background preloader

IKT

Facebook Twitter

Lektioner i digital kompetens för lågstadiet. ClassroomScreen – en digital tavla som skapar struktur och ger feedback - Rosana Månsson. När slutar vi?

ClassroomScreen – en digital tavla som skapar struktur och ger feedback - Rosana Månsson

Vad är det för datum? Vad är det för lunch idag? Vad ska vi göra? Kan du hjälpa mig? Har du någonsin fått svara på dessa frågor så fort du släpper in eleverna i klassrummet? Du visar det via projektor eller smartboard. Classroom Screen banner by Laurens Koppers. Språk. Bakgrund. Slumpvis namn och tärningar. Ljudnivå. QR-kod. Rita. Så påverkas barnen av skärmarna - Barnen och skärmarna. En-dator-per-elev-satsningar värdelösa utan ny pedagogik. – Det finns många löften om vad en dator till varje elev kan åstadkomma för skolan.

En-dator-per-elev-satsningar värdelösa utan ny pedagogik

Men forskningen visar att det finns ett glapp mellan vad som är möjligt att åstadkomma och vad som faktiskt sker. Datorerna i skolan har alltså en stor utvecklingspotential, säger Håkan Fleischer doktor i pedagogik, som forskar om hur en dator per elev påverkar undervisningen. När Håkan Fleischer skrev sin avhandling, En elev – en dator , gick han igenom den samlade svenska och internationella forskningen om vad som händer när elever får tillgång till en egen dator. Ipad i skolan & förskolan. Säker på nätet. Animera dig själv: Ladda upp dina egna foton. Välj en film och ladda upp dina egna bilder och gör roliga animerade filmer.

Animera dig själv: Ladda upp dina egna foton

Powtoon, Fun and easy program for flipclass. Twelve a Dozen - Plattformsspel med matematisk problemlösning. Flip it! - Learnify. Denna vecka har vi introducerat en ny härlig app, som heter flip it!

Flip it! - Learnify

Appen tränar de fyra räknesätten, och hur man kan kombinera dessa för att få en önskad uträkning. Spelet går ut på att man slår tre tärningar, sedan får man utifrån de fyra räknesätten kombinera dessa som man önskar (väldigt likt spelet plump som vi tidigare spelat). Om man gör en uträkning som hamnar över talrutan (1-42) får man en plump, och tar man ett tal som redan är upptaget får man också en plump. Tre plumpar, och man har förlorat. Det som ger en stor taktik i detta spel är att man även tar över motståndarens närliggande rutor (vertikalt, horisontellt och diagonalt), och får även motståndarens poäng om så är fallet!

En annan positiv aspekt är att det både går att spela med "delad skärm" eller över nätverk. Utifrån gul grupps exit ticket kan vi dra för slutsats att denna app får hänga högt upp i "app julgranen". Bästa. G.3. Skriva egna böcker - iPad Studiecirkel. IKT-GUIDEN - HEM. Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Nu lanserar vi Classroom för Google Apps for Education. Lanka en film fran iMovie till Fronter. 21st Century skill – framtiden är redan här! Skolverkets rapport som kom under hösten 2013 visar att det fortfarande läggs allt för mycket tid i klassrummen på ren faktaöverföring mellan lärare och elev medan alldeles för lite tid läggs på analys, kommunikation och problemlösning i klassrummen.

21st Century skill – framtiden är redan här!

För mycket tid läggs på individuellt arbete och för lite tid läggs på det kollaborativa, gemensamma kunskapandet. Är det då så konstigt att senaste Pisarapporten visar att svenska elever har svårt för bl.a. problemlösning? Vad är det då som styr hur arbetet i klassrummen ser ut? Ja, om nu Skolverkets rapport stämmer med verkligheten så är det uppenbart att den nya läroplanen inte har fått fullt genomslag i svenska skolan. I Lgr11 ligger just mycket fokus på att utveckla dessa förmågor- problemlösning, kommunikation, interaktion, analys och kritiskt tänkande. På många skolor, däribland min egna, gavs det utbildning och tid till att sätta sin in i läroplanen när den kom. Ämnesövergripande projekt satte källkritik i fokus. Carl Emanuelsson och Marlene Halvarsson (Foto: Ulf Jämterud) Marlene Halvarsson är lärare i svenska och engelska och har arbetat på Saltsjöbadens samskola i Nacka sedan 2008.

Ämnesövergripande projekt satte källkritik i fokus

Carl Emanuelsson är SO-lärare på skolan sedan 2009. När de båda fick en gemensam klass hösten 2012 bestämde de sig för att starta ett ämnesövergripande projekt tillsammans. De insåg dock ganska snabbt att elevernas källkritiska kunskaper var ganska begränsade. – Eleverna använde datorer mycket i projektet, men det roliga och kreativa överskuggade källkritiken, berättar Marlene Halvarsson. . – Eleverna kunde inte heller tänka utifrån olika perspektiv, de hade ingen träning i att reflektera och tänka kritiskt, tillägger Carl Emanuelsson. Carl Emanuelsson och Marlene Halvarsson gick igenom det centrala innehållet i sina ämnen och insåg att ett lämpligt tema skulle vara forntidens högkulturer.

Flippat klassrum. Lista på flippande lärare. Film och animation. Med Xmas Camera för iPhone och iPad blir det enkelt att klistra på tomteluvor, skägg och mycket annat på era familjebilder, barn/grupp bilder mm..

Film och animation

De resulterande julkorten kan enkelt delas på Facebook , mail,Twitter , skriva ut, kopiera och lägga in i annat program… Gratis. Går att köpa till mer saker… IKT i matematikundervisningen. Apptips - Paddagogiskt Café. Första hjälpen för källkritik på internet.