background preloader

Medeltiden

Facebook Twitter

Startsida. Search this site Escape the Middle Ages 2.0 Första rummet Andra rummet Tredje rummet Använd er av länken nedan om bilderna blir för små att se.

Startsida

Fjärde rummet Femte rummet Sjätte rummet Sjunde rummet Åttonde rummet Page updated Google Sites Report abuse. Historiska Museet. Möt medeltiden. Historiedagboken: Birger jarl. Gutenberg Printing Press. Stockholms blodbad. Gatunamnens historia. Medeltid – när, var, hur? Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden.

Medeltid – när, var, hur?

Traditionellt har forskarna satt tidsgränsen för medeltidens början till år 1050 eller 1060. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar som sker under 1520-talet. Gränsen brukar sättas antingen när Gustav Vasa blev kung år 1523 eller vid reformationsriksdagen i Västerås år 1527. Svensk medeltid är indelad i tre olika tidsperioder: tidigmedeltid, ca 1050-1200, högmedeltid 1200-1350 och senmedeltid 1350-1527.

Italienska 1500-talsförfattare ansåg att medeltiden var den mörka tiden mellan två ljusa perioder i mänsklighetens historia, antiken och renässansen. Nytt land, ny tro Kristnandet var avgörande för att Sverige enades. Silverkors från Bredsätra socken på Öland, inventarienr: 100. Gamla Uppsala Gamla Uppsala. Den nya religionen får så småningom alltmer fäste även hos bondebefolkningen. Medeltidens städer År 1300 fanns ungefär tjugo städer i kungariket Sverige. De första universiteten Tryckt skrift. Digerdöden. Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början.

Digerdöden

Den drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713. I samband med digerdöden inträffade också en jordbrukskris. På medeltiden kallades digerdöden vanligen för den stora döden eller svarta döden. De första kända utbrotten var i Kina mellan 1331 och 1334. Sedan spred sig pesten snabbt via handelsvägar som etablerats som länkar mellan öst och väst. Schackspel med döden. Spridning i Europa Källorna berättar om minst ett skepp från handelsstaden Kaffa på Krim som drev in till Sicilien kust, troligen med smittade sjömän. Pestbakterien, Yersinia pestis, fungerar kraftigt genom att den slår ut immunförsvaret. Människor blev smittade genom loppor från smittade råttor – när värddjuret dött söker sig råttloppan till en levande och varm kropp. Kyrkan och klostren på medeltiden. Det var därför naturligt - för såväl kungar, adel och köpmän som vanliga bönder - att skänka gåvor och mark till kyrkor och kloster.

Kyrkan och klostren på medeltiden

Genom sådana gåvor försäkrade man sig om en bättre och kortare tid i skärselden. I det medeltida samhället var det kyrkan som ansvarade för att befolkningen vårdade och stärkte sin kristna tro och respekt inför överhögheten. Prästernas inkomst togs från allmogen som var ålagda att betala en tiondel av sin inkomst i skatt till kyrkan (inkl. klostren). Tiondet, i kombination med folks gåvor (se ovan), gjorde att kyrkorna och klostren ägde mycket mark. Kyrkan som organisation var därför en mäktig maktfaktor i hela Europa under medeltiden.

Det medeltida kristna klosterväsendet var en viktig beståndsdel i den europeiska samhällsutvecklingen under perioden. Klostren utgjorde delar av ett stort kristet nätverk, där klostret hade kontakt med andra kloster i Europa. Inom klostervärlden rådde det strikta skiljelinjer mellan könen. Att gifta sig på medeltiden. Våra dagars skira och romantiska syn på bröllop går inte att överföra på medeltiden.

Att gifta sig på medeltiden

Visserligen dök det upp vita bruddräkter vid de furstliga hoven på kontinenten redan på 1400-talet, men det skulle dröja ända in på 1900-talet innan sådana kom i bruk bland vanligt folk. Man gifte sig inom sin samhällsklass. Trots kyrkans ord om att ingen fick tvingas till giftermål fortsatte mäktiga familjeöverhuvud att bestämma, oftast när barnen var små, vem som skulle bli den tilltänkta. Särskilt inom stormannaklassen var det vanligt att tänka strategiskt.

Den heliga Birgittas äldsta dotter Märta giftes på 1300-talet bort med rovriddaren Sigvid Ribbing. Kyrkan gjorde äktenskapet till ett sakrament, en helig handling, och på 1300-talet hade kyrklig vigsel förmodligen blivit det vanliga. Om inte romantiken kring bröllopet var så stor var magin desto större. Enligt Magnus Erikssons stadslag fick en bröllopsfest i staden inte vara mer än två dagar. Den dock ut på tiden och man festade i tre. Cases om brott och straff. Medeltiden - människor och liv trailer. Medeltiden: Vikingatid och Isländska sagor (Svenska) - Studi.se. Christofer Columbus (Historia) - Studi.se. Medeltidens bildvärld - bilder av altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar. Medeltiden - kungarna och krigen. Medeltiden - hur folk levde i Norden. Med Ahmed i medeltiden: Mat.