background preloader

Arbetsuppgifter kopplade mot Europeisk språkportfolio

Om ni använder er av Europeisk språkportfolio i er undervisning i språk så har jag tips på en sida där ni kan hitta material på den nivå eleverna befinner sig, dvs A1, A2, B1 och B2. Sidan hittar ni British Council och den är sorterad efter förmågorna (skills). Nedan ser ni vad varje nivå motsvarar för årskurs; nivå A1-A2 ska du ha nått till i slutet av år 6 och nivå B1/B2 år 9, som motsvarar nivå 5. Det kan jämföras mot att det andraspråk eleverna läser i grundskolan är satt till nivå 2, dvs B2 och SVA som ligger på B2 i år 9. Läs mer här. Ni hittar fler sidor här som använder sig av nivån intermediate (där upper motsvarar B2/C1 och lower A2/B1 fritt tolkat). esl.about.com agendaweb Om här finns hörövningar då nivå 0 motsvarar år 6 eller A1/A2 och att nivån höjs en nivå per årskurs. BreakingNewsEnglish Med glosor till Related:  UsingHörförståelse

Beginners. Free Printable ESL materials. These are materials that will probably be suitable for students in the first half of their first year of English studies. For more information on the level classification used on esl lounge, go to our level description page. The lesson materials have been divided into the following categories for Beginners. Click any one to go to the resources. Pairwork Activities, Surveys, etc These are the resources which will most successfully get your students talking. Flashcards and Role Cards These are called flashcards, prompt cards or role cards, depending on your teacher training and the specific purpose they are used for. Worksheets These can take a variety of forms. Reading Here, you will find some simple texts for beginners level with very basic vocabulary requirement. Come and join esl-lounge Premium. High quality PDF lesson plans. Premium Home Page | Free Samples | Why Join | FAQ | Sign Up! ★ Autumn/Winter Coupon Discount★$8 off Lifetime Membership. Games Error Correction Vocabulary Structure

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare. Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Innnan du börjar så kolla om du är inloggad i Chrome med det googlekonto du vill använda. Utan inbördes rangordning börjar jag med att visa er tillägget Awesome Screenshots. Tillägget hamnar sedan som små ikoner i menyraden bredvid adressfältet. (Det som ni ser under adressfältet är mina bokmärken och favoriter. Awesome Screenshot hjälper dig att ta skärmdumpar, bilder, så som jag har gjort i bloggen här. AdBlock Plus – oumbärligt för att bli av med alla annonser som dyker upp överallt på nätet. Pearltrees – klicka på tillägget och sortera direkt in en webbsida du vill spara i ditt virtuella bibliotek. Readlang Web Reader – detta måste ni lära era elever! Formida – underlättar formativ bedömning.

Konsten att ge strategier för att lyssna Det pratas mycket om att vi lärare måste bli bättre på att ge eleverna modeller/strategier för att förstå hur de ska göra för att nå ett mål. Vi har pratat mycket om läsandet och även skrivandet med olika stöd för det och jag har även skrivit en del om det på LR-bloggen. Om du vill läsa dem hittar du dem här i arkivet. Jag tänkte i detta inlägg skriva lite om hur jag ger stöd för lyssnandet i klassrummet. Att lyssna är den förmågan som eleverna kan uppleva som mest stressande att utsättas för då man ofta bara får höra en gång. Det är en konst att ge strategier och vi måste börja delge varandra hur vi gör i våra klassrum för att utveckla vår undervisning och bedömning. Först och främst så måste vi ha i minnet att förmågan att lyssna bedöms av två aspekter. Receptiva strategier När eleverna ska tränas i den receptiva förmågan brukar jag utgå från olika hörförståelser som finns ligger digitalt. Ett exempel för att få strategier för att lyssna: Interaktiva strategier

Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio, ESP, är ett stöd för undervisningen i språk. Den hjälper elever att följa och dokumentera vad de kan i alla språk som de lär sig. Det finns en utförlig handledning för lärare. pråkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon/han behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem. I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Handledning för lärare Handledningen innehåller förslag och instruktioner hur du och dina elever kan planera och arbeta med språkportfolion. OBS! Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Europeisk språkportfolio för elever 6-11 år Här får du förslag och instruktioner om hur du och dina elever kan arbeta med Europeisk språkportfolio för elever 6 -11 år.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts. Skriftligt Lyssna Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Övrigt

Listen to English - learn English! - The podcast website for people learning English ESL Teacher Resources, Job Boards, and Worksheets Little Fox - Animated Reading Program for English Language Learners

Related: