background preloader

Genetyka i Ewolucjonizm

Facebook Twitter

Monster Maker Introduction. Monster DNA | Building from basic parts | Decoding monster DNA Monster DNA Monsters, plants, and even humans have an instruction manual for building and making their bodies work.

Monster Maker Introduction

These instructions use a special code. For living things it is a genetic code. Using a short code, long strings of instructions can be made. Building from basic parts DNA is made up of four basic parts. When building Monster DNA, we like to think of these four parts as different colors. (15) DNA - geneza, kwasy nukleinowe, budowa nukleotydu, komplementarność, cząsteczki. Zagadka kryminalna by kinga.lenart86 on Genially.

Wszystkie informacje, które poznasz w trakcie dochodzeniaspisuj w tabeli z zebranymi dowodami.

Zagadka kryminalna by kinga.lenart86 on Genially

DochodzenieSprawa nr 5674 Pewnego ranka Tom Smith poszedł do swojego sąsiada pożyczyć kosiarkę, ponieważ jego była zepsuta. Ku jego zdumieniu, drzwi frontowe były lekko uchylone. Otworzył je i zawołał Josie Barrows, starszą panią, która mieszkała z synem. Niestety, nie uzyskał odpowiedzi. When mistakes happen. RNA: The Versatile Molecule. Interactive DNA Discovery - 23andMe Education Program. How did they make insulin from recombinant DNA? How DNA Profiling Works: Background. DNA profiling is a forensic technique used to identify individuals based on differences, or variations, in their DNA sequence.

How DNA Profiling Works: Background

NOVA Labs. How Do Cells Make Proteins. Biology Learning Game. The first question that comes in mind about the DNA is where is it situated?

Biology Learning Game

Pigeonetics. Phylo DNA Puzzle. 17 osób pokazało swoje genetyczne osobliwości. Natura nie kieruje się sztywnymi zasadami - Nauka jest niesamowita. Natura nie kieruje się sztywnymi zasadami, a najlepszym tego przykładem są różne genetyczne osobliwości.

17 osób pokazało swoje genetyczne osobliwości. Natura nie kieruje się sztywnymi zasadami - Nauka jest niesamowita

Niektórzy rodzą się z unikalnymi cechami, które zdecydowanie wyróżniają ich z tłumu. Classical Genetics Simulator. Should Genetic Engineering Be Used as a Tool for Conservation? The worldwide effort to return islands to their original wildlife, by eradicating rats, pigs, and other invasive species, has been one of the great environmental success stories of our time.

Should Genetic Engineering Be Used as a Tool for Conservation?

Rewilding has succeeded on hundreds of islands, with beleaguered species surging back from imminent extinction, and dwindling bird colonies suddenly blossoming across old nesting grounds. But these restoration campaigns are often massively expensive and emotionally fraught, with conservationists fearful of accidentally poisoning native wildlife, and animal rights activists having at times fiercely opposed the whole idea. Kiedy w Antarktyce rosły lasy / Dr Daniel Tyborowski. National Geographic. Connected Bio. (11) Człowiek rozumny - czym różnimy się od małp? (11) Archeopteryx - jurajski praptak, brakujące ogniwo ewolucji. (11) Selective Breeding. : Cases for Effective Evolution Education. Chapter 10 CK 12 Biology Chapter 10 Worksheets. Virtual Labs. Kontrola zawodzi czyli jak powstaje nowotwór. BlackThoughtfulHapuku mobile. (10) Why do blood types matter? - Natalie S. Hodge. Harry Potter by afejfer on Genially.

Czyli o dziedziczeniu czarodziejstwa na podstawie powieści o Harrym Potterze,Genetyka dla opornych,Podczas zajęć utrwalimy pojęcia:,- Homozygota/heterozygota- Fenotyp/genotyp- Cechy/allele dominujące i recesywne- Krzyżówka genetyczna- Szachownica genetyczna - kwadratPunetta- Mutacja,Krok po kroku,›Brak zdolności czarodziejskich jest cechą dominującą (M),M - allel warunkujący "mugolstwo"m - allel warunkujący "czarodziejstwo",›Zdolność do czarów jest cechą recesywną (m),wszystkie możliwe genotypy i fenotypy,›MM›mugol (homozygota dominująca),›mm›czarodziej(homozygota recesywna),›Mm›mugol (heterozygota),,Rodzice Harrego Pottera - Lily i James byli czarodziejami, a skoro jest to cecha recesywna, ich genotyp to homozygota recesywna (mm).

Harry Potter by afejfer on Genially

Jaki jest genotyp Harrego? ,Hermiona posiada zdolności magiczne, jej rodzice byli mugolami. Rozpisz odpowiednią krzyżówkę. ,P: ? (184) Transkrypcja. Smocza rodzina: nauka dziedziczenia zgodnie z prawami Mendla. Tłumaczenie Karolina Ciosek.

Smocza rodzina: nauka dziedziczenia zgodnie z prawami Mendla

Dziedziczenie według praw Mendla może być niełatwym tematem do nauczania, jednak zapadające w pamięć ćwiczenie o rozmnażaniu smoków, przygotowana przez Pat Tellinghuisen, Jennifer Sexton i Rachael Shevin, czyni go łatwiejszym do zrozumienia i zapamiętania. Smoki wprawdzie są mitycznymi stworzeniami, ale nadal mogą być ciekawym obiektem do nauki dziedziczenia mendlowskiego. Detektyw na tropach DNA – zagadka kryminalna. Tłumaczenie Karolina Ciosek.

Detektyw na tropach DNA – zagadka kryminalna

Za pomocą gry detektywistycznej, Kenneth Wallace-Müller z projektu Genetyczne Jury pokazuje, jak w dochodzeniach kryminalnych wykorzystuje się DNA, a także porusza związane z tym pytania natury etycznej. Piotr został znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym. Kto mógł go zabić? The GENETICS Project - UW Genome Sciences Education Outreach. Through the GENETICS Project, we developed instructional materials for teaching genetic concepts at the elementary, middle school, and high school levels.

The GENETICS Project - UW Genome Sciences Education Outreach

Instructional Materials for the Elementary and Middle School Levels Through Amazing Cells, students use microscopes to examine household items and develop an understanding of scale. They look at cells and learn that cells are the building blocks of living things. State Your Traits is an introductory activity that leads students to learn about genetic variation through examination of some of their own genetic traits. Traits Handout depicts several genetic traits examined in State Your Traits. Through Pasta Genetics students model how genes are passed from parents to child using different shaped pasta pieces. Click and Clone. This page has content that requires the Flash Player plug-in. Unfortunately, we can't do anything on our end to improve your experience with Flash. If you are using an iOS device, please note that these devices do not support Flash.

We are slowly working on replacing our popular Flash-based content and will update this content as it becomes available. If you would like to help us as we work on these updates, please consider donating here. Welcome to Genetics Alive! DNA to Darwin. Prawa Mendla - Tajniki genetyki. Virtual Bioengineer Simulations – Amino Labs. What is genetic engineering? How do you do genetic engineering? Bacterial Identification Virtual Lab. What is the Evidence for Evolution? Evolution of Whales Animation. Natural Selection Game. Kliptaki - gra edukacyjna - dobór naturalny. Friends - Ross and Phoebe argue about Evolution.

Frankenstein’s Lab. Teatr wynalazków Barona Munchhausena. Skąd na Ziemi wzięły się wirusy? Ewolucja samolubnych nukleoprotein - Artykuły - Biotechnologia.pl - łączymy wszystkie strony biobiznesu. Wirusy definiuje się (def. Andrégo Lwoffa) jako zakaźne nukleoproteiny, zdolne do powielania swojego materiału genetycznego w zainfekowanych przez nie komórkach. Zbudowane są z komponentów białkowych oraz nukleinowych. Samodzielnie nie są zdolne do wytwarzania enzymów. Nie wykazują również żadnych innego rodzaju funkcji życiowych.

Z tego względu w pewnym stopniu można o nich myśleć jako o bardzo skomplikowanych cząsteczkach organicznych. Wirusy posiadają jednak pewne cechy charakterystyczne dla organizmów żywych. Pojawienie się wirusów na Ziemi Ważnym pytaniem jest to, skąd w ewolucyjnej historii życia na Ziemi wzięły się wirusy? Istnieje kolejna ważna koncepcja, która zakłada, że wirusy wyewoluowały z plazmidów. Według trzeciej z hipotez wirusy są pierwotnymi komórkami, które w procesie ewolucji ograniczyły część swoich funkcji. Ciekawe jest, że wszystkie trzy hipotezy nie wykluczają się wzajemnie. Najstarszy Homo erectus żył w tym samym miejscu i czasie co starsze ewolucyjnie homininy. Nie drzewo genealogiczne, ale krzew: Homo erectus, parantrop i australopiteki żyli w tym samym okresie w Afryce Południowej.

Przedstawiciele trzech różnych linii homininów – Homo erectus, Paranthropus robustus i Australopithecus – zamieszkiwali dokładnie te same tereny w Afryce przed 2 milionami lat. Czas przestać myśleć o drzewie genealogicznym człowieka, a zastąpić je wyobrażeniem czegoś dużo bardziej rozgałęzionego, co pokazuje, że liczne i zróżnicowane gatunki człowiekowatych żyły obok siebie. Pamiętacie rysunek, na którym widać, jak prymitywne formy człowiekowatych z biegiem ewolucji są zastępowane przez coraz doskonalsze formy, czego zwieńczeniem jest nasz gatunek, czyli Homo sapiens? Ewolucja człowieka w niespełna 2 minuty – WIDEO. Ewolucja człowieka. Autor: John Gurche To niesamowite wideo (znajdziecie je pod koniec tego tekstu) pokazuje ścieżkę ewolucyjną Homo sapiens – od wspólnego przodka nas i szympansów po człowieka współczesnego.

Jest to animacja oparta na aktualnej wiedzy naukowej, uzupełniona artystyczną wizją. Robi wrażenie. Coś stając się płazem zyskał, toś jako wąż utracił. W historii życia na Ziemi zdarzało się niejednokrotnie, że stan jakiejś cechy lub sekwencji nukleotydów w DNA zmieniał się, a potem wracał do formy wcześniejszej. Zjawisko to nazywamy rewersją – wtórnym wykształceniem jakiegoś parametru, który został w trakcie ewolucji utracony lub ewentualnie znacznie zmarginalizowany.

Badaczom historii naturalnej udało się zidentyfikować wiele różnych, często ciekawych i zaskakujących rewersji (także u człowieka). Oto niektóre z nich. (Kalliopi Monoyyios, Zanim przejdę do niewątpliwie ciekawych przykładów, chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. (Jacek FH, Wikipedia) Na przykład, hipotetycznie, mamy zwierzę, kręgowca, które ma nogi i ręce, a które ewoluowało z beznogiego przodka, nie będącego jednak rybą, a gadem (czyli wtórnie beznogiego, bo gady wyewoluowały z płazów, a te wcześniej z ryb).