background preloader

Appar

Facebook Twitter

Skoldatatekets applista april 2016. Go with the flow: Från matematik till samhällskunskap - Mikael Bruér. Ett av mina starkaste minnen från BETT var besöket på Benhurst Primary.

Go with the flow: Från matematik till samhällskunskap - Mikael Bruér

Inte bara gav det en värdefull reflektion kring hur en skola kan vända negativa resultat till positiva med små medel och en genomtänkt vision, jag fick också möjlighet att besöka flera inspirerande lektioner. En av de lektioner jag besökte var en mattelektion. Det som imponerade allra mest var det flow som läraren lyckades skapa. Med hjälp av en interaktiv SmartBoard-projektor och en programvara synkad mot elevernas iPads. Undervisning på Benhurst primary. Lärarens förberedda frågor och uppgifter dök upp i elevernas iPads och eleverna svarade. Värt att notera var att väldigt få av eleverna verkade rädda att göra fel, något jag upplever är raka motsatsen mot svensk skola.

Elev på Benhurst arbetar med iPad kopplad till SmartBoard. Det som fångade mig allra mest var flödet i lektionen. 220+ matteappar för barn - Sammanställning. Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn.

220+ matteappar för barn - Sammanställning

Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. På denna sida hittar du våra bästa tips på matteappar, uppdelade på egenskapar och sorterade efter popularitet. Är du intresserad av en viss app kan du trycka på den för att ta del av vår recension. Listorna på denna sida uppdateras löpande i takt med att vi hittar nya bra appar att rekommendera. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. Skolstart 2015: 30+ appar för barn i förskoleklass och årskurs 1. Apps for Classrooms. iPad Classroom Visit Look-Fors. I think we would all agree that a classroom with iPads looks and functions very differently than a classroom without iPads.

iPad Classroom Visit Look-Fors

While many administrators and support staff complete standard walk-throughs, some of them struggle with what to look for beyond the basics when it comes to evaluating a classroom infused with iPads. Recently, our district started offering iLEAP academies, which blend classroom site visits and in-house professional development for districts all over my state. Many of the attendees are administrators, support staff, and teachers that have limited familiarity with 1:1 classrooms but are seeking best practices to take back to their own schools and campuses as they implement a 1:1 iPad initiative or pilot. When I began searching for ways to facilitate this type of classroom visit, I happened on an excellent list of observation tips for a traditional classroom but found nothing specifically tailored to iPads.

Student Behavior What are students doing? Teacher Behavior. Apropå PISA-rapporten: nu behövs datorerna mer än någonsin. Bästa QR-kod-idéerna. Treasure Hunt Generator QR betyder Quick Respons.

Bästa QR-kod-idéerna

Det enklaste sättet att skapa QR-tipsrundor är QR treasure Hund Generator. Skriv dina frågor och svar och det skapas QR-koder. Eleverna använder sina mobiler och det behövs ingen Internetanslutning. Här kan du se en YouTube-film hur man gör. Fotobabble Här kan du skapa talande bilder och sedan kan du göra en QR-kod med bildens webbadress. Bokrecensioner Om du använder Chorome-appen goo.gl URLshortener kan du skapa QR-koder till alla webbsidor. Digital orientering Gör en digital orientering på stan eller i skogen och låt varje QR-kod innehålla en ledtråd som leder vidare till nästa. Lektions förberedelser Ge eleverna QR-koder att ta med sig hem och länka dem till en film eller en text som de ska läsa in till kommande lektion. Fakta-texter Häng upp QR-koderna på olika saker tex träd, verktyg, bilder m.m. Polltogo. Stötta eleverna i deras lärande. I Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan man läsa att undervisningen ska anpassas efter de elever vi har.

Stötta eleverna i deras lärande

I läroplanen för gymnasiskolan står det: Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I Lgr11 står samma sak men med ett förtydligande: Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Vad innebär då detta för oss som lärare? Vi börjar med Google Chrome. I filmen drar jag ner SpeakIt, som är en talsyntes. Ibland kan det också vara skönt att slippa få all reklam som finns på en del Internetsidor. En del av oss gillar post-it-lappar och anteckningar och då kan Scribble stickies on steroids vara ett alternativ.

Arbetar man med språk kan Linguarana Extension vara ett intressant tillägg. 25 awesome apps for teachers, recommended by teachers. What are the best apps for teachers?

25 awesome apps for teachers, recommended by teachers

We asked TED-Ed Innovative Educators and the TED-Ed community. Below, 25 awesome apps recommended for teachers, by teachers. For teaching students how to present, create and code TED-Ed More than 250,000 teachers use TED education tools to spark student curiosity and explore presentation literacy skills. “TED-Ed is an outstanding resource in my classroom,” says TED-Ed Innovative Educator Jennifer Hesseltine. Haikudeck Students can create beautiful presentations with this app. Duolingo If the benefits of a bilingual brain motivate your students, try this app. Draw and Tell This app can increase creative confidence in kids of all ages. Animoto Students can easily create and share their own beautiful videos with Animoto.

Anybody can learn.