta ett större ansvar för sitt eget lärande. – När jag själv använt mig av kamratbedömning i min undervisning så har eleverna ibland frågat varför de skall lägga tid på att hjälpa andra i deras lärande.

Gjorde ändringar i sina egna texter Insikter om elevernas syn på lärande – Jag har fått nya insikter i vad som påverkar elevers lärande och inte minst hur eleverna själva ser på lärande. Bedömarträning i engelska. Nu är bedömarträning i engelska utvecklat för att ge stöd för betygssättning. Materialet vänder sig till dig som undervisar i engelska i årskurs 6 och består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå.

Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet. Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Därför är det en rekommendation att använda det här materialet tillsammans kollegor emellan. Läs mer om ämnesprovet I dokumentet som du hämtar hem nedan kan du läsa mer om strukturen i ämnesprovet och del olika delarna. Om ämnesprovet i årskurs 6 i engelska (116 kB) Se Gudrun Ericksons filmade introduktion Att arbeta med materialet. WeAreTeachers — closed-for-winter: I think it’s important to let... Strategier | Min undervisning. A Must Have Questioning Toolkit for Teachers and Educators. Learning English - Home.

ClassTools.net. Så använder du IT i språkundervisningen. PowToon - Engelska förmågor. Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection. _abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? Språkliga strategier kan till exempel betyda att du kan använda dig av hjälpmedel (Internet, lexikon), kroppsspråk, gester, förförståelse m.m. för att lättare kunna förstå och få andra att förstå dig anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang The U.K.

The U.S.A. Australia... reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används Tea Trifle cake Good Luck! CC creative commons attribution. Tools for Educators.com - Board Game Maker, printable board games, 100% customizable. Free Word Games, Vocabulary Building Exercises, English Language Quizzes. Looking for mobile games? Create words on the letter wheels Mastermind variation with words Illuminate the hidden word with your mouse Fill in the blanks to finish the arithmetic problem. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet.

Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Appar i engelskundervisningen är bra om man har tillgång till surfplattor. Dock tyvärr inte jag. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.

Läsa. Arbetsuppgifter kopplade mot Europeisk språkportfolio | Min undervisning. Om ni använder er av Europeisk språkportfolio i er undervisning i språk så har jag tips på en sida där ni kan hitta material på den nivå eleverna befinner sig, dvs A1, A2, B1 och B2. Sidan hittar ni British Council och den är sorterad efter förmågorna (skills). Nedan ser ni vad varje nivå motsvarar för årskurs; nivå A1-A2 ska du ha nått till i slutet av år 6 och nivå B1/B2 år 9, som motsvarar nivå 5. Det kan jämföras mot att det andraspråk eleverna läser i grundskolan är satt till nivå 2, dvs B2 och SVA som ligger på B2 i år 9. Läs mer här. Ni hittar fler sidor här som använder sig av nivån intermediate (där upper motsvarar B2/C1 och lower A2/B1 fritt tolkat). esl.about.com agendaweb Om här finns hörövningar då nivå 0 motsvarar år 6 eller A1/A2 och att nivån höjs en nivå per årskurs.

BreakingNewsEnglish Med glosor till. Teacher tools.