background preloader

Berättande text

Facebook Twitter

Saga med tarning. Att utveckla sitt skrivande. Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande.

Att utveckla sitt skrivande

Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Jag kommer också visa på fler saker framöver som utvecklar skrivandet – som parallellhandling och hur meningarna kan varieras i längd för att få in tempo och intresse i texterna. Attachment(14) Skrivprocessen arbetsgång 1.

Skrivprocessen arbetsgång 2. Den klassiska berättarkurvan av Fröken JE. Narrativ genre. Youtube. Troll arkivet skrivbar. Personbeskrivning. Berättande texter. YouTube - Berättarperspektiv. Skriva berättelse. Skrivschema med karaktärer, problem och lösning. Skrivschema. Hinderschema1. Berättelseansiktet. Berättelseskrivande år 6. Du skall öva din berättande förmåga så att innehållet i dina berättelser framgår tydligt.

Berättelseskrivande år 6

Du skall få kännedom om hur man kan börja en berättelse på olika sätt, bygga upp en handling, samt olika avslut. Du kommer att öva vanliga ords stavning, meningsbyggnad och skiljetecken, styckeindelning, flyt i text med hjälp av sambandsord, samt val och växling av tempus. Du skall öva upp förmågan att skriva detaljrikt och livfullt med hjälp av adjektiv och beskrivande uttryck. Du skall också bli förtrogen med att ge respons på andras texter, samt att kunna bearbeta och förbättra din egen text utifrån given respons. Undervisning om *att skriva med struktur - röd tråd - i en berättelse. Övningar i *användning av sambandsord. Du skall få välja en bild som tilltalar dig och utmanar din fantasi. Att lägga till detaljer i texten! Att lägga till detaljer i texten är viktigt, det är det som gör att läsaren fastnar för innehållet och läser vidare.

Att lägga till detaljer i texten!

Att läsa utan detaljer blir som ett tomt skal, så därför tränade vi också en hel del på detta, på elevernas nivå självklart. Jag började med att berätta en berättelse som saknade detaljer, överdriv gärna så att det blir övertydligt för eleverna. Sedan berättade jag samma berättelse men jag la till detaljer och jag frågade sen eleverna vilken berättelse de helst skulle vilja höra igen eller läsa på egen hand. Alla valde utan tvekan den med detaljer. Ingridremvall. Sinnesövning Då vi skriver tänker vi oftast på det man ser med ögonen.

ingridremvall

Men lika viktigt för berättelsen är våra övriga sinnen. Genom att diskutera hur saker upplevs med övriga sinnen ges inspiration till att krydda sin berättelse med detta. Metodik: Denna övning gör jag genom att visa WS-deltagarna bilder av de olika sinnena. Berättelseschema Cowboyen. c3b6vergc3a5ngsord-mapp.docx. Skrivprocessen.pdf. Skrivarskolan. Som jag tidigare har skrivit är strukturen väldigt viktigt i skrivarskolan.

Skrivarskolan

Det handlar inte enbart om att arbetssättet behöver vara strukturerat utan det är även viktigt att ge eleverna redskap så att de kan ha ordning och reda på sina saker. En sån sak är att ge eleverna en skrivmapp. Mappen kan innehålla olika saker som färdiga texter, ofärdiga texter, skrivmål, ordlista och skrivprocessen. På kursen i USA visade de oss hur deras skrivmappar ser ut. Rattningsmall berättelser. Några tips när du ska beskriva en person. En bok du sent ska glömma. Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan.

En bok du sent ska glömma

Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet samt att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Inspiration har hämtats från Josef Sahlins romanprojekt Den magiska dörren och Monstret. Monstret -ett romanprojekt. Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet.

Monstret -ett romanprojekt

Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. ROMANPROJEKT. Här finns romanprojekt, kompletta med lärarhandledningar, för er att använda i er undervisning.

ROMANPROJEKT

Dagboken Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån… Lämplig för åk 3-6 Läs mer Den magiska dörren. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Romanprojekt. Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Den magiska dörren har ett lättare upplägg än Huset på så vis att handlingen utgår från en person, ”jag”. Huset passar enligt mig bäst för årskurs 5. Skapare av läromedlet: Josef Sahlin Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Varje vecka får eleverna en skrivinstruktion till det aktuella kapitlet, ett antal punkter som för berättelsen och framåt och utvecklar skrivandet. Skapare av läromedlet: Lotta Bohlin | Martin Fernström.

Romanprojektet "Huset". Den magiska dörren. Den magiska dörren. Huset.