background preloader

Språksociologi

Facebook Twitter

Höjdpunkter från vårsäsongen som gått 22 mars kl 15:04 - Nordegren & Epstein i P1. Upptäcka klassisk musik En del människor har kvar samma musiksmak hela livet och så finns det dem som går vidare och upptäcker nya saker.

Höjdpunkter från vårsäsongen som gått 22 mars kl 15:04 - Nordegren & Epstein i P1

I dag har vi bjudit in musikjournalisten Nicholas Ringskog Ferrada Noli som skrivit en bok om att upptäcka klassisk musik. "Fuck" Använder svenskar det engelska ordet ”fuck” på ett felaktigt och lättvindigt sätt? Engelskt plural ger svenskan bättre flyt - Vetenskap & miljö. För första gången innehåller de svenska skrivreglerna ett kapitel om hur man ska hantera engelska avsnitt i svenska texter.

Engelskt plural ger svenskan bättre flyt - Vetenskap & miljö

De öppnar också för användning av plural-s i svenskan. Ola Karlsson på Språkrådet tar ordet story som exempel: – Där tror jag många tycker att "storyer" blir knöligt. Debatt: Inför arabiska som språkval i svenska skolan. Ta chansen att på allvar införa arabiska som språkval i svenska skolor.

Debatt: Inför arabiska som språkval i svenska skolan

Det vore en verklighetsanpassning som skulle ge Sverige stora fördelar. Det skriver Oskar Ehrnberg. Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att lära sig det arabiska språket. Till följd av det avskyvärda inbördeskriget i Syrien och den allmänna instabiliteten i Mellanöstern och Nordafrika letar sig allt fler till Europa för att starta ett nytt liv. Ord kan inte betona vikten av att lära sig språket av det land man tagit sig till, varken den personliga och den samhälleliga. Hatet mot svensktalande i Finland växer. Hela sin uppväxt har Siri och hennes vänner lärt sig att man ska undvika att prata svenska på vissa platser och vid vissa tider – nu sker det automatiskt.

Hatet mot svensktalande i Finland växer

Hon är 18 år, går på en skola med estetisk inriktning, spelar handboll på fritiden och är en av många Helsingforsbor som har svenska som modersmål. – Vi är en minoritet som inte syns, så om man sitter tyst märks det inte att man är finlandssvensk, säger Siri Rosenström. Ibland är inte ens tystnaden ett tillräckligt starkt skydd. En morgon sitter Siri Rosenström på spårvagn 8 på väg till skolan, den som också kallas för pummi-spårvagnen, alkis-spårvagnen. Hon läser en bok på svenska.

Språkhistoria

Henrik Dorsin om ungdomskultur. Vem äger svenskan? I över två veckor har min fritid handlat om svenska språket.

Vem äger svenskan?

Människor har sökt upp mig för att vittna om språkets betydelse i deras vardag. Språket som verktyg att inta verkligheten, språket som inre klangbotten, språket som identitetsmarkör, språket som utsorteringsinstrument (kan du inte svenska får du inget jobb). Jag visste inte att språkfrågor fyller människors vardag och är avgörande för deras självbild. I min akademiska enfald trodde jag att det var språkvetare, lingvister, författare och litteraturforskare som var upptagna av språket på heltid.

Nu vet jag bättre: svenskan som samhällsbärande språk i Sverige är dynamit, en demokrati- och medborgarfråga som leder rätt in i framtiden, via skol- och integrationspolitiken. "Witt-Brattströmska kompaniet söker språkfascister. Jag måste erkänna att jag blir genomledsen. Bakgrunden till Gringos aggressiva reaktion är mitt uttalande i en skolpolitisk paneldebatt, ledd av Jan Björklund (direktsänd i TV 24 26/3). SMS-språket hotar psyket - Debatt - www.hn.se.

SMS-kulturen hotar eftertanken och språket, befarar Li Hillker, gymnasielärare och författare.

SMS-språket hotar psyket - Debatt - www.hn.se

Svenska språket håller på att bli lika platt som en plattskärm. Som relativt nyutbildad lärare oroas jag över det själlösa, på gränsen till döda, språk som många elever i gymnasieskolan uppfattar som riktig svenska. Många ungdomar riskerar att hamna i besvärliga livssituationer om förflackningen av språket får fortsätta. Språket är basalt och det är en inträdesbiljett till ett rikt liv. Språkets förfall. Värna det svenska språket! - Trelleborgs Allehanda. Jag undrar hurlänge ”engelska sjukan” ska få härja och sprida sig?

Värna det svenska språket! - Trelleborgs Allehanda

Sjukan att blandat in engelska ord, namn och uttryck i alla sammanhang. Tala med bönder på bönders vis - Ung - nynashamnsposten.se. Visste du att det finns ett sätt många individer agerar efter, utan att de själva är medvetna om det?

Tala med bönder på bönders vis - Ung - nynashamnsposten.se

En handling som växer fram. Till en början tror man sig vara för oberoende av omvärlden för att bry sig. Men med åren lär man sig hur det ska gå till, man börjar sköta det snyggare och smidigare. I vuxen ålder är man i princip proffs på det. Det som dessa intelligenta individer gör är att de varierar sitt sätt att kommunicera beroende på vem de för en konversation med.

De har koll på vem de kan prata slarvigt med, vilket ordförråd och tonfall de kan använda, och med vem det är dags att skärpa till språket. För sina föräldrar kan man tydligt visa vilket humör man är på, till exempel med korta och otrevliga meningar för att så snabbt som möjligt avsluta samtalet.

Dialekt

Runes runor. “Ungdomarna fräschar upp språket” För några dagar sedan berättade jag om niornas uppgift i språksociologi och lovade att publicera några textutdrag här i bloggen.

“Ungdomarna fräschar upp språket”

Självklart har jag frågat eleverna om lov. De önskade att jag skulle skriva ut deras namn efter varje citat. Uppgiften går ut på att eleverna ska reflektera kring “språken i språken” (t.ex. kroppsspråk, dialekter, chattspråk, slang, svordomar) och fundera på “sitt språk”. Här nedan följer ett par smakprov hämtade från deras uppsatser: “Att anpassa sitt språk till olika sammanhang kan vara svårt för vissa personer och lätt för andra.

Fjortiska - Psyklopedin, den innehållsfria encyklopedin. Fjortiska är skiten som fjortisar utvecklat från skit såsom svenska och engelska.

Fjortiska - Psyklopedin, den innehållsfria encyklopedin