background preloader

IT-strategi

Facebook Twitter

Vad går Skolverkets it-strategier ut på? (del 1) Detta är första inlägget av tre som behandlar Skolverkets uppdrag i att ta fram nationella it-strategier.

Vad går Skolverkets it-strategier ut på? (del 1)

Jag tänkte här kort återge vad regeringsbeslutet går ut på och vad som är på gång. I nästa inlägg kommer jag att titta på remissförslagen gällande Lgr11 och i sista inlägget vad som gäller för mina ämnen svenska och engelska. Vad tydliggörs i Lgr11 angående it? (del 2) I mitt förra inlägg skrev jag om varför Skolverket har fått i uppdrag av att regeringen att ta fram en nationell it-strategi.

Vad tydliggörs i Lgr11 angående it? (del 2)

Jag skrev då att syftet var att på flera plan arbeta fram en strategi för att öka likvärdigheten och effektivisering av skolan. Eleverna ska också förberedas för en allt mer digitaliserad värld. Jag är nu nyfiken på som eventuellt kommer att förtydligas i läroplanen i det nya förslaget och vad det innebär för mig som pedagog. Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik. Hej på er! Det rullar på snabbt här. Nu har vi ytterligare sex filmer klara om Digitalisering som lyfter skolan. Att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. I princip alla studier som finns om strategiskt digitalt utvecklingsarbete nämns skolledarens förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete som en viktig framgångsfaktor.

Att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete

Att leda digitalt utvecklingsarbete skiljer sig inte från annat skolutvecklingsarbete. Det handlar om att leda lärande och att utveckla undervisningen genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. I den processen ingår också att ta ansvar för och hantera de utmaningar som lärande i en digital värld kan innebära. Precis som i allt förbättringsarbete inom skolan kräver det ett aktivt pedagogiskt ledarskap. Adekvat digital kompetens, vad är det? Med en nationell IT-strategi på väg så finns det all anledning att reflektera vad det innebär att leda lärande i en digital värld.

Adekvat digital kompetens, vad är det?

Vad kommer det att kräva av oss som pedagogiska ledare, både på klassrumsnivå och skolledarnivå? Ett återkommande och centralt begrepp i remissförslaget är adekvat digital kompetens. Det ger oss en viktig fingervisning om hur vi ska tänka kring digital kompetens. Det fastställer enligt min tolkning vikten av att digital kompetens kräver att vi fortsätter vårt lärande. IKT-plan - Bråtenskolan.pdf.