background preloader

Genetyka i Ewolucjonizm

Facebook Twitter

Should Genetic Engineering Be Used as a Tool for Conservation? The worldwide effort to return islands to their original wildlife, by eradicating rats, pigs, and other invasive species, has been one of the great environmental success stories of our time.

Should Genetic Engineering Be Used as a Tool for Conservation?

Rewilding has succeeded on hundreds of islands, with beleaguered species surging back from imminent extinction, and dwindling bird colonies suddenly blossoming across old nesting grounds. But these restoration campaigns are often massively expensive and emotionally fraught, with conservationists fearful of accidentally poisoning native wildlife, and animal rights activists having at times fiercely opposed the whole idea. Kiedy w Antarktyce rosły lasy / Dr Daniel Tyborowski. National Geographic. Connected Bio. (11) Człowiek rozumny - czym różnimy się od małp? (11) Archeopteryx - jurajski praptak, brakujące ogniwo ewolucji. (11) Selective Breeding. : Cases for Effective Evolution Education. Chapter 10 CK 12 Biology Chapter 10 Worksheets. Virtual Labs. Kontrola zawodzi czyli jak powstaje nowotwór. BlackThoughtfulHapuku mobile. (10) Why do blood types matter? - Natalie S. Hodge. Harry Potter by afejfer on Genially. Czyli o dziedziczeniu czarodziejstwa na podstawie powieści o Harrym Potterze,Genetyka dla opornych,Podczas zajęć utrwalimy pojęcia:,- Homozygota/heterozygota- Fenotyp/genotyp- Cechy/allele dominujące i recesywne- Krzyżówka genetyczna- Szachownica genetyczna - kwadratPunetta- Mutacja,Krok po kroku,›Brak zdolności czarodziejskich jest cechą dominującą (M),M - allel warunkujący "mugolstwo"m - allel warunkujący "czarodziejstwo",›Zdolność do czarów jest cechą recesywną (m),wszystkie możliwe genotypy i fenotypy,›MM›mugol (homozygota dominująca),›mm›czarodziej(homozygota recesywna),›Mm›mugol (heterozygota),,Rodzice Harrego Pottera - Lily i James byli czarodziejami, a skoro jest to cecha recesywna, ich genotyp to homozygota recesywna (mm).

Harry Potter by afejfer on Genially

Jaki jest genotyp Harrego? ,Hermiona posiada zdolności magiczne, jej rodzice byli mugolami. Rozpisz odpowiednią krzyżówkę. ,P: ? (184) Transkrypcja. Smocza rodzina: nauka dziedziczenia zgodnie z prawami Mendla. Tłumaczenie Karolina Ciosek.

Smocza rodzina: nauka dziedziczenia zgodnie z prawami Mendla

Dziedziczenie według praw Mendla może być niełatwym tematem do nauczania, jednak zapadające w pamięć ćwiczenie o rozmnażaniu smoków, przygotowana przez Pat Tellinghuisen, Jennifer Sexton i Rachael Shevin, czyni go łatwiejszym do zrozumienia i zapamiętania. Smoki wprawdzie są mitycznymi stworzeniami, ale nadal mogą być ciekawym obiektem do nauki dziedziczenia mendlowskiego. W tym ćwiczeniu, uczniowie będą „tworzyć” małe smoki na podstawie papierowych chromosomów określających ich genotyp i fenotyp.

Ćwiczenie było testowane na grupie uczniów w wieku 12-13 lat i trwało zazwyczaj 1 godzinę lekcyjną – około 45 do 60 minut. Materiały Dla całej klasy. Detektyw na tropach DNA – zagadka kryminalna. Tłumaczenie Karolina Ciosek.

Detektyw na tropach DNA – zagadka kryminalna

Za pomocą gry detektywistycznej, Kenneth Wallace-Müller z projektu Genetyczne Jury pokazuje, jak w dochodzeniach kryminalnych wykorzystuje się DNA, a także porusza związane z tym pytania natury etycznej. The GENETICS Project - UW Genome Sciences Education Outreach. Through the GENETICS Project, we developed instructional materials for teaching genetic concepts at the elementary, middle school, and high school levels.

The GENETICS Project - UW Genome Sciences Education Outreach

Click and Clone. This page has content that requires the Flash Player plug-in.

Click and Clone

Unfortunately, we can't do anything on our end to improve your experience with Flash. If you are using an iOS device, please note that these devices do not support Flash. We are slowly working on replacing our popular Flash-based content and will update this content as it becomes available. If you would like to help us as we work on these updates, please consider donating here. Welcome to Genetics Alive! DNA to Darwin. Prawa Mendla - Tajniki genetyki. Virtual Bioengineer Simulations – Amino Labs. What is genetic engineering?

Virtual Bioengineer Simulations – Amino Labs

How do you do genetic engineering? What is Bioart? What is DNA? What are ATCG? Bacterial Identification Virtual Lab. What is the Evidence for Evolution? Evolution of Whales Animation. Natural Selection Game. Kliptaki - gra edukacyjna - dobór naturalny. Friends - Ross and Phoebe argue about Evolution. Frankenstein’s Lab. Teatr wynalazków Barona Munchhausena. Skąd na Ziemi wzięły się wirusy? Ewolucja samolubnych nukleoprotein - Artykuły - Biotechnologia.pl - łączymy wszystkie strony biobiznesu. Wirusy definiuje się (def.

Skąd na Ziemi wzięły się wirusy? Ewolucja samolubnych nukleoprotein - Artykuły - Biotechnologia.pl - łączymy wszystkie strony biobiznesu

Andrégo Lwoffa) jako zakaźne nukleoproteiny, zdolne do powielania swojego materiału genetycznego w zainfekowanych przez nie komórkach. Zbudowane są z komponentów białkowych oraz nukleinowych. Samodzielnie nie są zdolne do wytwarzania enzymów. Nie wykazują również żadnych innego rodzaju funkcji życiowych. Z tego względu w pewnym stopniu można o nich myśleć jako o bardzo skomplikowanych cząsteczkach organicznych. Wirusy posiadają jednak pewne cechy charakterystyczne dla organizmów żywych. Pojawienie się wirusów na Ziemi Ważnym pytaniem jest to, skąd w ewolucyjnej historii życia na Ziemi wzięły się wirusy? Istnieje kolejna ważna koncepcja, która zakłada, że wirusy wyewoluowały z plazmidów. Według trzeciej z hipotez wirusy są pierwotnymi komórkami, które w procesie ewolucji ograniczyły część swoich funkcji.

Ciekawe jest, że wszystkie trzy hipotezy nie wykluczają się wzajemnie. Najstarszy Homo erectus żył w tym samym miejscu i czasie co starsze ewolucyjnie homininy. Nie drzewo genealogiczne, ale krzew: Homo erectus, parantrop i australopiteki żyli w tym samym okresie w Afryce Południowej.

Najstarszy Homo erectus żył w tym samym miejscu i czasie co starsze ewolucyjnie homininy

Przedstawiciele trzech różnych linii homininów – Homo erectus, Paranthropus robustus i Australopithecus – zamieszkiwali dokładnie te same tereny w Afryce przed 2 milionami lat. Czas przestać myśleć o drzewie genealogicznym człowieka, a zastąpić je wyobrażeniem czegoś dużo bardziej rozgałęzionego, co pokazuje, że liczne i zróżnicowane gatunki człowiekowatych żyły obok siebie. Pamiętacie rysunek, na którym widać, jak prymitywne formy człowiekowatych z biegiem ewolucji są zastępowane przez coraz doskonalsze formy, czego zwieńczeniem jest nasz gatunek, czyli Homo sapiens? Ewolucja człowieka w niespełna 2 minuty – WIDEO. Ewolucja człowieka.

Ewolucja człowieka w niespełna 2 minuty – WIDEO

Autor: John Gurche To niesamowite wideo (znajdziecie je pod koniec tego tekstu) pokazuje ścieżkę ewolucyjną Homo sapiens – od wspólnego przodka nas i szympansów po człowieka współczesnego. Jest to animacja oparta na aktualnej wiedzy naukowej, uzupełniona artystyczną wizją. Robi wrażenie. Coś stając się płazem zyskał, toś jako wąż utracił. W historii życia na Ziemi zdarzało się niejednokrotnie, że stan jakiejś cechy lub sekwencji nukleotydów w DNA zmieniał się, a potem wracał do formy wcześniejszej. Zjawisko to nazywamy rewersją – wtórnym wykształceniem jakiegoś parametru, który został w trakcie ewolucji utracony lub ewentualnie znacznie zmarginalizowany.

Badaczom historii naturalnej udało się zidentyfikować wiele różnych, często ciekawych i zaskakujących rewersji (także u człowieka). Oto niektóre z nich. (Kalliopi Monoyyios, Zanim przejdę do niewątpliwie ciekawych przykładów, chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. (Jacek FH, Wikipedia) Na przykład, hipotetycznie, mamy zwierzę, kręgowca, które ma nogi i ręce, a które ewoluowało z beznogiego przodka, nie będącego jednak rybą, a gadem (czyli wtórnie beznogiego, bo gady wyewoluowały z płazów, a te wcześniej z ryb).